Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

POEZIE CREŞTINĂ CONTEMPORANĂ

Liviu-Florian JIANU

 

Motto: “…Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut…”

Iisus Hristos

 

 

 

RANA ÎN LUMINĂ

De m-aş uita în rănile adevărate
aş vrea în burta mamei să fi mas,
căci rană-ţi sunt, şi sângerez păcate,
şi cui îţi sunt, şi-n rana ta, popas –

şi umbrei mele, nu îi sunt stăpânul,
şi unde cade, n-am putere, n-am,
să-I ţin Dumnezeirii tale, spinul,
cu năruitul suflet, să-ţi fiu ram –

de aş privi în rana de lumină,
aş vrea o veşnicie să fiu lut,
să nu cumva pe Tatăl să-l sărut,
pe rana Dumnezeului din tină –

atunci sărut doar rana din icoană
şi neştiut, aş vrea să fiu pământ,
pe care picuri dragoste din rană
şi arde-n turmă, fără un cuvânt…

ATÂT S-A DAT

Atâta a fost dat. Doar cerul gol. Pământul
Pe care-ţi calci în linişte cuvântul.
Copacii verzi. Şi râul limpede ca aerul în crengi.
Şi Ioan pe mal, înfăşurat în cergi
La mijloc.

Şi Ioan botează omul, sau chiar pe Dumnezeu l-a botezat?

Mulţi zic că botezat a fost Iisus cu duhul sfânt, şi apă.
Că Fiul e-n Treime întru Duh, şi Tată,
Dar iconarul s-a gândit să pună-n loc
Un porumbel cu ghiocelul de lumină-n cioc:

Atâta a mai fost. O pasăre străluminând,
Înaltă.

Ioan nu a ridicat palate: pădurile i-au fost singurătate,
Mâncat-a miere de albine, doar, băut-a apă,
Şi limba lui striga: “Lăsaţi păcatul,
Veniţi şi pocăiţi-vă căci vine Altul”
Atât a jinduit din lume Ioan, să ia: Păcatul.

Atât a fost. Doar cerul. Şi pământul gol pe cergi.
Copacii verzi. Şi râul limpede ca sufletul pe crengi.

Atât a fost: pământ imaculat.
Pădure sfântă, cer apropiat.
Şi apă.

Şi Domnul a venit şi a luat
Păcatul tuturor

Atât
Din toată inima, în orice timp,
Atât i-am dat.

Atâta a fost dat.
Şi Ioan, prin cerul gol, atât s-a dat,
Trecea, în mâini cu capul retezat,
Printre copaci de sânge, îmbăiat,
Şi gura-i de ţărână se surpa în gând şoptind:
“Păcat !...”.

CUTIA MILEI

Să pui doar lacrimi în cutia milei;
Bănuţi de toamnă, despletite flori -
În timp ce sângele, afară, pe comori
Se va negocia, la preţul zilei -

Să nu pui niciodată nici-un sfanţ
Aici, lângă icoana afumată;
Lăsaţi măcar un Dumnezeu fără de plată,
Şi flori uşoare, neplătite-n pat, la danţ -

Atunci e-atât de lină şi pustie
Biserica în care o bătrână
Mai vede-un rest la toată lumea vie,
Un rest de flori, ce-i tremură în mână...

MÂNGÂIE-NE, DOAMNE

Mângâie-ne, Doamne, Tu, cununa vieţii,
Sfinte, miluieşte-ne pe noi,
Vino şi ne unge zorii dimineţii
Cu Lumina vieţii de apoi –

Iartă-ne tot răul, dă-ne bunătate,
Bunule de suflete Păstor,
Tu eşti Viaţa care viaţă ne împarte,
Vindecă-ne rănile ce dor –
….
Bunule Părinte, Fiu al celor Sfinte,
Reazămă-ne crucea căpătâi,
Mila dă-ne noua, suflet de Părinte,
Şi credinţa-n Tine, mai întâi –

Uite, Doamne, cina ce-a jertfit Lumina
Pentru lăcomia de arginţi,
Mielule pe cruce, n-ai ştiut ce-i vina,
Iartă-ne părinţii de părinţi –

Leagă-ne, Prea Sfinte, lacrima de minte,
Inima trezeşte-ne-o din somn,
Să îţi fim copiii, tu ne fi Părinte,
Şi iubirii, Blândul Nostru Domn –

Doamne, o minune, dă-ne, rugăciunea
Şi răbdarea-n numele Tău Sfânt,
Inima cea frântă să îţi bea minunea
Fapta să-ţi aducă la Cuvânt –

Doamne Prea Puternic, suflete cucernic,
Ţine-ne ispitele în frâu,
Paşii de Lumină să-Ţi urmăm, şi Sfetnic
Veşnic fi în fiii tăi de grâu –

Doamne, ne învaţă, să-ţi urmăm povaţa,
Scaldă-ne în sfântul Tău Botez,
Dragostea şi mila, Calea Ta şi Viaţa
Să ne fie dragoste şi crez

Îţi cântăm Lumina ce ne spală vina,
Bunule şi Sfânt Mântuitor,
Mângâie-ne, Doamne, când ne doare tina,
Şi ne e de Tine-atât de dor

Suflete, slăveşte, Domnul se găteşte
Să îţi vină-acum în ajutor,
Suflete măreşte şi pe româneşte,
Sfinţii care vin din viitor

Suflete, primeşte Domnul Tău, cereşte,
Bea din cupa lacrimilor lui,
Rugăciunea-ţi fie pâine, vin şi creşte
Slava Tatălui şi Fiului

Fraţilor, din Tată, noi venim în tată,
Şi plecăm la Domnul într-un gând,
Să –şi înfeşe turma, pe Lumină, roată
Să-i mângâie sufletul plăpând

Fraţilor, să plângem, lacrima cântare
Fie Dumnezeului de Sus,
Slabi de suntem, Doamne, lacrima-nchinare
Fie-Ţi, Dumnezeule Iisus !

 
BUCURĂ-TE…
...
Bucură-te, urzeală a gândurilor de lumină,
Bucură-te, pridvor de izvoare şoptite,
Bucură-te, pădure creştină,
Bucură-te, cer cu genele ceruite,

Bucură-te, aripile celui neputincios,
Bucură-te, pâinea celui strivit în tină,
Bucură-te, omăt de frumos
Peste universala lepădare şi vină –

Bucură-te, milostiv baobab,
Bucură-te, degetar de sihaştri,
Bucură-te, ochi de credinţă ai celui slab,
Bucură-te, liturghie de aştri –

Bucură-te, cucernicie de fragi,
Bucură-te, paiuş de răbdare,
Bucură-te, lumina celor mai dragi
Suflete frământătoare –

Bucură-te, pirostrie de taine,
Bucură-te, candelabru de heruvimi,
Bucură-te, cea care împarţi la străini
Bogăţie fără pâine şi haine –

Bucură-te, sânge ce se dăruieşte,
Bucură-te, haină ce-acoperă golătate,
Bucură-te, foc ce liturghiseşte
Numele Tău, Doamne Sfinte, în toate –

Bucură-te, Grabnică Ajutătoare a Celor Îngenuncheate!Bucură-te, prag al casei părinteşti,
Bucură-te, mărgăritar al luminii,
Bucură-te, liturghier de poveşti
Care cerne virtutea de rana ruşinii –

Bucură-te, lacrimă sfântă de mamă,
Bucură-te, leagăn de bucurie,
Bucură-te, fericire fără durere şi teamă,
Bucură-te, sfânta lui Dumnezeu omenie –

Bucură-te, prea cucernică armonie !

…..

Bucură-te, nufăr de luceferi pe mare,
Bucură-te, far al celor împovăraţi,
Bucură-te, mângâietoare acoperitoare
De smerite femei şi cucernici bărbaţi –

Bucură-te, tresărire de păpădie,
Bucură-te, tril îngeresc,
Bucură-te, Măicuţă de iasomie
A celor care se roagă pentru Binele Dumnezeiesc!

Bucură-te, scorbură minunată,
Bucură-te, rai de păstori,
Bucură-te, Măicuţă curată,
Zămislită de Domnul din două liturghice flori –


Bucură-te, lacră de lacrimi,
Bucură-te, fântână neîncepută,
Bucură-te, apărătoare de patimi,
Inimă sfântă de mamă care cu sufletul ei ne sărută!

Bucură-te, inima ierbii,
Bucură-te, rouă duioasă şi pură,
Bucură-te, cer din care beau cerbii,
Bucură-te, cuminecatură!Bucură-te, mişcătoare a zadelor,
Bucură-te, feciorelnic răsad,
Bucură-te, Măicuţă Apărătoare a tuturor plămadelor,
Bucură-te, cetina ceruită de brad!

Bucură-te, Măicuţă care porţi în pântece Universul,
Bucură-te, floare ţesută pe cer,
Bucură-te, cea mai odihnitoare decât versul
Talăngilor de fapte ale turmelor sfinţilor dintru Adevăr –

Bucură-te, stână Dumnezeiască,
Bucură-te, strungă prin care sufletul nostru vine
Să se curăţească şi înduhovnicească,
Bucură-te, stupină creştină a sufletelor de albine -

Bucură-te, limonariu în floare,
Bucură-te, cea desculţă intrând la Domnul în naos,
Bucură-te, minunată cărare
Care ne descoperă Raiul, din haos –

Bucură-te, acatist de argint
În care dorm pruncii lumii, de odinioară,
Bucură-te, filocalic alint
Care prin sufletul pruncilor, cu dragoste, ară –

Bucură-te, Măicuţă Marie, pururea Fecioară!

Bucură-te, altar de otavă,
Bucură-te, Crăiasă care culegi
Sufletele prea-curaţilor din a lumii otravă,
Bucură-te, livadă de bunătate a săracilor Domnului regi!

Bucură-te, Zămislitoare sămânţă de rodii,
Bucură-te, sipet al faptelor bune,
Bucură-te, neştiutoare minune,
Bucură-te, lumina pe care o gângură orbii!

Bucură-te, Fecioară Marie, pururea născătoare de rugăciune!

Bucură-te, nectar al luminii,
Bucură-te, oază ascunsă în care veghează
Şi se desfătează cu puţinul, puţinii,
Bucură-te, Măicuţa copiilor care la Domnul, visează!

Bucură-te, Împărăţie care se apleacă
Până la marea durerii celor sărmani,
Bucură-te, inimă bogat-simţitoare de împărăteasă săracă
Care, din Dumnezeiască Iconomie, sufletul îşi dăruieşte, în loc de slavă şi bani!

Bucură-te, icoană a mamelor
Care trăiesc cu pruncii în pântec până când, vii,
Trecând judeţele vamelor,
Se roagă şi-n ceruri pentru copii –

Bucură-te, Fecioară Marie, pururi urzitoare de filocalii!


Bucură-te, pace cuminte,
Care acoperă copiii cu viaţa de veci,
Bucură-te, floare de înviere peste morminte,
Care întoarce în leagănul tainelor Domnului, săraci, ca şi Regi!

Bucură-te, culegătoarea inimii Domnului, legi!

Bucură-te, sicriaş de nisip
Pe care urmele noastre sunt sărutate
De îngeri de grijă, mila, duioşie, bunătate, dreptate,
Bucură-te, Apărătoare a celor cu Domnul de-un chip!

Bucură-te, Fecioară Marie, pururea urzitoare a celor curate!

Bucură-te, mugur de seu,
Bucură-te, luntre astrală,
Care ne dărui lui Dumnezeu
Copilăria, neştiutoare şi goală!


Bucură-te, fagure de amin-uri,
Bucură-te, floare de ceară,
Răcoreşte-ne în grijă şi chinuri
Cu a crucii tămăduitoare povară!

Bucură-te, ghiocel de lumină,
Bucură-te, al nădejdii cuibar,
Diamant îngeresc care scaldă o mină
În care sufletul omenesc e ascunsul Împărăţiei mărgăritar -

Bucură-te, zămislirea Sfântului Duh aurar!


Bucură-te, peşteră de metanii,
Bucură-te, mir înflorit,
Uşă a Raiului pe care intră sărmanii
Rugându-se pentru cei care i-au chinuit!

Bucură-te, geană de cer a celui în zeghe,
Bucură-te, aşternutul de îngeri al celui bolnav,
Bucură-te, iubirea ca o candelă de veghe
A părinţilor pentru copiii cu suflet jilav!

Bucură-te, livadă înflorind de cuvinte,
Bucură-te, poiană de fragi neştiută,
Bucură-te, lacrimă dumnezeiască peste răbdătoare morminte,
Bucură-te, cer mirat aninat în privire de ciută!

Bucură-te, borangic al iertării,
Bucură-te, tei din lacrimă sfântă,
Bucură-te, negrăită înţelepciune a toate răbdării,
Bucură-te, şi ne binecuvântă!

Bucură-te, Măicuţă Marie, ţară de lut cu sufletul rupt:
Îngropata în cer, lângă inima Domnului,
Şi în cer îngropată, la picioarele Domnului,
Bucură-te, mântuitorule început!

 

 

Comentarii de la cititori

 

 

   Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)