Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Cânt de iubire - suita poetică

Elena Liliana POPESCU

 

 

Poet, traducător, editor.

Născută la 20 iulie 1948 în oraşul Turnu Măgurele, Teleorman.

Studii liceale la liceul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Buzău. Doctor în Matematici. Profesor universitar, Catedra de Informatică, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bucureşti, secţia de poezie.

Autor (singur sau în colaborare) al unor lucrări cu caracter ştiinţific şi didactic (5 cărţi şi peste 25 de articole publicate în reviste de specialitate din Romania şi din străinătate), citate în peste 70 de lucrări ştiinţifice şi monografii, publicate în România şi în străinătate. (http://fmi.unibuc.ro/)

 

Doamnei Elena Liliana Popescu îi urăm bun venit la revista AGERO.

 

 

Sub paşii tăi...

Când calci acum
pe piatra care
sub paşii tăi
abia tresare,
înăbuşind
durerea-n sine
şi pregătind
viaţa ce vine,
te-ntrebi tu oare
dacă ea e fericită
şi-ai putea,
când
pentru-o clipă
te opreşti,
în gând,
smerit
să-i mulţumeşti?

Dacă ai şti

Dacă ai şti
cât de dor mi-e de Tine,
deşi eşti în inima mea,
şi cât de mare este tristeţea
de a nu Te vedea
decât în visul meu.

Cât de mult îmi lipseşti,
deşi eşti mereu cu mine,
şi cât de adâncă este durerea
de a nu Te auzi
decât în gândurile mele.

Cât de greu îmi este
când Te caut în jurul meu
şi nu Te găsesc decât atunci
când vrei Tu să Te pot afla...

Te-am recunoscut

Te-am recunoscut
în chipul mamei mele,
care mi-a dat sângele ei,
pentru a mă naşte,
cântecul ei de leagăn
pentru a creşte,
şi viaţa ei,
pentru a înţelege,

Te-am recunoscut
în chipul fiului meu,
care mi-a dat candoarea lui,
pentru a renaşte,
visele lui,
pentru a mă regăsi,
şi revolta lui,
pentru a înţelege,

Te-am recunoscut
în chipul prietenului meu,
care mi-a dat forţa lui,
pentru a continua,
speranţele lui,
pentru a le realiza împreună,
şi indiferenţa lui,
pentru a înţelege,

Doar atunci când
Te-am recunoscut
în chipul Învăţătorului,
care mi-a dat ştiinţa Ta
pentru a mă cunoaşte,
iubirea Ta,
pentru a înţelege
şi tăcerea Ta
pentru a Fi...

De ce?

De ce atâtea cuvinte
pentru a căuta
ceea ce ele ascund?

De ce atâta introducere
pentru a afla
ceea ce este necesar?

De ce atâta balast
pentru a descoperi
ceea ce el acoperă?

De ce trebuie să cunoşti
ceea ce, doar uitând,
te-ar ajuta să ştii?

De ce trebuie să speri
ceea ce, doar nedorind,
ai putea să obţii?

De ce această revoltă?
Poate, doar, pentru
a mă-mpăca cu mine...

Iartă-mă

Iartă-mă
coală albă
că-ţi tulbur liniştea
cu şoapte
aşternute
rânduri
rânduri
urme de gânduri,
ce-aleargă
căutând
căutând
fără să ştie
că sunt,
fără să ştie
c-ascund
Liniştea mea
şi a ta.

Nimeni nu ţi-a răspuns

Ai întrebat
uneori
ce este viaţa
fără să vrei
cu adevărat
să afli
răspunsul

Şi nu l-ai găsit!

Nimeni
nu ţi-a răspuns
pentru că nimeni
nu ţi-ar fi putut
răspunde...

Deschisă e Poarta

Liber e drumul
eşti liber să Ştii
spre Poarta
măritei împărăţii
spre care mulţimi
de gânduri
se-ndreaptă
şi-aşteaptă prin veacuri
să între
pe Poartă...

Dacă

Dacă s-ar putea vreodată
să măsori nemăsuratul,
să cuprinzi nemărginirea,
să stai, străbătând neantul,
să fii nici unul, nici altul,

Dacă s-ar putea vreodată
neiubind să fii iubirea,
nesperând să fii speranţa,
nevorbind să fii vorbirea,
negândind să fii gândirea,

Dacă s-ar putea vreodată
să auzi neauzitul,
să priveşti în nevăzut
şi să afli neştiutul,
ar urma iar începutul?

Am văzut-o

Am văzut-o cum vine,
aşteptată sau nu,
încet sau deodată.
Şi pleacă victorioasă
sau aşa crede,
pentru că nu poate lua
decât ceea ce poate duce,
ceea ce se poate pierde.
De fiecare dată constată
că Altcineva a fost primul
şi înţelege că şi acum
puterea îi este dată
doar pentru a se supune
şi a-şi purta în tăcere,
povara acestei cunoaşteri
de-a lungul Vieţii nesfârşite.

Nu mi-ai spus

Mi-ai spus
că Poezia
este ceva
cum n-a mai fost...
Un miracol
văzut
în clipa de linişte
ascunsă
într-un fapt
firesc.

Mi-ai spus
că Poezia
este Mirare
ce cuprinde în ea
disperarea
de a nu şti
dezlega Misterul.

Dar nu mi-ai spus
că Poezia
te cheamă
Acolo
unde găseşti
întrebarea-răspuns.

Cânt de Iubire

Aşezaţi la masa Tăcerii
în regatul necunoscut
Poeţii frâng pentru noi
pâine curată
stropită
de rouă cerească.

Morţii cu morţii, se spune,
şi viii cu viii!
Dar ştim noi oare
care sunt morţii
şi care sunt viii?

Un Poet mai mult
dincolo...
Un Poet mai puţin
Aici.

La plecarea
în regatul tăcut
Poetul ne lasă
un cânt de Iubire
necunoscut...

În clipa regăsirii

În libertatea mării constrângerea e malul
Deplinul întuneric lumina o conţine
Pe ţărmul neclintirii neliniştea e valul
şi din ce-a fost el lasă doar lumea care vine.

Nimic îţi pare totul când cauţi nemurirea
În muta disperare tăcerea e cuvântul
Nefericirea însăşi cuprinde fericirea
când, plin de umilinţă, tu părăseşti pământul.

Iluzia, supusă, ascunde adevărul
doar pentru a-l cunoaşte în clipa despărţirii
Acela care astăzi înseamnă trecătorul
şi care este veşnic în clipa regăsirii...

Pietŕ

Privirea pătrunde în marmura pură
ce-şi cântă iubirea cea fără de seamăn
şi-n veşnica ei resemnare îndură
întreaga durere ce Lumii e leagăn.

Şi Spaţiul se strânge şi Timpul dispare,
doar marmura plânge-n tăcere...
Natura e mută. E doar disperare
când moartea tributul de viaţă şi-l cere.

Pierdută-i acum omenirea întreagă
prin vina imensă şi copleşitoare
şi însăşi Fecioara Maria se roagă
doar pentru a noastră Iertare.

Şi cerul se-ndură şi Graţia vine,
doar marmura pură e vie.
Eterna icoană, sculptată de Tine
rămâne a Milei divine solie.

(CÂNT DE IUBIRE, 1999; 2007)

 

VOLUME PUBLICATE
POEZIE:


1. Ţie (Ed. Universităţii din Bucureşti, 1994);
2. Tărâmul dintre gânduri (Ed.Universităţii din Bucureşti, 1997);
3. Cânt de Iubire - Song of Love (Ed. Herald, Bucureşti, 1999), versiune bilingvă româno-engleză, traducere în engleză de Adrian G. Sahlean;
4. Imn Existenţei (Ed. Herald, Bucureşti, 2000), volum de poeme dedicat lui Mihai Eminescu;
5. Cânt de Iubire - Pesma Liubavi (Savez Srba u Rumuniji, Timişoara, 2001), versiune bilingvă româno-sârbă a volumului „Cânt de Iubire”, traducere în limba sârbă de poetul Draga Mirjanič;
6. Pelerin (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003);
7. Peregrino (Ed. Empireuma, Orihuela, Spania, 2004), versiune bilingvă româno-spaniolă a volumului Pelerin, traducere în spaniolă de Joaquín Garrigós;
8. Versiunea chineză a volumului Cânt de Iubire (Taiwan, 2006), traducere în limba chineză de poetul Lee Kuei-shien;
9. Himno a la Existencia (Linajes Editores, Mexic, 2006), versiune spaniolă a volumului Imn Existenţei, traducere în spaniolă de Joaquín Garrigós, Adrian Mac Liman şi Lina Zerón;
10. Cânt de Iubire - Song of Love (Ed. Pelerin, Bucureşti în colaborare cu Ed. Lumina Lină, New York, 2007), versiune bilingvă româno-engleză, ediţia doua revăzută, traducere în engleză de Adrian G. Sahlean;
11. Cât de aproape… - Lo cerca que estabas… (Ed. Pelerin, Bucureşti, 2007), versiune bilingvă româno-spaniolă, traducere de Joaquín Garrigós şi Dan Munteanu Colán;
12. Unde eşti, Timp? (Poezii. 1965-2005; Ed. Curtea veche, Bucureşti, 2007);
13. Poeme (Lahore, Pakistan, 2008), versiune bilingvă româno-urdu, traducere de Alla Ditta Raza Choudary.

În curs de apariţie:


14. Como por milagro, antologie poetică, traducere în spaniolă de Joaquín Garrigós şi Dan Munteanu Colan (va apărea în Mexic);
15. Canto de Amor, versiune spaniolă a volumului Cânt de Iubire - Song of Love, traducere în spaniolă de Joaquín Garrigós şi Moisés Castillo (va apărea în Chile).
16. Peregrino, versiune portugheză de Luciano Maia (va apărea în Brazilia)
Volume publicate virtual (E-book):
17. Cuan grande es la tristeza, traducción al espańol por Joaquín Garrigos y Dan Munteanu Colan, selección y ilustraciones por Ramón Fernández (Como el rayo, Alicante, Spania, 2005);
18. Un solo canto, traducción al espańol por Joaquín Garrigos y Dan Munteanu Colan (Poeticas, Argentina, 2006).

TRADUCERI:


19. Introspecţia (Ed. Axis Mundi, Bucureşti, 1993), din engleză;
20. Viaţa Impersonală (Ed. Papirus, Râmnicu Vâlcea, 1994), din franceză;
21. Înţeleptul de la Arunachala (Dialoguri cu Ramana Maharishi, Vol. I, Ed. Herald, Bucureşti, 1997), din engleză;
22. Înţeleptul de la Arunachala (Dialoguri cu Ramana Maharishi, Vol. II, Ed. Herald, Bucureşti, 1997), din engleză;
23. Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (de Moises Castillo, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002), din spaniolă;
24. Introspecţia. Poeme (de Ramana Maharshi, Ed. Asociaţiei Literare ŢIE, Bucureşti, 2004), din engleză;
25. Poesías (de Theodor Damian, Ed. Lumină Lină, New York, 2005), din română (în colaborare);
26. Frumuseţea Tandreţei (de Lee Kuey-shien, Ed. Pelerin, Bucureşti, 2006), din engleză;
27. Viaţa Impersonală (autor anonim, ediţia a doua revăzută, Ed. Pelerin, Bucureşti, 2007), din franceză;
28. Harpă de umbră şi lumină (de Lina Zerón, Ed. Pelerin, Bucureşti, 2007), din spaniolă.

În curs de apariţie:


29. Gânduri peregrine (de Hugo Gutierrez Vega, Ed. Pelerin, Bucureşti), antologie poetică, din spaniolă.

COLABORĂRI LA VOLUME COLECTIVE:


• „Beyond the Orizon” (The national Library Poetry, U.S.A. 1998);
• „O antologie a poetelor din România” (Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2000);
• „A la sombra del Tigre. Cartografía poética del mundo latino” (Mexic, 2003);
• „Stareţul Daniil Sandu Tudor” (colecţia Scriitori mistici ortodocşi, Panaghia, 2004);
• „Taller de Poesia”, XVI (Spania, 2004);
• „Taller de Poesia”, XVII (Spania, 2005);
• „Poemas. Lucian Blaga, Luciano Maia, Elena Liliana Popescu” (Editorial de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina, 2005);
• „Conjuro de Luces” (Mexic, 2006);
• „Agenda poética del ańo 2008”, (Linajes y Amarillo Editores, Mexic, 2007).

Premii şi distincţii literare:


• Diploma specială a Festivalului Internaţional de Poezie de la Uzdin, Serbia, 1997;
• Premiul întâi la Festivalul de Poezie „Novalis”, München, Germania, 1998;
• Menţiune la X Certamen de Poesia „Leonardo Cercós”, Palma de Mallorca, Spania, 2007.


Ediţii îngrijite:


• Introspecţia (note, îngrijire ediţie, 1993);
• Viaţa impersonală (postfaţă, îngrijire ediţii: 1993, 2007);
• Înţeleptul de la Arunâchala, volumele I-II (prefaţă, note, îngrijire ediţii, 1997);
• Zborul. Vis şi Destin (poezii şi un jurnal de zbor al poetului pilot George Ioana, tatăl său, Ed. Hermes, prefaţă, note, îngrijire ediţie,1999);
• Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (prefaţă, note, îngrijire ediţie, 2002);
• Introspecţia. Poeme (prefaţă, note, îngrijire ediţie, 2004);
• Clar de Lună - Luar (poezii de Mihai Eminescu, ediţie bilingvă româno-portugheză, Ed. Pelerin (prefaţă, note, îngrijire ediţie, 2006);
• Frumuseţea Tandreţei (prefaţă, note, îngrijire ediţie, 2006);
• Harpă de umbră şi lumină (prefaţă, îngrijire ediţie, 2007);
• Gânduri peregrine (postfaţă, îngrijire ediţie) - în curs de apariţie.

Volume editate de Editura PELERIN:


• Introspecţia. Poeme (2004);
• Clar de Lună - Luar (2006);
• Frumuseţea Tandreţei (2006);
• Viaţa impersonală (2007);
• Cânt de Iubire - Song of Love (în colaborare, 2007);
• Harpă de umbră şi lumină (2007);
• Cât de aproape… - Lo cerca que estabas… (2007);
• Gânduri peregrine - în curs de apariţie


Antologii poetice publicate în reviste literare:


Poezii traduse în engleză, spaniolă, portugheză, sârbă, italiană, chineză, franceză, germană, olandeză, latină, urdu şi publicate în antologii şi în diferite reviste literare din ţară şi din străinătate: „Revista de la Universidad Católica Argentina”, „Bodega del diablo”, Isla Negra (Argentina); „Literarte” (Brazilia); „The Ambassador”, „Atheneum”, „Observatorul” (Canada); „Trilce”, „Cinosargo”, „Aňaňuca” (Chile); „Arquitrave” (Columbia); „La Jiribilla”, „Calle B” (Cuba); „Observator München” (Germania); „Alforja”, „Casa del Tiempo”, „La Jornada Semanal”, „Universo de El Búho”, „El Subterráneo” (Mexic); „Anide”,„Nuevo Amanecer Cultural” (Nicaragua); „Autama” (Puerto Rico); „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Poezia”, „Contemporanul”, „Nord Literar”, „Familia”, „Hyperion”, „Oglinda Literară”, „Meandre”, „Literra”, „Sud”, „Orient Latin” „Arcade”, „Argos” (România); „Knijevni Jivot”, „Naša Reč”, „Oglinda”, „Tibiscus”, (Serbia); „Azahar”, „Como el rayo”, „Cuadernos del Ateneo”, „Empireuma”, „La Vega es”, "2C, La opinión de Tenerife", „La Columna”, „Perito”, „Portada”, „Republica de las Letras”, „Român în lume”, „Letras rumanas” (Spania); „Chrysalis”, „Lumina Lină-Gracious Light” (SUA); „Taiwan Daily”, „Li Poetry” (Taiwan); „Letras Uruguay” (Uruguay).


Articole şi traduceri publicate în reviste:


Articole, reportaje, şi traduceri publicate în reviste literare din ţară şi din străinătate (Canada, Chile, Columbia, Germania, Nicaragua, Spania, S.U.A.), din opera a peste cincizeci de autori clasici şi contemporani din Belgia, Chile, Costa Rica, Ecuador, India, Italia, Marea Britanie, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spania, SUA., Taiwan.


Interviuri publicate în reviste literare, sau acordate posturilor de radio şi televiziune, din România şi din străinătate (Canada, Chile, Cuba, Mexic, Nicaragua, Spania).


Participări la evenimente literare în străinătate:


• „Canto de amor de un poeta matematico de România”, Orihuela, Spania, 2003
• „Encuentro de Poetas del Mundo Latino”, Ciudad de México şi Morelia, Mexic, 2003
• Prezentarea cărţii Pelerin, în cadrul cenaclului „Mihai Eminescu” al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, S.U.A, 2003
• Prezentarea cărţii Peregrino, în cadrul Târgului de carte de la Madrid (Feria del Libro de Madrid), 2004
• „Encuentro de Poetas del Mundo Latino”, Ciudad de México şi Morelia, Mexic, 2005
• „Segundo Festival Internacional de Poesía de Granada”, Nicaragua, 2006
• Prelegere cu tema „Dialog în Lumea Poetică contemporană”, Université Paris 3, UFR, Etudes Italiennes et Roumaines, Paris, 2006;
• „XI Festival Internacional de Poesia de la Habana”, Cuba, 2006;
• Prezentarea cărţii Peregrino, Habana, Cuba, 2006;
• „XIV Festival Internacional de Poesia: Mujeres poetas en el Pais de las Nubes”, México, 2006;
• Prezentarea cărţii Himno a la Existencia, UNAM, Ciudad de México, Mexic, 2006;
• Prezentarea cărţii Cât de aproape... - Lo cerca que estabas..., Coquimbo, Chile, 2007;
• Congreso Internacional de Escritores bajo el lema ”Chile tiene la Palabra: Latinoamérica en el Corazón”, Santiago de Chile, Valparaíso, 2007;
• 27a Feria Internacional del Libro de Santiago, Chile, 2007;
• 21ş Salăo Nacional de Poesía PSIU POÉTICO, Montes Claros, Brasil, 2007.
 

Pagina Web: http://www.elena-liliana-popescu.ro

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)