Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

AUTOGRAFE ÎN SEPIA

Raluca Elena WEBER

 

 

 

Foarte înzestrată şi studioasă, poeta hunedoreancă a debutat  revuistic în  revista „Provincia Corvina”, iar editorial la 12 ani, având două cărţi publicate la editurile „Emia” şi „Mirton”, una dintre ele în ediţie bilingvă. Raluca confirmă o prezenţă excepţională, de certe perspective creative şi pluridisciplinare; are deja un palmares impresionant de  trofee, premii olimpice şi literare în ţară şi în străinatate (Italia şi Germania).

 

Îşi scrie poemele şi în germană şi engleză. Studentă a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie (specializarea limba engleză-germană), şi a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării (specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, limba de predare în limba Germană), Universitatea de Vest Timişoara.  

Eugen Evu

 

 

AUTOGRAFE ÎN SEPIA (I)

 

 

MEmenTO

 

Adolescentin, te uit în fiecare

amintire

cu care ţi-ai înveşmântat ochii.

Nenăscut,

Sărutul stăruie,

irizând Penumbre: 

Colericul asfalt al

plimbărilor de mână

cu absenţele tale...

 

 

CORELATIVE

 

lasă-mă să te recompun

din jumătăţi de paşi

încercănaţi...

Dimineţile-Plecări

Se gătesc prin ochiurile de apă

pentru intrarea în

„Păcat că...”

 

 PAS-TI-ŞA-RE

 

Nimbul Demonului

Se frânge concentric

Tu culegi jumătăţile drepte...

Cele stângi le-ndoi peste spatele meu

...fruntea-ţi iconică

respinge Verticalu-mi

„insipid”

Pentru Orizont(al)ul

acelorlaşi...

 

ORIGINAR

 

Arcuirilor-genunchi:

întrebări

tăcute din priviri...

 

 graţierii:

buze ghemuite la

picioarele

Îngerului sărutat...

 

aripile-i căprui

te ţintuiesc

a Mister.

Sub parfum fulguit,

despleteşti îmbrăţişări:

tu stânga, tu Dreaptă...

 

deodată, îngerul s-a despuiat

de ceilalţi îngeri căzuţi.

între „eu” şi „tu”:

genitivul germinase...

Ţie îţi torn miile de Mie

în palmele virgine...

 

TOT TU...

 

Ne anagramăm degetele

Poate, poate vor înceta

Să amâne Cuvântul.

Redus la dimensiuni tactile,

Trunchiul de Pensulă

Se frânge nuanţat...

Spatele tău clipeşte a deşteptare

Din prelungi acrilicuri,

Decolorând somnul

În trezirea-ţi spre Oniric...

 

 

Ador contorsionarea

Încheieturilor-Mângâiere,

Perpetuare cutanată...

 

Şuviţe de piele la schimb

Pentru o răsuflare pasageră.

 

*

Săruturi cubiste

Se profilează pe umerii tuturor privirilor

Tale...

Numai să nu fi contestat

Poetica sânului retoric...

 

Colajele zac,

Se propagă antagonic,

Miriapode printre zidurile numai ferestre:

Crisalide şi Nuditate.

 

Se îmbracă

De tine

Trupuri chircite.

Poziţia interogativă e numai

Puncte de suspensie.

AUTOGRAFE ÎN SEPIA (II)

Poeme bilingve publicate în Nr. 29 al revistei „Il Convivio” Italia

(Varianta spaniolă aparţine autoarei)

 

Elegiac

 

Îţi înfăşor iambii

în tot atâtea trupuri

câte silabe

scandezi de sub

giulgiul prozodic…

Expir aşternutul

şi ochii spasmodici

de prea mult

liric…

 

Elegiaco

 

Envuelvo tus yambos

en tantos cuerpos

cuantas silabas

escandas debajo

del mortaja prosódico

expiro las sabanas

y los ojos espasmódicos

por demasiado

lírico…

 

Domino

 

Ai adormit pereţii

claustraţi…

hipnotic, un perete da,

unul nu

horesc transparenţă-

e ştirb Oniricul nostru …

 

Domino

 

Dormiste las paredes

claustrados…

hipnótico, un pared si,

uno no

bailando transparencia-

es mella nuestro Onírico…

 

Profetic

 

Siluete de ziar

se autodecupează…

Colajul- cenzură-i

mimesis-

Judecând după Ieri:

Mâine cu iz de Cotidian…

 

Profético

 

Figuras del periódico

recortándose

El retrato-censura es

mimesis-

Juzgando por el Ayer:

Mańana con olor de

Cotidiano.

 

Comentarii de la cititori

 

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)