Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Paul POLIDOR -

Poemul ca o vindecare

 

Cu  o prezentare de Melania Cuc, Agero

 

 

Puţini sunt poeţii din lumea asta mare, care reuşesc să întrunească într-un vers atâta durere şi bucurie, îngemănare ca într-un trup de porumbel două aripi ce ştiu să bată sincronic până la ultima suflare. Paul Polidor este un poet mare. Este poet prin fiecare respiraţie prin care pleacă şi revine, revine şi pleacă  din şi în lumea înconjurătoare. Face acest exerciţiu cu tremur de frunză şi cu urlet de fiară, scrie cu peniţa de cristal pe un portativ ale cărui note sunt vibraţiile  sufletului său de Artist. Paul Polidor s-a impus în Literatură prin sinceritate, talent şi glăsuirea sa nepereche. El nu bravează, nu  şochează, nu arată cu degetul, nu îşi asumă dreptul să judece. Poetul Paul Polidor cumpăneşte cu dragoste, cu iubire şi mirare aproape ingenuă lumea care îl răneşte dar mai ales, lumea care îl bucură. Sa ne bucuram şi noi de poemele acestui Domn al Versului prin care omul se regăseşte invariabil într-o lume mai frumoasă, mai bună.

Melania Cuc, redacţia AGERO

 

PURITATE

 

            Se scutură garoafele o pulbere de rozuri

            Sub albinări de clipe şi desfrunziri de aştri

            Desfrânge-mă supleţii neante de frumos,

            Suspină-mă în stâncă amurgă de sihaştri...

 

            Se scutură garoafele o muzică întoarsă

            Sub candelabre albe, străine de cuvinte,

            Înfrânge-mă în volburi neante de fântâni,

            Garoafă cu flori albe, garoafă ce nu minte !

           

  DESPRE NAŞTEREA ANTINOMIEI

 

                             „Înfrânge-mă” atrage centripetalul.

                             „Desfrânge-mă” destrage centrifugul.

                             Pleonasmizând.

                             „Înfrânge-mă în volburi neante de fântâni”

                             magnetizat teluric.

                             „Desfrânge-mă supleţii neante de frumos”

                             lasă loc arcuirilor

                             dinspre interiorul lucrurilor.

                             Capabile

                             de o tensiune ascunsă.

                             Proporţională

                             conform legii lui Hooke

                             cu deformările.

                             Antinomiile se nasc şi prin operaţie cezariană.

 

 VIS

 

                Îţi scriu cu aripile-n raze, dintre sori,

                Atingătoare şi-albe-n traiectorii

                În umbra lor de-argint să îţi omori

                Ochii tăi recii, visătorii...

 

                Aveau acele mări irizator contur

                Mări de materii şi astrale doruri

                Nostalgica-ţi privire de azur

                Pleca spre anticele coruri...

 

DOAR TU...

 

Fond muzical:”Ciacona în fa minor” de Johann Pachelbel

La Orga Bisericii Negre din Braşov: Hans Eckart Schlandt   

               

                Ni-i foarte scurtă viaţa pentru tine,

                Ciaconă de atingeri şi refluxuri,

                Prin geana de lumină, cabotine,

                Respingi ocheade zămislite-n luxuri.

 

                Tu ai vorbit dezintegrării lumii

                Şi, cometând mercurion prin vene,

                Nu-ncărunţeşti ca noi sub oaza lunii

                Şi nu tronezi peste solii obscene...

                 

 

SUNT PESCĂRUŞUL NINS...

 

                       Sunt pescăruşul nins al stâncilor de sipet

                       Mă doare nemişcarea, nu calul alb, agrest,

                       În mine se lovesc însingurări de clipe

                       Cu clipe de ţărm şi mare în requiem celest.

 

                       Refluxul nou zvoneşte plecarea unui nor

                       Necapătul acesta nu-l pot cuprinde eu

                       Sunt ochiul unduirii în fiecare zbor

                       Neînţeles de valul adormitor şi greu...

 

 ZĂU

 

                       Sunt mai desuet ca rima lui Conachi

                       nici cât ultima lacrimă

                       scursă la dispariţia lui

                       nu fac.

 

                       Mai bine eram secundar de ceas

                       n-aveam nostalgii

                       dacă mă-ntorceai, simulam timpul.

 

7. SENS

 

                        o să venim la înmormântare

                        munţii nu ca preoţi

                                                în fiecare din noi

                                               vom săpa

                        în fiecare din noi

                                               vom îngropa teama

                        vom boci râzând

                                               sărutându-ne

                                               ca două cruci lipite

                        vom alterna  lumânărilor 

                                                 sensul

                        atât. la mulţi ani.

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com