Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

DARURI DE CRĂCIUN (II) (POEZII)

 

 

 

Mihaela BOGDAN

 

ÎN SEARA DE AJUN

 

Haideţi, oameni buni, poftiţi,

Lângă noi ast’ sar’ să fiţi,

Pe Hristos de Îl iubiţi,

Cu noi să Îl prăznuiţi.

Că-i seara Ajunului ,

Sfântului Crăciunului,

Când tot omul credincios

Îl aşteaptă pe Hristos.

Să-L slăvim, să Îl cinstim,

Din suflet să glăsuim

Lui Iisus slavă cerească,

Bucuria pământească.

Mulţumim lui Dumnezeu

Că ne-a dat pe Fiul Său,

Să se nască pe pământ,

Cu noi, cu omul de rând.

Lui Maria cea curată,

Maică sfântă şi-nţeleaptă,

Care pentru noi se roagă

Să fim toţi păziţi, feriţi

Şi la Dumnezeu primiţi.

În lume aşa să umblăm

De Domnul să ascultăm .

Şi în această zi mare,

Ceas de sfântă sărbătoare,

Tot omul să fie bun,

Darnic, vesel de Crăciun.

 

 

AM VENIT SĂ COLINDĂM

 

Am venit să colindăm,

De bine să vă urăm,

Sănătate, mult noroc

Şi tot anul plin de rod.

Colindăm de sărbători,

Noaptea pe la cântători.

Şi această zi să vă fie

La mulţi ani cu bucurie!

Că e seara de Ajun,

Colindăm pentru Crăciun,

La mulţi ani, s-aveţi folos

De naşterea lui Hristos!

 

 

MOŞ CRĂCIUN

 

Noaptea-ncet, încet se lasă,

Se aprind lumini în casă,

Bradul este-mpodobit

Şi Crăciunul a sosit!

 

Aşteptăm pe Moş Crăciun,

Că e seara de Ajun.

Uite-l că a şi venit,

Moş Crăciun, cel mult dorit!

El împarte la copii

Dulciuri, multe jucării.

 

 

LA ICOANA MAICII SFÂNTĂ

 

În biserică-am intrat

Şi-n genunchi m-am aşezat,

Mâinile-am împreunat,

Rugăciune-am înălţat.

 

Cu faţa către altar

Cruce-mi fac şi mă-nchin iar,

Tatălui ce mă iubeşte

Şi din ceruri mă priveşte.

 

La icoana Maicii Sfântă

Auzi îngerii cum cântă:

„Bucură-te, Preacurată,

Maică Binecuvântată,

Că-ai născut prunc luminat,

Mesia mult aşteptat,

Că-ai născut pe Domnul Sfânt,

Mântuire pe pământ”.

 

Cerul şi pământul cântă,

Dumnezeu binecuvântă:

„Voi, creştini, să vă iubiţi

Şi în pace să trăiţi!

Aşa cum vă iubesc Eu,

Că v-am dat pe Fiul Meu.

Primiţi-L cum se cuvine

Pe cel ce pentru voi vine.

Daţi cu multă bunătate,

Că El vă va da de toate”.

 

 

ÎN SEARA SFÂNTĂ DE CRĂCIUN

 

În seara sfântă de Crăciun

Mă-ntorc în sat, acasă

Şi dorul de părinţi, nespus

În suflet mă apasă.

 

E sărbătoare şi mi-e dor

De seara de Crăciun,

Ai mei m-aşteaptă bucuroşi

Să vin cu „Moş Ajun”.

 

Din depărtare eu privesc

Căsuţa părintească,

Iar amintirile încep

Din greu să năpădească.

 

Mă văd copil, iar, lângă brad,

Spunând o poezie

Şi Moş Crăciun cel minunat

În minte-mi reînvie.

 

Mă-ntorc acasă de Crăciun

În micuţul meu sat,

Căci niciodată n-am uitat

De unde am plecat.

 

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)