Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

 

Ion MARIA -

Poezia care îl locuieşte înalt

 

Întâmpinare de Diana Popescu, Agero

 

 

Născut în 28 octombrie 1961. Absolvent al Facultăţii de Litere şi Istorie din Craiova, specialitatea Istorie şi Limba şi literatura latină. Profesor de Istorie la Colegiul „Elena Cuza” şi Liceul Teoretic „T.Arghezi” din Craiova. A publicat în revistele: „Ramuri”, „Mozaicul”, „Vatra”, „România literară”,  „Familia”, „Steaua”, „Viaţa Românească”, „”Convorbiri Literare”, „Adevărul literar şi artistic”, „Luceafărul”, „Timpul”, „Argeş”, „Bucovina literară”, „Acolada”, „Dacia literară”, „Poezia”, „Cafeneaua literară”, „Ziua literară”, „Criterii Literare”.

 

Volume de versuri:

- „PATMOS”, editura „Ramuri”,2002, volum premiat cu premiul de debut al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor

- „BALENE ZBURÂND”, editura „Ramuri”,2003

- „DINCOLO DE ZID”, editura „Ramuri”,2005, volum premiat cu Marele premiu, Concursul „Ad Visum” - 2006, Vişeul de Sus, Maramureş.

 - „Povestiri din cartierul de est”, editura „Brumar”,2007 - premiul pentru volum de poezie, Festivalul Internaţional de Poezie, Sighetul
    Marmatiei, 2008 şi Premiul I, Festivalul „George Coşbuc”, Bistriţa Năsăud, 2008.

- „Poziţia Lotus”, editura „Vinea”, 2008, premiul pentru volum de poezie, Festivalul „Armonii de primăvară”, Vişeul de Sus, 2009. Premiul pentru
    poezie al Fundaţiei „Serile de la Brădiceni”, 2009. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

 

Ion Maria descoperă versul care îl locuieşte înalt şi cu o fineţe aparte, poemul fiindu-i o „prelungire a corpului care va creşte din el precum unghiile, şi după ce el nu va mai fi”. Ion Maria scrie poemele trăirii pure, decongestionate de măsura materială prin apeluri  strategice  la Divinitate, puncte în care poemele luminează, pentru că elementul generator de puritate glisează armonios pe vectorul emoţie înaltă. Versul îl eliberează de constrîngerile lumii, mediază între sensibil şi raţional, lărgind sfera de acţiune lirică,  nu înspre năruirea echilibrului sufletesc ci, dimpotrivă, spre deplina lui restabilire. Noi ne citim pe noi prin poet, intrăm în jocul scrierii, amprentînd-o cu propriile noastre trăiri. Discursul liric pariază pe un nucleu nesupus morţii, ca şi cum poetul ar scrie versurile, iar Dumnezeu ar pune semne de punctuaţie nevăzute. O constelaţie de argumente, de-o considerabilă rezistenţă interioară, se pot statornici în noul volum al poetului, „Poziţia Lotus”, un sensibil orizont de vibraţie lirică ne atrage după sine cu necesitate. (Diana Popescu, Agero)

 

Poeme din volumul „Poziţia Lotus”

 

privind în gol

 

uneori

ca-n filmele lui tarkovski

Dumnezeu priveşte îndelung

în gol

o privire pierdută

fără gînduri

atunci este probabil poet

versurile clocotesc în el

ca un alcool tare

şi nu ştie cum

să le scoată afară

priveşte îndelung

pierdut

în gol

aşteptînd parcă

să cadă

zăpada

 

 

rochia de spaimă

 

în fiecare seară

pune pe umeraş

cu atenţie

rochia de spaimă

pentru ea

orice rochie

este

rochia de mireasă

o udă dimineaţa

şi seara

cu lacrimi

şi rochia

nu mai vrea

să înflorească

 

sacrificiu

 

cu fiecare poezie

pe care o scriu

pierd ceva

din mine

şi totuşi

mă dau întreg

paginilor

în care îmi apar

poeziile

cum primii creştini

se puneau

fericiţi

pe crucea

de tortură

 

 

 

vîrstă

 

am o vîrstă

la care copacii

sînt încă adolescenţi

însă eu am primit

în crengi

toate furtunile

toate ploile

ce pot cădea

peste un om

şi tot am rămas

în picioare

rădăcinile mele

sînt puternice

au formă de inimă

şi mă ţin întotdeauna

vertical

 

 

cum să fiu o fiinţă întreagă

 

prea obosit să mai scriu

cu sufletul împrăştiat

într-o mie de cioburi

fiecare reflectînd altceva

cum să mai fiu o fiinţă întreagă

cu rădăcină

tulpină

şi flori

prea obosit să mai scriu

cu mai multe neîmpliniri

decît un batalion de oameni

cum să mai fiu

o fiinţă întreagă

cînd nu te mai am

lîngă mine

şi sînt doar o lumină

fără cer

 

 

firimituri

 

trăim din firimiturile

zeilor

fiecare zi cîştigată

e o mică bucată

de pîine

găsită pe jos

pe sub masă

degeaba ne aplecăm

cu fervoare

după ea

poate mîine nu

vom mai găsi nimic

poate mîine

 şi masa zeilor

va fi goală

 

livada

 

o livadă cu arbori

tăiaţi

numai unul

a mai rămas

şi e înflorit

semn ca Iisus

poate veni

cu dragostea lui

şi pentru copaci

 

acesta nu este un poem

 

acesta nu este

un poem

este doar inima mea

întoarsă pe dos

ca o mănuşă

vara

expuse îi sînt toate intimităţile

sîngele bălteşte peste tot

acesta nu este

un poem

acesta este doar

o măcelărie

sufletul poetului

atîrnă în cîrligul din pod

e tăiat şi expus

pînă va putrezi

în cer

 

 

în groapa cu var

 

stam liniştit

în groapa cu var

ca un trandafir

în bătaia vîntului

aşteptam căderea

întunericului

pentru a lumina

pe sub

pămînt

aşa cum fac

în fiecare noapte

cu rădăcinilie mele

ori cu picioarele

nici eu nu mai ştiu

cum să le zic

 

 

sînt un om viu

 

sînt un om viu

mă afectează

atît de multe lucruri

încît şi creşterea părului

mă doare

sînt un om viu

mă afectează atît

de multe lucruri

încît mă supără

pînă şi pereţii casei mele

care bat ca o inimă

şi nu au curajul

să rostească

numele tău

 

 

Ion Maria

 

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com