Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

BUNA VESTIRE

În şirag de mărturisiri

 

Gheorghe C-tin  NISTOROIU

 

 

    Buna Vestire,

    Mireasma luminii calde,

    care a pătruns în sufletul Mariei,

    aşa cum lacrima gândului pătrunde

    cu înfocare în floarea Cuvântului.

 

     Buna Vestire,

     Ofranda supremă a Cuvântului,

     adusă din Livada divină,

     spre a ne îmbrăţişa tulburătorul suflet,

     purificându-l.

 

     Buna Vestire,

     Clipa suflării dumnezeieşti,

     ce ne preface amurgul serii în surâsul Dimineţii.

  

     Buna Vestire,

     Trecerea facerii Acatistului iubirii,

     în învierea dintre luntrea somnului şi ţărmul trezvirii.

 

   Buna Vestire,

   Cupola supremă în care ne rotim dincolo de naştere,

    în vreme ce Cerul se lasă peste Brazii încărcaţi cu stele.

    Îi vedem, îi auzim şi-i chemăm.

    Parcă sunt semenii noştri.

 

    Buna Vestire,

    Comuniunea dintre Maică şi Fiu,

    acea îmbrăţişare, care desfată iubirea

    ca o chemare a Dragostei.

 

   Buna Vestire,

   Taina care ne grăieşte despre dreapta credinţă,

   ce arde luminată într-un cor de suflete venerate.

 

   Buna Vestire,

   Insula Albă, a cărei lumină se prelinge,

   în bucuria privirii ca un cântec de sărbătoare.

 

   Buna Vestire,

   Strigătul Mâinii care binecuvântă,

   ca lanul greu de rod al grâului la Sânziene.

 

 

   Buna Vestire,

   Seva de viaţă sedusă de dor,

   ca lacul larg înfiorat,

   de chipul Mamei ce se răsfrânge în el.

 

  Buna Vestire,

  Ploaie caldă, ce cade pe brazda sufletului

  într-o rotondă nesfârşită de azur,

  dând rodul său, înverzitei ţarini de psalmi.

 

  

 

    Buna Vestire,

   Invocaţia acelei fericite întoarceri,

   ca o aripă de înger,

   ca acea Pasăre argintie a Duhului Sfânt,

   ce leagănă cântecul Miresei.

 

 

   Buna Vestire,

   Jertfa de Nuntă, aprinsă ca o vâlvătaie de curcubeu,

   înflorind Cerul ales în Lacrima verde a Primăverii.

 

   Buna Vestire,

   Ghiocelul purităţii care vesteşte Primăvara veşniciei

  

  Buna Vestire,

  Veşmântul prohodit din Vinul Golgotei,

  în care s-a întrupat primăvara noastră.

 

  Buna Vestire,

  Mugurul de soare, plesnit din daliile de azur,

  ce ne înmănunchează dorinţele în florile Nădejdii.

 

  Buna Vestire,

  Cerul natal, în care bem lumina din foşnetul copilăriei.

 

   Buna Vestire,

   Iia de rouă a mărgăritarului circumscris

   în împlinirile dragostei noastre.

 

       

 

Buna Vestire,

Spovedania Crinului,

sub dogoarea surâsului Petalei divine.

 

   Buna Vestire,

   Imnul Privighetorii de foc,

   care preface dorul sfânt al Mamei în     

   Prescurea cuminecării.

 

   Buna Vestire,

   Dumnezeul lăuntrului nostru,

   ce ne măsoară strălucirea din cerul inimii.

 

            Buna Vestire,

            dulcea mireasmă ce umple

            cu izvorul ochilor Potirul dorinţei Tatălui.

 

     Buna Vestire,

     Iordanul, sau Oltul, sau Nistrul sfânt,

     care curge în luminosul şuvoi peste

     Ostrovul sufletelor Basarabiei şi Bucovinei.

 

     Buna Vestire ne-a înflorit visele,

     înmiresmând în alb,

     Primăvara ce a înmugurit în Dorul Străbunilor.

 

     Buna Vestire,

     cerne zarea din spatele zâmbetului sfânt,

     adunând Bucuria primăverii în borangicului sânului pur al Fecioarei.

   

      Buna Vestire,

      Mărturisire a Tainei ce revarsă lumina

      din picurii pe care ni i-a dăruit aurei chipului.

 

       Buna Vestire,

       Caierul Credinţei din care creştinii îşi torc fuiorul dragostei.

 

             Buna Vestire,

             ninge petale albe peste focul nestins

             al frumuseţii Mariei: Bunătate, risipită oricui.

 

     Buna Vestire,

     Limba Cuvântului, care bate permanent în Clopotul Pământului.

 

     Buna Vestire, ne atinge ursita creştină cu jeratecul ei, sacru.

     Buna Vestire şi-a închinat prinosul în Jertfa tânără, împărătească şi sfântă.

     Buna Vestire este sublima Rugăciune a luminii Cuvântului.

     Buna Vestire este divina lucrare a nesfârşitului crez al Iubirii.

 

     Buna Vestire, dalb Ghiocel ,imn înălţat spre Cer:

     Bucură-te, Bucură-te,

     Tu cea mai aleasă Mireasă a Frumosului Pur!

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com