Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

DARURI DE CRĂCIUN (II) (POEZII)

 

 

Gheorghe COSTEA (Australia)

 

 

COLIND

 

Pe-un stei am coborât în ŢARĂ

Şi toţi ai mei erau prin lunci

Să cate bradu cel mai fraged

Şi tufe drepte pentru prunci.

 

Ciopleau în taină crucea lângă şură

Şi buna rostuia de zor prin casă

Se cernea zăpada, la porţi şi pe la grajduri

Şi oile fătau pe fânul de mătasă.

 

Ţesălau tulucii şi mânjii cei de vis

Măturau omeţii şi spărgeau butuci

Şi răsuna „Ajunul” că satul era vesel

De ce avea să vină la vetre cu uluci.

 

Amiroseau a COSMOS, zările române

A măr culcat în dulcile otăvi

Străluminau la colţuri de biserici, moşii

A mulţumire sfântă, stăpână pe dumbrăvi.

 

Erau cu toţii oameni de nădejde

Trăitori de taine din fragede pruncii

Când clopote prin sate anunţau utrenii

Şi sărbători frumoase ţesute-n liturghii.

 

Aveau atâtea răni şi jale în ogradă

Că nu puteau să plangă şi să ceară

Prea încercaţi de treceri terfelite

În cea mai tristă şi frumoasă ŢARĂ.

 

Treceau peste orgolii detaşaţi, senini

Şi se rugau să vină primăvara

Duceau în care sumbre părinţii la’dăpost

Şi primeneau sămânţa s-o cinstească vara.

 

Ei nu vorbeau de rău şi de ruşine

Se salutau mereu cu Dumnezeu

Şi se cinsteau cu cuscrii la lămpaşe

Când pruncii se pierdeau în curcubeu.

 

Nu vânau întinderi, nici vieţi

Posteau senin şi se rugau intens

Aveau pentru COPILUL care se născuse

Sufletul ce bate în cordul cel imens.

 

Ştiau de începuturi, de mijloc şi de sus

Şi înhămau la munţi căluţii de azur

Puneau comote scumpe ca sănii să adaste

La fiecare casă cu poartă şi pridvor.

 

Amiroseau a cosmos satele române

Cu zăpezi întinse şi sloieţi sticloşi

Iar vinul ca o jertfă lichidă şi măreaţă

Stropea şi praguri aspre, şi cioarecii jegosi.

 

Apoi ciubare calde şi sopon de rufe

Erau pentru bunici prilej să fie albi

Când mâine spre amiază vor lua cu dânşii

Trupul cel de jertfă şi sângele cel cald.

 

Plini de omenie şi de bunul simţ

Nu mestecau voroave cu false întrebări

Erau, mi-aduc aminte, bătrani din altă lume

Şi nu plecau de-acasă venind spre nicăieri.

 

Aveau o CASĂ SFÂNTĂ de lemn îmbătrânit

Icoanele priveau spre fiecare ins

Şi afumate aprig de candeli şi sărut

Întotdeauna ele ne salutau distins.

 

Apoi colindătorii veneau în cete mici

Şi mulţi apoi, sub streşine de paie

Aud şi-acum PĂSTORII cei vestiţi

Cu vestea minunată şi PRUNCU’ din odaie.

 

Aud cum MAGII scârţâie zăpada

Cum MOŞ CRĂCIUN a poposit la noi

Şi de aici, din lunge AUSTRALII

Îi sărut mâna, cu lacrime şuvoi.

 

Gheorghe COSTEA

Sydney, Australia

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)