Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Prof. Dr. Ioan TepeleaPOEME: PENTRU NUMELE LOR

Prof. Dr. Ioan ŢEPELEA

 

 

O ANĂ

 

O Ană cum te porţi prin lume

cum te descoperi şi te-acoperi

de imensitate… Un chip ciudat

în iarba firii ai văzut se pare

silabisind de sus de foarte sus conturul

lumii… Migra-i pe ape şi pe timp/ pe

sterpele ţinuturi şi-erai o revolută…

 

O Ană de vacanţă printre stejarii falnici

seculari printre statui moschee şi

parfumuri scumpe… Şi-ai spus o frază mare

scurtă: „pentru mine geografia este mai ales

istorie”! Ai spus-o deci/ cu ea ai deschis

sufletul/ amănuntul acesta atât de potrivit

în captivitate în lanţuri pe scaunul electric

şi-n locul de unde începe începutul…

şi nu mai fi supărată că doar geografia

ca şi literatura poate fi şi istorie/ chiar

una „ca o imensă bătaie de cap”/ Uite-aşa

„Simţeam că locuim un glob, jumătate cer,

jumătate apă, ţinut în spaţiu de raza încordată

a privirii noastre”… Uite aşa vorbeau sferele

care ne contopeau cu muzica lor/ cu noi

cu urmaşii civilizaţiei actuale…

 

Un chip multiplicat pe timbre … Un Duh

aievea…

 

SATUL DIN GÂND

 

Ar putea fi satul meu şi gândul meu

întovărăşirea aceasta funestă numită

candoare... / Ar putea să se nască pe deal

şi pe vale războinicii cruzi la vedere

dar numai „După ieşirea neprietenilor şi

vrăjmaşilor” cum ar fi zis Sfânta Ană

 

Ar fi atunci satul meu martorul mântuirii

visul plesnit în canionul iubirii… noi

aproximându-se căutările în eternitatea lui

Eminescu!

 

Beznea, la Sf. Petru 2007

  

ADMIRAŢIE

 

Victorioasele noastre puteri au pierit

şi în scenă a intrat o istorie prefabricată

sânt atinse imperii mări şi oceane de piatră

Cine comandă? Cine ascultă? Ce preţ ne insultă?

Dar cine traduce? Admiraţia mea dă să piară?

Marele Alexandru o privea îndelung pe Barsines

şi – avea şi-o pasiune arzătoare în ochi

pe umărul gol purta o hlamidă uşoară moştenire

de veacuri a dinastiei sale… Şoapta aceea

„Alexandre…” făcuse o lume mai dreaptă…

La capătul lumii mai e admiraţie!

 

DELIA

 

Din oglindă a zburat Delia ca o pasăre

rară/trecutul prezentul şi viitorul s-a

scris cu  degetul inimii pe o atât de imensă

diversitate/ La Chartres la Paris la Bruxelles

şi pe vapor la Amsterdam unde stăm

înstrăinaţi şi atât de aproape de Van Gogh

 

ADRESE

 

Văd iar caietele cu adrese

mă sufocă vântul şi-mi face semn

din Cleveland şi din Buffalo

doamna Elena pare cea mai mascată

în autobuzul luxos care ne duce

la Niagara …Ce lume şi ce distanţe

îmi trec prin vizorul de ceaţă ?

 

Văd caietele cu adrese

din poze-mi zâmbeşte-ce credeţi –

Doamna Elena

 

POZĂ CU POEŢI

 

De unde vin nevrozaţii poeţi

e-o lume pe dos înfrăţită cu şerpi

cu furnici şi cu lapte de broască

 

Privesc iar poza aceea

cu poeţi gângurind

după Miron Kiropol

 

Eşti tu Miroane?

 

VĂZDUH

 

Era prea sus văzduhul şi

nici nu vedea …Atunci

cum să ştii câte bătăi are inima

într-o viaţă de om… Profesorul

Ion Comănescu pusese problema în fond

ea chiar era de cercetat…

 

Eminenţă  Profesore!…

 

 Oradea, 3 iunie 2007

 

MATEMATICI SUPERIOARE

 

Profesorul Micula avea-n cuget spiritul

lui Eminescu şi – avea şi-o sete cumplită

de necuprins… Domnia Sa era ca un văr

ca un pom mereu înflorit şi cutezător

desfăcea zarea cu ecuaţii  diferenţiale

în America în Germania în Japonia şi

oriunde … Şi de ce oare diavolul a făcut

„ordine” şi în satul Domniei Sale?

 

Plesneşte şi Atlantida de ciudă!

 

TATA ŞI MAMA

 

Şi Ana şi Valentina şi Vioricile

şi Stela şi Minodora şi Silvia

şi doar Dumnezeu le mai ştie…

nici-una nu este din Bucureşti deşi

toate sânt flori din grădină şi toate

mi-s adunate în palmă. Mirosul frăgarului

cireşul şi plopul copilăriei / uliţa

cearta şi armonia – valoarea simţirii

brodată de tata şi mama…

 

dar vorba poetului: „Cine n-are părinţi…”

e sigur culeasă din Ţarină!

                                        

Beznea , 3 iunie 2007

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)