Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

DARURI DE CRĂCIUN (II) (POEZII)

 

 

MÂINE ANUL SE-NOIEŞTE!

(Întâmpinări sentimentale))

 

Georgiana Mirza este elevă în clasa a XII-a  la Colegiul „Decebal” din Deva. Încercările ei lirice au candoarea însăşi a chipului, mirarea şi nedumerirea suava a existenţei: foşnetul cărţii îl percepe ca al unor aripi. Cartea deschisă pe genunchi, trepidaţia unei păsări rănite… Imaginile sunt încă în oglindă. Iscodirile au sfiala şi francheţea dimineţilor timide, separând nadirul de orizontul transparent al metaforei. Candoarea se va decanta oare spre morfo-poetică în stare să atenueze era cibernetică în care se precipită deocamdată valurirea, posibilul talaz? Viitorul se uită prin ochii acestei generaţii (din care face parte şi băiatul meu Raymond, 18 ani!) spre amurgul de sub clopote de vecernii? Tinereţea este o stare de graţie a timpului, sau precede o scindare a sa şi poate un număr care incepe înversându-se pe raboj inefabil?  Este iubirea adevărul vieţii pe care îl redescoperim fiecare în mod unic - dar ca şi cum e al unui Multiplu uman?

 

Georgiana poate fi numele clipei sau al noului an 2008. Tulburător este că în România, majoritatea feminină se arată şi în arte, ca şi în statistic. Ca şi cum o ofertă misterioasă a Vieţii ni se perindă prin apropiere şi ne zâmbeşte …

 

A debutat  revuistic în „Noua Provincia Corvina” şi într-un blog construit cu debordantă sinceritate, fantezie şi reverie: pare că starea adolescentină este cea dintotdeauna ce este: una eminamente lirică, dacă nu un simţ înnăscut ce riscă a se pierde in proza gravitaţională, în absenţa cizelării şi a cultivării estetice. Poeziile ei sunt o percepţie, de fapt un presimţ neliniştit al desprinderii sufleteşti şi întrezăririi unei dimensiuni de levitaţie prin cuvânt. Recent, Eugen Evu a înserat-o şi în antologia „Harfele Harului”, îndemnând-o spre studiul universitar timişorean şi spre o posibilă carte numai a ei.

 

Revista Agero deschide cu bucurie seria de semnalări lirice ale unei generaţii post decembriste, prin care întrevedem o nouă deschidere a lirismului românesc eliberat de coşmarul cenzurii şi autocenzurii.

 

George Roca

Redactor AGERO

 

 

Georgiana MIRZA

 

ZBOR DE INGERI

 

Îngeraşi de hârtie

Zboară prin camera mea

Cu hăinuţele lor albe,

Desenate în catifea,

Vată albă şi betea…

 

Îngeraşi de hârtie

Cu aripile frânte

Se prăbuşesc mereu

În unghere neştiute,

Ferecate, pierdute

Din sufletul meu

de parcă ninge dorind de-ntrupare

un zeu

 

 

CATREN

 

Aş vrea să mai dau jos

Din pământul asta de pe mine,

Din moviliţa de ani ce-mi apasă fiinţa

Şi-mi frânge în încleştare credinţa

 

 

FEMEIA ASCUNSĂ

 

Nu vreau să mi se vadă maturitatea

Pe trup

Şi nici pe suflet

Şi în nici un ungher al fiinţei

Nu vreau să se ştie că sunt

Şi voi fi

O femeie

Pe care dorind-o

Va rodi un al treilea -

Tăiat din cuvânt

 

 

TOAMNA

 

Frunze verzi,

Frunze uscate,

Gânduri şi vise

De vreme purtate

În primordia  trupului  meu.

Le-ngălbeneşti

În suflet razleţ

Le dai aroma de pământ

Şi-apoi le porţi prin vânt

Cu suflarea plămânilor tăi,

Pe cărarea picioarelor mele.

 

Frunză–amară de mălin

Oare din ce veac revin?

În suflet alt suflet

Trezindu-se lin…

Spre  lume uimit

Spulberânde petale

Septembrie leagăna fluturi

Gemeni fluturi

Binom al stelarelor ciuturi

Şi ard trandafir ezoteric sărut

Şi vântul are braţele tale;

Desfoliind un crepuscul

Promiţând răsăritul

Ca un nou început…

                         

 

ZÂMBETE

 

Se intâmplă uneori

Atât de trist

Atât de rar

Să mai gaseşti un zambet

Pe stradă bizar

Fugar, adresat nimănui.

Acum e un deja trecut

Şi vag pe sub arbori dispare

Un om fără chip:

Se uită prelung

De parcă iubind m-a pierdut

De parcă iubindu-l

Aş vrea să-l ating,

Să-l ajung

Dar toamna-l inchide-n

                         Carare.

 

 

MATURIZARE

 

Semnele vremii îşi fac apariţia

Pe chipul meu,

Pe trupul meu...

Cu liniile lor fine,

Culorile lor şterse,

Contururi nedefinite şi abstracte,

Rotunjimi diforme si

Arome acrişoare ale inserarii.

Îşi rupe sufletul pecetea

catapeteasma sau doliu de zeu:

Mă doare să ştiu că voi înceta

Să mai fiu cel în lume venit:

Să mai fiu Eu. 

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)