Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

DARURI DE CRĂCIUN (POEZII)

Mihaela BOGDAN

 

 

Născută în urmă cu 34 de ani, Mihaela Ileana BOGDAN, are până în prezent o bogată activitate publicistică. Lucrează ca educatoare la Grădiniţa cu Program Normal din oraşul Denta, judeţul Timiş. Iată ce ne declară interlocutoarea noastră:

 

Ceea ce m-a determinat să aduc la lumină creaţii proprii, poezii şi monologuri, scenete în grai bănăţean, a fost dragostea pentru copii, dorinţa de a le face cunoscută frumuseţea limbii populare din Banat şi obiceiurile tradiţionale ale acestei zone. Împlinirea misiunii profesionale se împleteşte cu personalitatea fiecǎrei educatoare. Am încercat ca prin aceste creaţii sǎ dau tot ceea ce este mai bun în mine sǎ mǎ dedic sufleteşte celei mai gingaşe şi sensibile  fiinţe, COPILUL. Creaţia te purificǎ, te face sǎ vibrezi, îţi înnobileazǎ sufletul, te face sǎ trǎieşti, sǎ simţi cǎ ai reuşit prin fiinţa ta sǎ transmiti luminǎ, sǎ sǎdeşti în sufletele celor din jurul tǎu dragostea pentru frumos, pentru valoarea fiinţei umane. Înclinaţia pentru creaţie am simţit-o încă din anii de şcoalǎ, aceasta dând roade şi concretizându-se în ultimii ani”.

 

Scriitoarea a publicat  pentru prima datǎ  poezii şi monologuri în grai bǎnǎţean în Revista „Lumina divină” - revistǎ religioasǎ şi culturalǎ editatǎ de Parohia Fabric Timişoara (Biserica din Badea Cârţan) în anul 2002. A continuat sǎ publice în aceastǎ revistǎ şi în anii 2003-2004, precum şi în douǎ almanahuri - ediţii speciale. În anul 2005 a publicat poezii pentru copii - în revista pentru Educaţie, Copii şi Educatoare: „Sensul unui surâs”, iar în anul 2006 în „Revista învăţământului preşcolar”

 

Cornelia TURLEA - CHIFU

Corespondent AGERO

 

****************************************************************************************************

 

URARE

 

Acum în prag de sǎrbǎtori

S-aveţi în suflet numai flori

Lumina sǎ vǎ cǎlǎuzeascǎ.

Credinţa-n Dumnezeu sǎ vǎ-ntǎreascǎ.

 

E postul sfânt, e postul de Crǎciun,

În care omul e menit sǎ fie bun.

Smerit în rugǎciune sǎ trǎiascǎ

Pe Dumnezeu şi pe Iisus

Sǎ îi cinsteascǎ.

 

 

IARNA

 

Bine-ai sosit, crǎiasǎ iarnǎ,

Cu-alai de mândre sǎrbǎtori

Bogatǎ-n datini şi-obiceiuri,

Cu dalbe flori şi cu ninsori.

 

Cad fulgii albi şi sclipitori

Şi-n dansul lor lin şi uşor

Coboarǎ îngeri drǎgǎlaşi

Ce vin în vis la copilaşi.

 

Bine-ai sosit, crǎiasǎ iarnǎ,

Tu ni-l aduci pe Moş Crǎciun

Sǎ îl primim cum se cuvine,

Cǎci „Moşul”, uite-l vine,

cu daruri multe de pe drum.

 

POVESTEA   LUI  IISUS

 

           

Am sǎ vǎ spun povestea

Unui copilaş,

Ce se nǎscu umil în iesle

Cǎci nu avu lǎcaş.

 

Iisus, micuţul se numeşte,

Maria-i mama lui,

Cu Iosif ea cǎlǎtoreşte,

Cǎ aşa Domnul vru.

 

Dar noaptea-ncet, încet se lasǎ

Ei bat umili din casǎ-n, casǎ

Un adǎpost sǎ îşi gǎseascǎ

Maria sǎ poatǎ sǎ nascǎ.

 

„Of , Iosife mergi încet

Cǎ mi-e greu şi nu mai pot.

Pruncul vrea ca sǎ se nascǎ.

Noi n-am gǎsit nici o casǎ.

Cǎ e seara de Ajun

Şi noi sântem tot pe drum

Un locaş vreau sǎ gǎsesc

Sǎ nasc pruncul cel ceresc.

Fiul Tatǎlui prea sfânt

În astǎ lume pe pǎmânt

În seara sfântǎ de Crǎciun

Iisus se naşte pentru tot creştinul bun!”

În iesle jos, pe fân uscat

Se naşte-al lumii Împǎrat   

O mare stea a apǎrut    

Semn cǎ Mesia s-a nǎscut!    

 

Pǎstorii cu toţi au venit    

La pruncul cel fǎgǎduit         

Micuţului s-au închinat    

De-a pururi fie lǎudat!  

 

Trei crai veniţi din depărtări

În zări se vǎd, sosind călări

Cu daruri sfinte pregǎtite          

Ce lui Iisus îi sunt menite.

 

Ei dupǎ stea cǎlǎtoresc

Ajung la staul, se opresc,

Îngenunchează şi rostesc:       

„O Mesia, mult iubit,

De departe am venit

Ţie sǎ ne închinǎm

Daruri sǎ îţi aducem!”

 

O Iisuse, prunc ceresc,

Toţi creştinii te slǎvesc

Şi pe Tatǎl Tǎu cinstesc

Mulţumind cum se cuvine 

Cǎ ni te-a trimis pe Tine

Sǎ mântuieşti astǎ lume.

                   

O, Maria, maicǎ sfântǎ

Îngerii în ceruri cântǎ

C-ai nǎscut prunc luminat

Mesia, mult aşteptat!

 

 

COLINDE    

 

Se aud colinde în zare

Cântǎ întreaga suflare

Sǎrbǎtorile-au sosit,

Bradul este - mpodobit.

 

Cete de colindǎtori

Ne ureazǎ pânǎ-n zori,

„Florile dalbe” cântăm

Pe Iisus îl lǎudǎm.

 

Ascultaţi colinda noastrǎ

Şi-apoi ne cinstiţi la masǎ

C-am ajuns cu toţi Crǎciunul,

Cum vru Dumnezeu preabunul.

 

Fiului Sǎu sǎ-i cântǎm,

Şi în inimi sǎ-l purtǎm.

Naşterea Ta, Doamne sfinte,

O vestim, Hristos iubite!

 

CREŞTINUL BUN    

 

Dacǎ eşti un creştin bun

Îl ajuţi pe Moş Crǎciun

Dacǎ ai suflet milos

Îl primeşti azi pe Hristos.

 

Pe Hristos astǎzi nǎscut,

Într-o iesle aşternut

În seara Ajunului

Sfântǎ a Crǎciunului.

 

Tot creştinu-i bucuros,          

În inimǎ-i cu Hristos !

Lumina-n suflet i-a pǎtruns   

Prin naşterea lui Iisus.         

 

LA COLINDAT

 

Ce minunat mai ninge afarǎ

Şi pare-se cǎ s-a ’noptat

Dar nu ne ducem la culcare,

Ci toţi pornim la colindat.

 

Rǎsunǎ glas de veselie,

Pe uliţe şi peste sat

E semn cǎ vin colindǎtorii,

Cu gând şi cu suflet curat.

 

Cu clopoţei, cu zurgǎlǎi,

La poarta noastrǎ s-au oprit

Şi cântă toţi colinde sfinte,

Cǎ Iisus pe lume-a venit!

 

MOŞ   CRǍCIUN

 

Moş Crǎciun e aşteptat

De copii şi-ntregul sat

Sǎ le-aducǎ tot ce poate,

Dar şi multǎ sǎnǎtate.

 

Bradul este  pregǎtit,

Uite Moşul a sosit,

C-un sac mare în spinare,

Şi-a adus la fiecare

Ce-au cerut prin scrisoare.

 

Hai, copii, cu toti cântaţi

Pe Moşul sǎ-l bucuraţi,

Cǎ-i bǎtrân şi obosit

Şi încǎ n-a isprǎvit

De umblat cu colindatul

Şi cu daruri în tot satul.

 

COLINDǍTORII      

 

Noi sântem mici colindǎtori

Şi am pornit la colindat,

Colinda  sfântǎ din strǎbuni,

Cu ea în suflet am plecat.

 

De sǎrbǎtori, în orişicare an

Cu bucuria-n inimi vǎ vestim

Cǎci s-a nǎscut pe-acest pǎmânt,

Domnul Iisus! Ce mult noi îl iubim.

 

 

Noi suntem mici, dar visele ni-s mari,

Şi-n anii care vin, cu toţii vom cânta

Cu-acelaşi gând, cu bucuria de copil,

Lui Dumnezeu colinzi vom înǎlţa!

 

BRADUL

 

Ce bucurie şi ce veselie!

Copiii nu mai pot de nerǎbdare,

Sǎ-mpodobeascǎ bradul cu ghirlande,

Cǎ vine Moş Crǎciun, oaspete mare.

 

Bradul cu globuri şi steluţe mii,

Ca-ntr-o poveste strǎluceşte

Dar nu e vis, e-adevǎrat copii,

Cǎci astǎ searǎ Moş Crǎciun soseşte!

 

IISUSE 

 

O, Iisuse, bun Iisuse,

Noi la tine azi venim

O, Iisuse, bun Iisuse,

Din suflet îţi mulţumim.

 

Azi e zi de sǎrbǎtoare

Azi e ziua de Crǎciun

Îţi aducem o-nchinare

Dumnezeule cel bun.

 

O colindǎ drag Iisuse,

Noi cei mici îţi înǎlţǎm

Sǎ ne creşti în sǎnǎtate,

Noi, Iisuse, te rugǎm!

 

 

VINE MOŞ CRǍCIUN          

 

Astǎzi vine Moş Crǎciun

Cǎ e seara de Ajun.

Moş Crǎciun cel nǎzdrǎvan,

Vine-n fiecare an.

 

Chiar de vântul viscoleşte,

Moşul la drum tot porneşte

Cu sania de daruri plinǎ

La copii, el o sǎ vinǎ.

 

Moş Crǎciune, Moş Crǎciune,

Astǎzi cu toti îţi vom spune

Cântece şi poezii

Ca sǎ ne dai jucǎrii.

 

MOŞ CRǍCIUN

 

Bate-ncet la a mea poartǎ,

Şi deschid nerǎbdǎtor,

Moş Crǎciun mǎ-nbrǎţişeazǎ

Şi îmi dǎ câte-un cadou.

 

Îl poftesc sǎ stea la masǎ,

Lângǎ brǎduleţul meu,

Moş Crǎciun întrebă vesel

„Mulţumit de darul meu?”

 

Bucuros mǎ pregǎtesc,

Pe Moşul sǎ-l rǎsplǎtesc

Îi recit o poezie,

La anul ca sǎ mai vie.

 

CRǍCIUNUL           

 

A sosit Crǎciunul

Numai bucurie

Toţi copiii spun

Cǎ Moşu’ o sǎ vie!

 

Ei au fost cuminţi

Aşteptând cu drag

Pe Moşul Crăciun

Sǎ soseasă-n prag.

 

Iubeşte copiii

Şi la toţi împarte,

Tot ce are-n sacu-i

Dus cu greu în spate.

 

An de an l-aşteaptă

Pe moşul cel bun

Încǎrcat cu daruri,

Daruri de Craciun!

 

   Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)