Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

MEDALION  LITERAR : Ioana GEIER

 

 

După ce a debutat cu un roman incitant, în formulă inedită, de „reportaj fierbinte” al unei experienţe asumate, dar şi sub semnul irepresibilei nevoi de cunoaştere, „Femeie, ia-o spre Vest”, Ioana Geier a surprins şi cititorul de poezie, gen care pentru ea este prima dragoste.

 

Atât în roman, cât şi în „Rochia de nisip”, este cert că avem în faţă un talent departe de calmul livrescului, un caracter puternic afectiv, fără inhibiţii şi fără poezia ei este esenţializatoare, subţire spre diafan, amintind fără a stânjeni, de Giuseppe Ungareti. Poezie de notaţie, de conotaţie la  emoţii spontane, nuanţate lapidar, ca nişte urme de pasăre pe omătul proaspăt al hârtie. Senzualitatea lirismului ei, remarcată de Mircea Micu, bunăoară, s-a  ascuns protector în enunţul  nuanţat, sugestiv, codificat însă nu abscons. Ioana Geier  are tandreţea autentică a feminităţii, cuvântul poetici se reumple de semnificaţia descântecului, în expresie. Elis Bogăţan vede în lirica ei o autenticitate rară, agitată de forţa nostalgiei originii, remarcând formula reductivă, lapidară, de substanţă şlefuită delicat. Într-adevăr, poezia ei  ocoleşte prozaismul şi cere co-participare afectivă la lectură. Este lirica sentimentului,  romantică, fulgurantă, şoptită – abia, elegiac, laolaltă cu brizele mării, în cochiliile metaforei, rostogolite ca nişte mărgele deşirate pe ţărmul utopiei „iubirii ideale”! O cultură poetică bine concentrată în economia textului, precum şi curajul sincerităţii şi confruntării unui destin ingrat, transpar şi din poezia şi din proza sa, impregnată de lirismul dramatic al realităţii extrapolate vizionar, creativ. Uneori imaginile valsează aidoma unui fluture răzleţit în toamnă.

 

 În curând, un al doilea roman va ieşi de sub tipar, pecetluind ceea ce se conturează o vocaţie. Sperăm să atragă atenţia cuvenită mediilor literare din diaspora română din Germania , inclusiv sub asuspiciile reviste virtuale Agero din Stuttgart.

 

Venirea Ioanei Geier în literatură are ceva recuperator, tulburător, faţă de Timp şi faţă de inefabilul trecerii. O inimă românească bate puternic în Germania , iar pământul de-acasă este fertil la veritabilul „seminar” al memoriei ei afective, într-o limbă  română simţită cu acuitatea şi febrilitatea aventurii existenţiale îndrăzneţ asumate, dedicată idealului moral.

 

Eugen EVU

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

POEM DE DRAGOSTE

 

Lângă ferestrele macilor

Să te ating

Cu umbra sânilor

 

 

ROCHIA DE NISIP

 

Vântul îmi pusese

O rochie de nisip

Până la glezne

Până la înserare

A celuilalt chip

 

Eram numai noi

Şi rochia pe valul de mare

Topită de-azur şi de sare

 

 

FĂRĂ TITLU (1)

 

Cere-mi să lipesc frunzele

Pe o creangă

Într-un copac

Sau în doi

 

Şi chiar să se scuture- ntruna

Eu le-aş lipi înapoi

 

 

FĂRĂ TITLU (2)

 

Ard felinare în turnul de crin

Ca un suflet de mire

 

Ca ultimul soare

În paharul de vin

 

 

PĂMÂNT DE LUCRAT

 

N-am iubit

Sunt doar mamă

Pentru că bărbaţii aceia

Nu ştiau

s-asculte vântul

şi-mi zdrobeau sufletul

 

Sunt doar mamă

Pentru că nu mai aveam

Cer

  Pădure

      Izvor

Trăiam cât să  nu mor

 

N-am iubit

Sunt doar mamă

Pământ de lucrat

 

 

REFUZUL MUNTELUI

 

Uite, eu plec

Ce rost are să mă mai aşez

În faţa muntelui

 

Nu eu voi fi aceea care-l va urca

În dreapta ta –

Nu eu voi prii de la vârful lui

Rece

Cerul

Şi pământul ca Unul.

 

Peste mine se-nnourează

Şi vântul îmi spune

Celălalt nume.

 

 

INTERIOR

 

Exişti în mine

Ca o vioară pe care n-am pus

Mâinile

Niciodată

Să nu şterg cu sunete

Culoarea florilor

Şi nici cu genele

Noaptea frunzelor

 

Lângă picioarele lunii

Înfăşându-mi pruncii

Cu respiraţii de trestie

 

Ioana GEIER

Decembrie, 1979, Piteşti

 

Comentarii de la cititori

 

 

   Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)