Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

MARIANA EFTIMIE KABBOUT 

– O APARIŢIE ABSOLUT NECESARĂ

Prezentare de Rodica Elena Lupu

Grafica de Roca

 

 

A vorbi, a scrie, a imprima, a publica, sunt cercuri ale inteligenţei în acţiune care se lărgesc din ce în ce mai mult, sunt undele sonore ale gândirii. Acest spirit care visează, poeta Mariana Eftimie Kabbout, este o melodie care ne încântă urechea şi trăieşte într-o rază de soare.

 

Să fac mai întâi o precizare. Dacă autoarea volumului Atingeri Divine nu se numea Mariana Eftimie Kabbout, aş fi declinat să prefaţez o carte de poezie. Şi nu numai pentru că nu sunt critic literar. Eu nu am ieşit din secolul al XX-lea în materie de poezie, dar o citesc şi poeziile sale îmi plac pentru că acestea se adresează omului, omului în întregime.

 

O apreciez mult pe autoarea acestui volum şi nu pot să nu scriu câteva rânduri despre poemele sale, scrise în limba română şi în limba engleză, pe care le-am citit şi uşor surprinsă, şi cu interes, iar, nu o dată, ca atunci când am ajuns la „Ultimul apus”, „Atingeri Divine”, „Umbra ta”, „Acelaşi dor de tine”, „Voi fi pământ”, cu o emoţie tulbure. Cine spune poet, spune istoric şi filozof în acelaşi timp.

 

În poezie, Mariana Eftimie Kabbout este o apariţie explicabilă... O apariţie absolut necesară... Autoarea  nu are de primit sfaturi decât de la natură, de la adevăr şi de la inspiraţie, este prezentă pretutindeni în poezia sa, vine, se duce, rătăceşte, visează, toate îi aparţin: cerul, pământul şi norii, alcătuiesc un tablou strălucitor în oglinda fanteziei sale.

 

Adevărata poezie, poezia completă, este armonia completă. Poeziile poetei Mariana Eftimie Kabbout sunt compus din frumos şi ideal. Fuziune de elemente aproape contrariu pe care numai un geniu le poate uni! Frumosul vrea contururi, idealul vrea infinituri. Dacă marea poezie este spectrul solar al gândirii omeneşti, atunci ea conţine filozofie, aşa cum sufleul conţine judecată, iar Mariana Eftimie Kabbout are o viaţă sufletească izvorâtă din conştiinţa sa, este adevăratul poet care întruchipează suma ideilor timpului său şi asemeni torţei ce o poartă va lumina Viitorul.

 

Rodica Elena LUPU

Director Editura Anamarol Bucureşti

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Câteva poeme semnate de Mariana Eftimie Kabbout, Galaţi, România

 

LACRIMI SAU FLORI?

 

De argumente-i lumea asta plină,

De scuze ducem lipsă mai mereu.

Dreptatea-i prea departe de lumină,

Iubiri se sting pe drum, instantaneu.

 

Ne naştem fără timp deşi e vreme

Cât să ne-ajungă pentru mii de vieţi.

Doar una dintre marile dileme

E viaţa. Arc, noi suntem doar săgeţi.

 

E ţinta noastră calea spre niciunde

Ni-s pietrele sub paşi trecuturi vii…

Meteoriţi ce ning printre secunde

Atât rămânem…  astre timpurii…

 

Din împăraţi cu sute de palate,

Ajungem bieţi şi jalnici cerşetori.

În ultim ceas, luăm cu noi, din toate,

Regretul că n-am fost de două ori…

 

Şi oare de ce vrem  eternitate,

Când nu ştim ce-i în ea… lacrimi sau flori?

 

 

NE VOM GĂTI, IUBITE…

 

Ne vom găti iubite, acum, ultima oară,

Şi vor veni cocorii de mână să ne ia,

Ca pe trofee mute, ce-n cânepa stelară

Sădesc fructul iubirii pe-un nimb de peruzea.

 

Ne vom găti iubite, ne-om îmbrăca în voaluri,

Din care numai albul va emana parfum

Şi-n stoluri abisale vom hoinări pe maluri,

Pe unde fericirea ne caută şi-acum...

 

Săruturi migratoare ne-or şiroi pe urme,

În straie princiare, păduri ne vor visa...

Doar gheare nevăzute, urlând, rămân să scurme 

Ţărâna... Braţul nopţii ne va sanctifica...

 

Ne vom găti iubite, la învierea noastră,

Un cor imens de îngeri ne va cânta divin...

Şi-n actul veşniciei, pe colţ, o stea albastră

Va fi dovada vie că eu îţi aparţin...

 

 

CE PARE A FI?        

 

Poemu-acesta-mi pare-a fi olog

sau mâna ce l-a scris a fost stângace?

Ori poate pe retina ta, milog,

un praf desculţ se crede pus

la patru ace?

 

Penelul şubred parc-ar fi un ciot

împleticit pe crengi neparalele.

Şi uite-aşa rămâne trunchiul tot

să facă faţă clipelor rebele

 

Această minte e ce pare-a fi,

mai mult decât un semn de întrebare...

Adună, scade, învaţă a-mpărţi,

şi-n tabla înmulţirii e-un egal

cu sensuri clare

 

Femei-aceasta ce-a deconspirat

materia confuză şi cadentă,

leagăn a fost şi-n el, clipe s-au dat

universală rezonanţă-i azi

inexistentă

 

 

TE NAŞTI CÂND MORI

 

De dus, s-a dus ce-a fost de dus,

Nespus rămâne ce n-am spus.

Pe brânci, plăcerea am slujit,

Iubit-am ce s-a vrut iubit.

 

Ce-ar fi putut fi să fi fost

Puţin mai bine decât prost?

Un pic de tot e tot nimic

Când şi cel mare-i mult prea mic.

 

Nedus rămâne-acel rămas

Care în ultimul său ceas

În loc de-un pas a făcut doi

Dar nu-nainte, ci-napoi...

 

Cu oase-n cârje, glas de corb

Mă ţine-ostatec ca pe-un orb

Şi-n mintea umbrei mele dragi

Zac înţelesurile vagi,

 

Ce nu m-au lămurit vreodat’:

De ce îl plângi pe cel plecat?

Mai bine-agaţă jalea-n cui,  

Scăpat-ai şi de grija lui!

 

Şi-aminte ia la ce îţi spun:

(de vrei, poţi crede că-s nebun)

Nu mă boci, ci râzi domol !

La moartea trupului meu gol,

 

De-a lungu-albastrului mă pun,

Genunchii-n piept mi-i tot adun

Şi-orgolios, învingător,

Mă nasc cu-adevărat când mor...

 

Oh, nu, să nu crezi ce-ai citit,

Că după moarte-i chin cumplit!

Abia-nspre patimi vom pleca

Doar de ne-om naşte iar, cândva...

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)