HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 AVATAR ÎN OGLINDĂ

Elena Daniela Sgondea

 

 

Avatar - poema de la Orăştie -

„Femeie, frumuseţea ta îţi grăbeşte

Supunerea şi darul se vrea jefuit...

În acest anotimp - Unul singur -

Al vieţii apocrif paradis fragmentar.

Cel ce a rupt, cel dintâi, egoist,

te-a jertfit avatar”.

Aşa, într-o seară, în singurătate

Vântul vultur gelos suspinând mi-a şoptit.

„Florile adorate mor culese încă de vii...

Frumuseţea lor le grăbeşte sfârşitul

În egoistul vas de pe noptieră

Parfumul piere, culorile se sting

Ofrande reci, imortele uitate

Astfel şi a ta frumuseţe atrage

Lăcomia admiratorului,

Grăbind nemilos tot ce arde”

Aste vorbe în dodii frunze murind îmi şopti

Vântul gelos, coloristul cu brume,

Zvăpăiatul copil prin grădinile

Ghimpatelor roze, sub roiuri

De albine-aurii...

„Nici în corole, tresăritoarele

Ca sânii  fetelor înmuguriţi peste noapte

Şi nici în izvorul de lapte

Unde vin căprioarele Visului

să se adape, fricoase,

Nu vei afla Vindecarea de Jocul cel orb

Al cunoaşterii

Cea care doar  pe sine se dăruie

Şi astfel pe sine se pierde...

Ascultă-mă, zise, toate acestea

Psyche lui Eros i le culege şi cere

Fertilă răsplata ...

Nume nou poeziei îi cauţi

Trup să prindă, ca lujerul,

Primăvara, când sevele sparg Entropia

-ah, bucură-te şi gustă ca trup Poezia

Dimineaţă stelele rămân tot acolo,

Nu vedem de lumină, ele râd, nu dispar! !

Uite, aşa-mi dădu să-nţeleg  a cunoaşte

Învăluită-n mister, ca oracolul, ea

Sora din Vis, Poezia...

„Doar Frumuseţea,  aceea ce se ascunde

Printre cuvinte, cum cireşele îşi rabdă

Între frunze roşeaţa

sau bunăoară  cum smeura printre rugi înspinaţi

În torpoarea verii o vindecă răcoarea umbrei

va merita s-o culeagă a se îndestula

şi Noaptea, şi Vântul stelar”...

 

Astfel îmi şopti bătrânul poet,

Prietenul de singurătate

Gelos vântul toamnei Sufletul Geamăn

Între vârste ascuns şi râzând plânsul lumii,

Dăruindu-se la răscruce ca jefuit şi complice

Pe cumpăna lumii nebune

Vântul gelos şi tâlhar.

 

 

Libertatea poeziei

Fertilă a fost semiotica

Absenţei.

Utopia din care fugim

Captivă ca umbra în noapte.

Cea care pune în mişcare

Caruselul rotunjind

orizontul.

Absenţei tale

i-am reumplut

Setoasele ciuturi

Cuibărul cu stele

Scânteind l-am băut.

*

Prin dezvăţare

Am învăţat

Să mă  cunosc

Prin poezie

Să nu uit

*

Cuvintele văd

totul cântă...

Răsună ecouri

nu piere

Dragostea,

singura

sfântă.

 

 

Cuiburi căzute

Cuiburi căzute, smulse de vânt,

Puii golaşi se întorc în pământ

 

Cine-i de vină, păsări pribege,

Vânturi străine, vânturi betege...

 

Pui fără pene, biete oscioare,

Cerul e orb şi nu ştie să zboare ...

 

Iute-i îngite şarpele rece

Frunzele doliu aştern pe potece

 

Vai, în zadar prin pădure tot cheamă

Ţipăt de jale, pasărea –mamă...

 

 

Senzaţie pe străzile bătrâne

Uneori, când întorci peste umăr privirea,

Dispare după aerul curbat ca un colţ

Silueta de nu ştii-unde ştiută

Parcă dintr-n altă viaţă

Sau o altă memorie....

Şi dacă mergi într-acolo

Paşii încetinesc şi ceva îi respinge,

să stea,

lung se uită lumina

cu umbră tăiată

şi dispare străină şi ea ...

 

Noaptea Mirilor

la Orăştie

E noaptea mirilor sub arcade obscene,

A miresmelor nebune aşterneri de  nuntă

Pe arbori, pe grădini artificii arteziene

Ninge pe lume floare albă, măruntă

 

Un tumult al luminilor

Tulburi şi sfinte

Mă alungă desculţă

Printre cuvinte

 

Chemări de demult

Din păduri răsfoite de cer

Ca un ecou în genunchi te ascult

Amintire în care mai sper

 

Mureşul bea curcubeul din Germisara,

Ulcioare duc amintirile mele în munţi

Anii mei reîncep primăvara

Grei de floare, ca de poetice frunţi

 

E un zvon medieval prin cetate

De logodne, voaluri  zbătute de vânt

La noapte mirii inocente păcate

Vor vindeca alungarea din logosul sfânt...

 

 

E noaptea mirilor sub arcade obscene,

A miresmelor nebune aşterneri de  nuntă

Pe arbori, pe grădini artificii arteziene

Ninge pe lume floare albă, măruntă

 

Un tumult al luminilor

Tulburi sărutând sentimentele sfinte

Mă alungă desculţă prin jerbele crinilor

Singură, printre pagini, printre cuvinte ...

 

Îţi îmbie sărutul- clepsidră.

 

 

Alunecări de teren - Mariei Teresa Liuzzo

 

Ca şi în alte părţi

Cerul a orbit temporar

Însorita Sicilie fuge de sub picioare

Şi  mândră Calabria

Alunecă sub teluricul val

În aerul galben sublunarul

Lapte negru agită himerele...

O, voi, teritorii ale aceleiaşi Mame

Ce anume ne spuneţi

Întrerupând holograma tenebrei

Oracole demult amuţite

Ciorchini stafidiţi

Pe mesele zeilor

Din adâncuri un patheon scufundat

Trepidând iar să fie ?

Prin livezi neculese

Amorul s-a răcit, necules.

 

 

Reverie

Vino de peste tot, întoarce-te,

Ca ecoul cuibul să-şi afle

în auz...

Grăbeşte răsăritul lunii

Printre pagodele de cetină

Aşa cum dintre genunchii mei

mi-ai şoptit

răsare râzând luna lumii...

 

Vino de peste tot

Doimea sî redevină sferă

Rug alb în floare

Ca acesta sub albine

Secerate de ploaia de aur

Din senin

O, niciun peisaj nu e întreg

Privit de unul singur!

 

Cuvintele poezie mele

Fac să se împreuneze între ele

Buzele

Ca un  sărut amăgit în oglindă...

 

Fii primit

ca darul săracului...

Cântărit de clespidra

Ochilor mei închişi

Să te vadă...

Nu aur îngheţat şi uitare

Ci goliciune de fruct jucăruş,

A ceară mirosind,

A lapte astral

şi-a nemoarte...

 

Tu eşti fertila absenţă.

Se scutură de poame visul meu

Dimineaţa

Şi cuvintele în singurătate au

pe aripi zăpezi din Olimp

Scânteind pe un drum părăsit...

Vino

de peste tot ca ecoul cu aripi

de rândunică

seara întoarsă la cuibul

nevăzut

dintre palmele mele.

 

Vino, nerăbdarea miroase a stele.

 

Elena Daniela Sgondea

 

 

De acelaşi autor:

Încă nu - volum  liric bilingv româno- italian, Deva, Editura Destin

Glife transilvane, Cluj Napoca, Editura Limes

La răsărit, tremurul, Cluj Napoca, Editura Limes

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com