HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 

GRUPAJ LIRIC

Eugen Evu

 

Sentinţa nomber zero

Creatorul

se autosacrifică în operă.

Toţi suntem parte din.

Zero gravid al Mutaţiei.

Totul conspiră

 - Aa nu se sufoca

Terminalul.

Experiment al altcuiva

Prin aceea că devenim.

 

Tahiograma

La început a fost  latent sfârşitul

Cum în amurg germinând răsăritul

Eonul captive în durate

Scarate

Fractalice substanţe reciproc

Înfometate

Nous în oosferă

Poieion mimesis

Din  roiuri luminifere

Orbul Lumii dual

Prin partenongenezice sfere

Cerc captive în spirala galaxică

În multiplu pe scara subcuantică

 

Astfel eonii de timp inversat

Roiuri în explozie

Logos sacrificat

 

Starea zero-gravid-de-unul

Incestul a devenit din sine

Mişcare

Denenumitul

Penetrîndu-se singur

Logos străpuns prin

Autoinseminare

Pater sacrificat în mater

Prin empatie iubire

Energofagie a increatului încă

Întru re-devenire.

 

Autodafe-ul

Toate timpurile sunt în noi.
Răzleţi prin alegoriile răului
Căzut la pace cu Binele.
În om se roagă zeul căzut.
Suprastructura nu iartă.
Eonul fosil reciclează increatul.
Pădurile zbat sângele oceanului
Abis mimesis pe talazuri.
Din ape primordia revine pe ţărm
Se aud hohotind temeliile.
Ce aude lumina cu urechiuşe şi senzori
Antimemoria mâncând nonmateria
Creaţia sacrificând opera
Un Nimeni ce-şi strigă numele
Cu miliarde de clone?

Îndepărtându-se ….

 

Neomul

Se perindă pe delirul
Suprafeţelor. El este pluralul
umbra groasă a Sistemului.
Umbră cu solzi.
Neomul împieliţat
Energofagii telurici ai
Pleromei.
Tu eşti doar atât
Memoria ta.
Tu eşti omul.
Ei iau vămi din
ceea ce pierzi
Ei primesc darul
Ca să ţi-l jefuie.
Clamează iubirea
De aproapele
Spre a lua
În stăpânire.
Până când
Se înfăptuie
Mutaţia.
Tu fii doar memoria ta.

 

Mutaţia

Străzile murdare ale esteticii
Îşi refac structurile imunde
Din resurse comunitare
Reciclând stihia satrapiei.
Fricile mărunte de viaţă
Gropile etajate pe scara lui Jacob.
Hăitaşii sunt orbi
Pe dimensiunea
Celuilalt spectru.
Aici bătrânul timp agonic
Redistibuie prada
De la fiecare cât mai suportă
Fiecăruia după legislativ.
Laşitatea vierme al virtuţii
Trădarea vierme ale răbdării
Cunoaşterea avorton al
Metempsihozei
Srăzile subliminale
Sinapse infrastructura
Infernului morfodistrofic.
Negociind complice
Mutaţia.

 

Poem în retragere

Am luat măştile umbrelor

Am  întrezărit ceea ce vitraliul

Vede dinspre exterior

Spre Misa Solemnis.

Văzut care aude.

Ecou flămând de sine.

Marginea cetăţii

Trepidează în instituţii

Mulţii se prăbuşesc

Sub puţinii aleşi.

Sunt în miezul lucrării

Cum  în fruct viermele sfânt

Ocrotind sâmburii.

Nu am dus războiul mut

Ci războiul naturii sub limite:

Esenţa se restituie

Singură

Reumple fiinţa de stare.

Mă voi întoarce în munte

Să reîncep la izvoare.

 

Starea antipoieion

Starea dintre veghe şi somn e a unui dumnezeu

Aţipit în seminţe

Între două glaciaţii înterupând

Ipostazele

Furnicarele îşi pierd memoria concentrică

Fără diacritice precum arse aripioare

În spic prezervând doar fragmente de lanuri

Pajiştile sub tropotul cavalcadei lui Eol

În estincţie feromonul complice cu noaptea

Rece lumina energiilor increate

Netezitorul mormintelor şi verticalei

Migrează pe aripi de verb sălbăticit

Starea dintre veghe şi somn a unui dumnezeu

Margini resorbite de nuclee

Delir al suprafeţelor

Imitând abisul.

 

 

Tahiograma 2

Se rediscută acolo

Problema

Plagiatorilor

Lui Dumnezeu.

Opiniile sunt relativ împărţite

Între bine şi rău.

 

Acolo şezum şi plânsem

Nu este vizibilă  nici sieşi Justiţia

Legi contra legiilor se fac se desfac

Legiuitorul se exclude pe sine

Face legea pentru cel slab şi sărac

 

Boala sora morţii concertează nebun

La patru ghiare carnaval al ororii

Funebru doliu pe curcubeul străbun

Azvârlind catastrofe pre limba terorii

 

Televieţuirea, nivelul de trai, cel distrofic

Holistica lui Dante în curba lui Gaus..

Braţul înarmat al orbirii, hipnotic

Însăşi moartea îşi cerşeşte repaus

 

Milioane de morţi contratimp sublunar

Se aude troznind universul în oase

În zadar în zadar în zadar în zadar

Creatorul în operă suicidar se iertase...

 

Icoana

Cum în nervura frunzei poţi citi

Schiţată-nrămurirea şi coroana

 

sau încarnat din valuri străvezii

Păstrăvul curcubeului i-e hrana

Sclipind, a-i vindeca luminii rana ...

 

Aşa-n cuvinte-aici însăilate

Prin empatie şi complicitate

Le înţelegi metafora,

Icoana

şi strălucirea, poate ...

 

Spinoza         

Spinoza ca o suferinţă doar a florii

O apără de prada nelatimp

Aşa-i şi stihul meu, împunge ghimp,

Doar Vântul îl sărută-n danţul Horii

Dinspre păduri îngenunchiat olimp

 

Imaginea-i idee ce se-mbie

Tandreţii şi ales- Filempatiei:

Prin înspinata-mi-poate-a Nebuniei

Cunoaştere râzând ce Moartea ştie?

Frumosdivinul astfel ţi- se-mbie.

  

Întrezărirea

Acolo, la mările interioare

Ale Nesomnului

La scăldătorile Domnului

Este chemat lumii neştiutul

Cel visat şi născutul

Acolo

La Estuare

Unde curgerea reumple

sacrele amfore

Şi râd ale Vieţii izvoare

Acolo,

De unde am venit

Iertaţi de singurătate

Ca sâmburii în primăvara

Fără început şi sfârşit.

Acolo adastă

Sufletul lumii boltind curcubeu

Să ne vindece moartea

În Dumnezeu.

 

Cât timp ..

Cât timp

Mai răsună cântece

O speranţă mai este.

 

Eugen Evu

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com