Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

ECOU - L’HOMME NU

 

Linda BASTIDE*

Prezentare de Eugen Evu

 

 

În volumul „Omul gol” (L’Homme nu), eminenta poetessă franceză oferă un florilegiu semnificativ din lirica ei ce a consacrat un destin poetic iradiant. Linda Bastide scrie diafan şi substanţial, o subţirime, o fineţe ce reduce delicat, graţios, tensiunea de profunzime a unui spirit iubitor, o anima însetată de atingeri şi contopiri cu arhetipul primejduit de entropia unei arderi excesive: prin aceasta, poetessa îşi apără şi ne comunică elevat, nu singurătatea, ci o mare empatie a fiinţei cu divinitatea – legătură mereu redefinită în vibrante metafore- cheie. O bipolaritate cu aura senzuală, intact feminină, sugerează acalmia consolării faţă de dispariţiei, imperativ presimţit pe „unde scurte” al transcenderii. Totul este ardere, resorbţie solară, recuperare insaţiabilă a originii cosmice, de parcă şi umbrele focului ancestral participă paradoxal la acest festin al „ferocităţii solare” – sacrificială- lege supremă, absolutăâ, a elementelor ce ne compun în încorporare şi stingere.

 

Dăruirea femeii este ofrandă sacrală, garant etern al eternei reîntoarceri, graal mistic şi egregor al misterului existenţei. „Înclinare de bucurie, pântecul meu/ se sălbăticeşte/ O iubire, una, goală, şi de-atunci/ ferocitatea solară/ de-a trăi, ofrandă grea,/ incendiu- furtună/ fecundă  precum ameţeala/ Planeta-o o halucinare esenţială./ Iubire avidă…” …”Vrajă a sexului/ Pântecul meu oferit acestei izbucniri/ sacrale/ către imposibil, pur de sevă/ originară”. Pecetea stilistică a Lindei Bastide face pregnant proba certă a unei ars-poetica impetuos redefinind esenţialitatea revelatorie a Logosului scânteind în dualitatea profan – sacrul reciproc în atracţie, regenerativ şi „iertat sieşi”. Opera ei oferă o impecabilă rotunjime a arderii etapelor - catarsică şi regăsind luciul apei liniştite, spre seară.

 

Eugen Evu

Membru al Uniunii Scriitorilor din România

Editor al revistei „Provincia Corvina”

 

 

ECOU

 

Crucificată în privirea ta,

Aştept

Imposibila lumină a ecoului fratern.

 

O pădure

Mult mai mare decât un coşmar

Din copilărie

Refuză să se deschidă

Lacrimile mele

Nu mai pot salva două inimi

Nelocuite.

 

 De aceea noi vom muri

Având atâtea iertări inutile,

Strigăte

În adâncul mâinilor,

Ţi atât de puţine rugăciuni,

O voce atât de slabă.

 

Este totuşi această iubire ce

Revine

Din orizonturile memoriei mele.

 

Absenţă

Şi-acest albastru- verde, ochii tăi.

 

Absenţa ta

Se retrage din capătul lumii noastre,

Unde se scufundă nerostitul

Şi ni se frâng trupurile.

 

Cu nebună forţă

Mă voi mai îneca în ea zile întregi.

 

Acest verde- albastru, ochii tăi,

Trebuie să mă încred în ei, cât vezi

Cu marea.

 

Pustiul de smaralde-mi alunecă

Printre degete.

 

 

SETE

 

Nu spun niciodată nu

Umbrelor malefice ce ies din

Mâinile tale.

 

Nu spun niciodată nu

Ar trebui să ţi-o spun.

 

Drog al meu, cu ajutoare

Periculoase.

Mă laşi afară dintr-o sărbătoare

Fără porţi:

N-am închis dorinţele.

 

Drog al meu cu surâs nemişcat.

 

Nu mă trădaţi voi, vise ale mele,

Parâmele mele.

 

Un soare cu dinţi de lup îmi

Devorează viaţa.

Setea mea are nevoie de sângele

Tău de-nvingător.

 

Trebuie să trăiesc.

 

--------------------------------------------

Traducere de Elisabeta BOGĂŢAN

 

*Linda Bastide, vicepreşedinte al Societăţii Poeţilor Francezi

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)