Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

CREDEAM CÂ SUNT ANTEU

POEZII DE CLAUDIA VOICULESCU

 

 

 

SCRISOARE

Prietene, fără mistificări!
Starea inefabilă a poeziei
Arderea în care mă aflu
Când Dumnezeu însuşi pare a fi
Realitate imediată...

În rest,
Visez că am voinţa de a supravieţui
Pe trunchiul altei vieţi.
Deja vu, deja connu ...
Şi duc un război continuu
Cu sufletul meu prea iscoditor
În zbuciumul altei vieţi
Ce se suprapune simetric
Pe cutremurul răspândirii mele în lume.
O, da! Golul sau prea plinul acesta
Misterul - văduvă neconsolată -
Axis mundi...
Prietene, caut şi iar caut
Acea dimensiune fundamentală a sufletului
La care să mă raportez
Eu, care mă numesc mit cosmic!

CREDEAM CĂ SUNT ANTEU

Am ieşit pe scena-n care
Se jucase rolul meu
După tainice tipare
De credeam că sunt Anteu.

Rămânând ca-ntr-o uitare
Doar în propriu-mi careu
Am ieşit pe scena-n care
Se jucase rolul meu.

Mă purta o amânare
Ca pe-un preţios trofeu ...
În prea strâmtele chenare
Şi pe singurul traseu

Am ieşit pe scena-n care ...

CÂNDVA ...

Ah, cum vara-şi urca ispitele
Sub coaja mărului domnesc!
Şi cum aroma pitele
Pe ştergarul românesc!
Şi cum rupea mama
Din pâinea aburindă
Iar noi nu-i luam seama
Trecerii - petrecerii-n oglindă!
Şi cum , vai, ne-ndepărtam
Miresme purtate de vântoasa hapsână
Fructe căzute de pe ram
Adunate de mâna mamei amirosind a ţărână...
Cum se trec şi se petrec toate
Şi rămân în noi îngropate
Sâmbure miraculos ce poate
Să iasă iar în lumină spre roade aşteptate!

CUM VALUL PIERDUT

Ca-ntr-o alunecare pe umeri
Anii vin şi trec şi tu îi numeri
Şi cum se pleacă aşa fiecare
Cum fulgi pierduţi în deasa ninsoare
Cum uimirea de gând în visare
Cum val pierdut în alt val pe-o mare
Pe furiş ... ca-ntr-o mare trădare ...

MELANCOLIE MURMUTATĂ

Să vii cât sunt şi te mai chem
Melancolie murmurată
Că viaţa se retrage-n ghem
Cum o lumină tremurată ...

Doar noi uitaţi să-ntârziem
Într-o visare de sonată ...
Să vii cât sunt şi te mai chem
Melancolie murmurată ...

Revino, dar, să mai veghem
Cum clipa noastră se dilată
Într-o slujire de poem
Purtaţi în larg de vreo fregată ...

Să vii cât sunt şi te mai chem ...

 

IZBĂVITOR IUBIND ...

Dar este Dumnezeu, când se coboară
Atâta pace-n sufletu-mi poem
Şi-atunci, ca şi vrăjită, eu te chem
Izbăvitor iubind ca-ntâia oară.

Şi-aş vrea, nectaru-acesta să îl bem
Într-un decor râvnit - a câta oară? -
Când rănile în piept să nu mai doară
- Eternităţi unite-ntr-un tandem -...

Dar simt un monstru tainic cum devoră
Iubirea noastră -căpitan la proră-
Ce ne purta tot dorul peregrin …

Şi-atunci, mă-nchin, cum Bachus, la un vin
Şi-nchipui casa noastră-ntr-o enclavă
Şi eu, de dorul tău, de tot bolnavă ...

PE CARE CĂI

Răni, lacrimi aprinse
Spaime şi gânduri învinse
Răspuns, nerăspuns
Vârste în ceasul ascuns ...

Deplinul închide la fel
Sorţile humii-n inel;
Din gânduri-cetate
Câte şi unde-s aflate?

Pe care căi poartă
Ora vieţile mele?
Peste vămi, peste soartă,
Eu trec între stele.

CEVA DEMONIC E-N OGLINZI ...

Ceva demonic e-n oglinzi
Şi parcă ţi se ia o vamă
Şi-ai vrea din ele să desprinzi
Un chip ce nu se mai destramă.

De unde oare să cuprinzi
Imagini ca-ntr-o panoramă?
Ceva demonic e-n oglinzi
Şi parcă ţi se ia o vamă ...

Retrospectiv vrei să colinzi
Calea bătută în aramă
În van arcadele întinzi
Peste un timp ce te recheamă.

Ceva demonic e-n oglinzi ...

SINGUR SUB A SA TORTURĂ

Cela ce-mbracă forma pură
A dragostei, într-o minciună
Şi tăinuieşte sub glazură
Licorile de mătrăgună

Va resimţi, cândva în gură
Amarul gust cum se adună
Cela ce-mbracă forma pură
A dragostei, într-o minciună ...

Prea singur sub a sa tortură
Va mai vedea cum se răzbună
Chiar sufletul lovit de ură.
Şi-nfrigurat, ca-ntr-o furtună

E-acel ce-mbracă forma pură ...
O sferă mă va fi cerut

Tărâmul meu era pierdut
Şi eu umblam decapitat
Sau poate nu eram născut
Sau poate alb încoronat...

Oare norocul meu durut
Va reveni la ceas prădat?
Tărâmul meu era pierdut.
Şi eu umblam decapitat.

O sferă mă va fi cerut
Neoglindită - am aflat -
şi nu aveam măcar un scut
S-acopăr numele strigat

Când ţărmul meu era pierdut ...

 

..........................................................................................

 

 

CLAUDIA ILIE-VOICULESCU

- Născută: 30 ianuarie 1950, în comuna Corbii-Mari, jud. Dâmboviţa

- Membră: Uniunea Scriitorilor din România, cu recomandarea: Ana Blandiana , C.D.Zeletin, Ion Horea, Al.Baciu,
   Aurelian Chivu, Ernest Verzea

- Membră a Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, fiind cooptată în Consiliul Naţional de Conducere
 

Debut:

1968 în revista “ Manuscrise “ a Liceului nr.27 , Bucureşti

Debut editorial : 1978 în “ Caietul debutanţilor “ în urma “ Concursului de debut în poezie “ al Editurii Albatros . Aprecierile critice la grupajul de poezii intitulat “ Jocul şotron “ s-au datorat poetului Ştefan Augustin Doinaş .
 

Volume publicate

1995. - Rondelul orei fermecate. Prefaţa : Marcel Duţă . Postfaţa: Cezar Baltag , Editura Insert, Bucureşti
1997. - Nimic pentru vamă. Editura Helicon, Timişoara
1998. - Arzând anotimpuri. Postfaţa: Petre Popescu- Gogan, Editura Helicon , Timişoara
2001.- Dintr-o iubire . Prefaţa : Cezar Baltag . Editura Signata, Timişoara
2006.- Şansa suferinţei Prefaţa : Aureliu Goci .Editura Muzeul Literaturii Române - Bucureşti
 

Colaborări la reviste literare: 1972-2007

Astra - Braşov , Luceafărul - Bucureşti , Cadran - Bucureşti , Orizont - Timişoara , Româniă Literară - Bucureşti , Transilvania - Sibiu , Catarge - Bucureşti , Destine - Bucureşti , Viaţa Romanească - Bucureşti , Glasul Naţiunii şi Tainele Sănătaţii - Chişinău , Analele Sighet - Bucureşti , Dorul - Danemarca , Oglinda Literară - Focşani , Pagini medicale bârlădene - Bârlad , Ex Ponto - Constanţa , Maramureşul medical - Satu-Mare , Cronica Fundaţilor - Bucureşti, Revista Agero - Germania

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)