Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Eugen EVU despre

MARTIN SZEGEDI

 

Un poet hunedorean din Germania şi o carte doar visată

 

 

(Din volumul premiat prin concurs naţional, pentru debut editorial la „Facla „ Timişoara red. carte Ion Anghel, însă poetul hunedorean, hărţuit de „ vigilenţi”, refugiindu-se-n Germania, cartea nu a mai apărut.  Poetul scria aprins, avea cultură şi mai ales  un simţ al Limbii române  metafizic… Tensiunea trakliană- rilkeiană a verbului, îl  detaşa net de poeţii care îşi visau propria carte… Debutul prin concurs  era ceva absurd, însă  a câştigat !  O carte ce – din nefericire , - nu avea  să se nască. Poate Stigma, poate Enigma…Îmi scrie cutremurător, îmi scrie tot mai rar. Datoria morală  de a-l fi editat după căderea ceauşismului, era datoria editorului de atunci, astăzi probabil îndeletnicindu-se cu alte cele? Dactilograma proiectului s-a  pierdut… În anii 70-80  eram prieteni colegi  în boema amară a „ epocii” în delir, într-un cerc literar cu nume : Dan Constantinescu, Otto Stark, Richard Wagner ( da, chiar el, profesorul, soţul Hertei Muller)Ioan Evu, Alkis Sevastianos Vlahos, Victor Isac, Radu Igna…O mişcare literară în replica Cercului de la Sibiu. Încă sper în cartea premiată a lui Martin. De ce nu s-ar numi Întoarcerea poeziei ? Nu ştiu e de mai speră.) E. Evu.

 

Plecarea poeţilor

 

În urma voastră aerul încă mai vorbea

Sau poate era cântec peste mine,

Pogorât pe lume de undeva

Din care loc a şti nici  se cuvine

 

Rămâie-ne aceasta taina cât se poate

Şi cât mai este  loc de-un visător pe plută,

Rămâie  poezia taină peste toate

Şi cearnă-se pe noi sămânţa nevăzută .

 

Şi-mplânte-mi-se-n carne ca într-un pământ

Mai pământ de câte ori  de cât pământul ?

Şi ni se-audă-n stea viermele încetând

Şi cerurile care strigă lepădându-l .

 

Cine poate oare a ne mai desface

Cuvântul care, iată, ni s-a prins de oase

Că gesturile cale lumeşti ne sânt stângace

Şi păşim de-a dreptul în eter, din case ?

 

În urma voastră, poate n-a fost nici un cânt

Ci doar singurătate călătoare,

Vă fie drumul bun ! Pe zare, luminând,

Cuvintele tot urcă în negrele lor care .

(Hunedoara, 1978)    

 

Turnul

 

Binevenit râul somnului peste mine !

Aceste ape

Ce vin şi se duc

Odată cu hainele mele tot mai albite .

Pentru încă o zi

Epuizate-s sensurile lucrurilor

Şi cad zăngănind prin univers.

În această noapte cineva nu doarme.

De peste tot licăre

Faţa-i de febră la geamuri

Şi întunericul sugativează spaima

De pe faţa cine ştie cui ?

În această noapte cineva nu doarme.

Dintotdeauna orbita lui a fost întunericul

Şi drumul şi l-a fost văzut

La lumina palorii.

 

Casa lui e Oriundele.

Acest turn cu pereţii în peretele

Altui turn,

Acest turn numai perete lângă perete.

Acest turn

În care vorbim toţi

Ca şi cum ar  vorbi cineva singur.

                    

Hunedoara, 1977

 

Aer XX

 

Aerul meu alb de fiecare noapte,

Aerul meu negru de fiecare zi,

Aer ionizat de singurătate,

Aer ce-l expiră morţii peste vii

 

Aer care urlă. Şi încolo restul:

Aer care tace până sus, la cer;

Aerul meu minim pentru un trimestru

Aerul meu rece ca un revolver.

 

Hunedoara, 1977

 

Comentarii de la cititori

 

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)