Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

DESCOPERIRI LIRICE

Ada IONESCU*

Grafica de Roca

 

 

ÎNDRĂGOSTIRE

 

Străzi ondulând vertical,

împingându-ne unul spre celălalt,

grindină fluidă de miere,

curgându-ne pe obrajii rumeni.

Nerostita tăcere.

Purtam rochii albe, lungi,

cu mici flori si volane,

ii stilizate, pe tălpi mirosul verde al ierbii

pudrată cu rouă.

Între noi începuse să plouă

cu zâmbete; din ochi ne urcau curcubee.

Farul din Alexandria

ne apărea mult mai aproape.

Din păduri se auzeau cerbii,

Corăbii mitice pluteau pe albastrele ape.

Mână în mână păşeam pe Calea Lactee.

La urechi ne înfloreau pârguite cireşe,

vrăbii gureşe

ni se aşezau pe umeri, pe braţele goale,

pomii turcoaz înfloreau alb, roz, violent

rupţi de pământul absent.

Palatul Bruckenthal, cafenelele,

Piaţa, Catedrala

se perindau ca nişte clişee,

printre fluturii uriaşi care ne izbeau pleoapele.

Între noi cântau nimfele, apele.

 

 

POEM

 

Nu te teme!

Cu picioarele goale ieşim

în plină primăvară:

pe iarba albastră de cer

ne vom arunca inimile roşii,

sub ucigaşa lumină solară.

Pe bulgări de lut negru

ne vom întinde oasele.

Din întuneric voi smulge

toţi ghimpii durerii.

Îmi voi pune palma subţire

sub fruntea ta;

voi împrumuta

spada unui heruvim

ca să te apăr de moarte;

iar din fuioare de raze şi funigei

voi împleti, cu vinete degete albe,

aripi de zbor pentru noapte.

 

 

OCEANUL HIEROFANT

 

Stăteam amândoi,

dimineaţa,

în faţa oceanului tulbure,

urlând dezlănţuit în toate

cochiliile eşuate pe ţărm,

în toate timpanele  singurătăţii.

Valuri cenuşii,

invadate de ierburi de mare,

încercau să iasă din ele însele

ca dintr-o maladie incurabilă.

Ne loveau peste ochi, peste buze,

ni se agăţau cu deznădejde

de obrajii trandafirii.

Stăteam amândoi

la capătul digului vechi,

suspendat pe piloni

drepţi, carbonizaţi,

ca două statui în inima

unei stele stinse…

Feţele ne erau ude de ploaie,

eu ţineam dreapta pe balustradă,

tu mâna stângă.

Iar cu mâinile care

ne rămăseseră libere

ne ţineam în palme unul pe altul.

 

 

PERPETUUM MOBILE

 

Soarele amiezii îmi invadează

spaţiul intim.

Cu pietre limpezi îmi sparge

ferestrele sufletului,

întoarse spre vest.

Lumina năvăleşte în cameră,

ca o fiară turbată într-o cuşcă,

adulmecându-şi prada.

Cu tentaculele memoriei

pipăie pardoseala,

cei patru pereţi, aerul rarefiat,

propriul meu trup...

Mă împinge spre colţul aspru

al Sinelui

şi curgând nestăvilită

spre mine mă înghite,

îmi zdrobeşte oasele,

cu dinţi de miere lucidă

îmi sfâşie carnea.

Sunt digerată în propria mea limfă.

Mă prăbuşesc în spărturile cerului

printre norii spasmodici,

ca între două infinite absenţe.

 

 

ÎNVIERE

 

O, de n-ar mai veni niciodată

ziua de mâine!

Dac-aş rămâne încremenită

în dimineaţa dimineţilor,

născută din învălmăşirea

întunericului cu lumina!

O, dacă n-ar mai trebui să ies,

din mine însămi la fiecare

cântat dureros al cocoşilor,

dacă n-ar mai trebui să îmi arăt dinţii

lungi şi lucioşi,

dacă n-ar mai trebui să mă prefac

că râd în hohote!

O, Doamne, dacă m-ai bate în cuie de aur

pe lemnul styraxului

şi m-ai îmbălsăma cu smirnă...

Dacă m-ai pune

cu mâinile tale în mormânt,

dac-am juca amândoi un joc

fără cuvânt

şi mi-ai striga, Doamne, râzând:

„Ieşi, Lazăre! Ieşi!

cel fără de pată te caută şi te plânge!”

Aş învia numai pentru tine,

Doamne, îţi jur...

Aş ieşi, în fiecare dimineaţă,

ca un copil

din capcana de bale şi sânge!

 

 

COMPLICITATE

 

Dimineţile se insinuează între noi

întotdeauna perfide,

întotdeauna râzând asurzitor,

aruncându-şi măştile portocalii,

în ferestrele transparente.

Atârnată între lumi,

îmi scot trupul prin lume

şi-l scufund frenetic în singurătate.

La doi paşi în urma mea,

pe urma mea invizibilă,

calcă îngerul...

Mergem în şir indian

ca să nu fim descoperiţi

şi aruncaţi jos

de pe cruce...

 

 

MĂRTURISIRE

 

Sorb, noapte de noapte,

cuvintele pe care nu le rosteşti.

Între noi o fereastră măgineşte spaţiul.

O spărtură în întuneric

ne desparte şi ne apropie.

Îţi recompun chipul din umbre.

Mi-e sete! Mi-e sete, îţi spun!

Mi-e sete de palmele care nu m-au atins.

La peronul acesta niciun tren nu vine,

niciodată!

Cum să îmi spăl trupul impregnat

cu absenţa ta?

Mi-e sete! Mi-e sete, îţi strig!

Îngeri de cenuşă coboară,

cu tălpile arse,

spre inimi albastre de frig…

 

-----------------------------------------

 

*Ada Ionescu este absolventă a Liceului Teoretic „Iancu de Hunedoara", din Hunedoara,  promoţia 1995-1999. Licenţiată a Facultăţii de Jurnalistică - Universitatea „Lucian Blaga", Sibiu - promoţia 1999-2003. Studii în derulare - Facultatea de Litere şi Arte – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu - an terminal.

 

Experienţă profesională:

 

- redactor Euro Forum - Sibiu - 2003

- redactor Euro Obiectiv 20 - Hunedoara - 2003 - 2004

- redactor Ziua - editia de Hunedoara - 20003 - 2004

- specialist relaţii publice - Asociaţia "Sprijiniţi copiii" - 2004 - 2005

- redactor - Radio Color Hunedoara - 2005 -  în prezent

 

Îi urăm bun venit la revista noastră.

 

George ROCA

Redactor AGERO

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)