Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Paşi pe nisip  - poeme

Georgiana Corina SANDU

Grafica de Hetco (Agero)

 

 

Ideal pierdut

Nopţi adânci, pustii,
Crâmpeie de zare,
De curcubeu şi de visare;
Aripi de cocori,
Petale de flori,
Două pagini dintr-o carte
Zboară departe.

Lacrimi de nevinovăţie,
Plânset scăldat în armonie,
Priviri dragi, nemuritoare
Pe care le-ai iubit,
Dar acum doare.

Doare că te-au stins,
Doare că te-au aprins,
Că te-au trezit din visare,
Că apoi au pierit,
Că le-ai iubit necontenit.

Doare că timpul
S-a scurs peste ele,
Doare că zâmbete-au plâns
După ele,
Doare că urma în zare
Le-ai pierdut,
Doare că ai uitat
Pentru ce te-ai născut.Imagini

În lacrimi zâmbetele pier,
Iar timpul vindecă dureri.
În vânt ce-adie la amiază
Suspină suflete de vază.

Străluce luna peste ape
Din cer mai picură cu şoapte
Străluce stele din priviri
Gândind la primele iubiri.

Pe cer se-naltă cu dulceaţă
O rază-n cruda dimineaţa
Iar la amiază-uşor, uşor
Se-ngân-amurgul binişor.

E tot un vis trist, dar frumos,
Se-ngâna toate glorios,
Că-n lacrimi zâmbete-au să piară,
În zâmbet lacrimi au să moară. Asfinţit violet

Am vrut să pictez lacrimi de soare
În fire de nisip să le-ascund strălucirea,
Să tremur sub pietre alături de ele,
Să orbesc Pamântul cu întunericul
Din care s-a născut lumina.
Am vrut să-mi definesc idealul cu ele
Să zbor pe aripi de poezie,
Să mor in tristeţea unei toamne târzie
În care Soarele va şterge în
Asfinţit ultima urmă de zâmbet
Pictată-n violet.Ideal nedefinit

În etern te-ai pierdut cu privirea
Pentru că ai vrut să semnifici iubirea,
Să orbeşti neclintirea
Între cele două realităţi în care
Ai încercat să realizezi
Un ideal suprem pentru care străluceşti.
Te-ai născut pe cerul nisipiu
În care a încremenit marea
Şi ai vibrat speranţa
Din amintiri perene
Pentru iubiri eterne.Melancolie

Astăzi totul e prea trist
Sunt prea puţine zâmbete de soare,
Astăzi totul a murit
Într-o melancolie înăbuşitoare.
Astăzi apusul e prea lent
Şi prea puţine-s raze de culoare,
Astăzi ai pierit cu mine
În viaţa care tot mai moare.E ca atunci...

Candori de clipe ce răzbat eternul fericirii
Au ca simbol un simplu sfat născut din flacăra iubirii.

E ca atunci când viaţa are mai mult sens ca oricând,
Atunci când pentru tine reprezintă ceva sfânt.

E ca atunci când soarele arde cu mai multă putere
Încălzind pământul cu mai multă durere.

Când vântul adie robit de tristeţe
Dezgroapă sentimente născute din nobleţe...Deprofundis


Afară-i ceaţă,
Iar rasuflări de gheaţă,
Purtate-alene, greu de vânt,
Ce mangâie stelele-n cânt,
Aşteaptă afară.
Sufletu-ţi stă pe prispa inimii,
Se uită în jur şi nu-şi crede iubirii,
Se scaldă în nelinişti şi speranţă,
Se agaţă cu toată puterea de firul amintirii,
Se stinge-n neclintire.
Construieşte şi demolează,
Imaginează şi creează,
Urăşte şi
Iubeşte.În lut mă sting


Eter, nisip, abis etern,
Nebune toate-mi trec prin minte
Precum cavouri plumburii aprinse
Sclipiri, scântei şi acum vise.

Şi toate în tăcere se scufundă,
Şi-ntr-un apus târziu îşi curmă
Extaz şi dulcea agonie
Ce-n lut devine sângerie.

Şi pe sub rădăcini şi oase,
Şi în monotonia lor
Te adânceşti pe gânduri visător:
"De ce trăiesc dac-am să mor?".

Şi pe sub pietre mă preling
Şi dorm şi plâng şi-n lut mă sting...Nisip şi sânge

Un suflet gol,
O lacrimă de soare,
Un zâmbet trist,
Eternul cel ce moare,
Un gând străin,
Iubire trecătoare.

E-o neîntreruptă nostalgie
Şi un regret târziu ce-aprinde
Nebuna noapte a copilăriei mele
În lacrimi sângerânde.

Şi agonia-mi în extaz se-ngroapă,
Şi un surâs amarnic sângereaza
Trăire moartă, nisip ce scânteiază.


Ecoul meu pierdut în întuneric
Se stinge-ncet şi singuratic,
Precum un ideal prea efemer,
Precum perfecţiunea în eter.

Nisipul mi-a reîntregit durerea
În puritatea ei nedefinită,
Doar sânge-a curs din vraja ei...

Nisip şi sânge...cât de abstract si plin de agonie!

 

Georgiana Corina Sandu

 

 

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com