Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Valentina BECART

Poeme

 

 

S-a născut la 12 aprilie 1961 în Hălăuceşti, Iaşi

Studii: Liceul Industrial nr. 5 Roman, Neamţ, Facultatea de Agronomie din cadrul I.A.N.B. (Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu), Bucureşti (diploma de licenţă - 1989)

 

Activitate literară

- promotor literar pe situ-rile poezii.biz , europee, visul.florema.ro,  www.versuri.com

 

Apariţii in publicaţii

- Revista Columnele vieţii (revistă de cultură şi creaţie pentru învăţământul preuniversitar ) a Liceului Bogdan Vodă Hălăuceşti

 

Volume personale

Fata Sihastră , poeme, Editura Timpul, Iaşi (2005)

Clipe arse , poeme, Editura Timpul, Iaşi (2006)

Doua lacrimi de cer , poeme , Editura Alfa, Iaşi (2007)

 

Referinţe critice:

Mişu Borser, Mitriţă Creţu (Mitridate ),Cassian Maria Spiridon , Aurel Oancea

 

POEME

 

Mi-aş face o colibă – într-o stea

 

Mi-aş face o colibă

într-o stea...

cu lut pe jos

şi pereţi din bârne

cu miris de brad,

şi-acoperiş...

nemărginirea –

 

Spre răsărit,

aş bate un cui

unde să pot agăţa

povara – muritorului de rând.

 

Şi m-aş culca apoi,

pe-o rogojină

împletită

din doine strămoşeşti –

şi mâinile sub cap

mi-aş aşeza,

şi prins de vrajă

aş asculta,

chemarea tăinuită – din slăvile cernite...

 

...........................

 

Şi steaua

ce mi-ar sta de veghe –

ar suspina,

şi-o lacrimă

i-o picura,

chiar in inima mea

in visuri – pierdută!

 

Vino...

in coliba mea

din lut şi bârne,

cu miros de brad...

într-o stea – făurită.

 

“măreţia tăcerii”

 

 Ruga unui poet

 

Nu-mi lua "Cuvântul"

doamne

şi nu ucide-n mine "noaptea"

în care

ca un nebun te caut...

şi caut

- adevărul -

pe chipul tău de gheaţă

oglindind

ca un balans- sfârşitul -

deasupra hăului...ce-adulmecă tăcerea.

 

O, iartă-mi îndrăzneala

de a-mi pune pe frunte

cununa suferinţei

şi-a răscoli nevolnic

- în lumini interzise -

sunete ce se "nasc" muribunde...

 

... simt spaima Golgotei

pulsând ca o rană în sânge...

 

călăii aşteaptă un semn...

o, doamne, de slava-ţi sunt nedemn

dar mă plec în genunchi

şi te rog

nu-mi crucifica singura taină

ce mă leagă de tine...

Stăpâne!

tu eşti "Cuvântul meu"-

şi eu

sclavul supus - ce-şi caută gloria

în nopţi "golite de suflet"

iubindu-te...

sfâşiat de plânsul lucidităţii

de plânsul lucidităţii...

 

“măreţia tăcerii

 

Ciute albe

 

Mi s-a părut

cum din – haos –

mă săgetau

priviri...

 

“N-ai cum să fugi!”

din foc,

din apă

şi ţărână

te vei întrupa!

 

“Ai milă!”

flăcările-ţi fie...

nu o ‘vâlvătaie’

ci doar pară lină...

împletire caldă

de lumină

pură.

 

Apa fie-ţi...

-         nu mare sărată –

ci izvor de munte

lacrimă curată...

pe care drumeţii

osteniţi de cale...

însetaţi

ţi-l cată.

 

Şi ţărâna –

nu din –drum de oase –

ci dintr-o pădure...

loc umbros,

iarbă, flori,

cânt duios,

cum doar frunza

ştie...

când furtuni străine

vor cu duşmănie

Şi...

te-aş mai ruga –

să mă îngropi aproape,

lângă codru des

şi izvor de munte,

unde ciute albe –

cu priviri senine,

vor veni să bea

şi s-or adăpa –

din inima mea...

din inima mea!

 

Tăcerile-s ascunse-n grinzi...doar pădurea ştie plânsul lemnului...”

 

Întâlnire neaşteptată...

 

Am întâlnit-o la colţ de stradă...

Stătea rezemată de trunchiul unui copac visător –

Privea frunzele ruginii – aripi de fluturi –

Cu zborul lin, spulberate de vântul nostalgic.

 

În soarele palid, părea atât de...

Zdrenţuită şi de ruginită!

A întins o mână spre albastrul cerului,

Vrând parcă să prindă – o rază de soare –

În pumnul de frunze şi iarbă,

Ce mai păstra ca o taină – visul verde!

 

Un gând – ca o umbră cenuşie,

Îmi şoptea înduioşat – că cerşeşte!

M-am apropiat...călcând sfios,

Frunzele – fluturi agonizând –

Să nu le trezesc somnul adânc,

Şi clipa de inerţie – ceasul pustiu...

 

Caut ceva mărunţiş agonisit cu grijă,

În zilele senine – când visele germinau!

Se uită la mine mirată, cu ochi aprinşi,

Arzând în ei...beţie de arome târzii

Şi de culori vrăjite...

 

Legănându-se... înaltă şi galbenă,

Pasul obosit în peregrinări...

Spre mine-şi îndreaptă.

Zâmbind, mă sărută pe creştet,

Răvăşită de gânduri ruginii –

Şi-mi şopteşte cu glas cenuşiu:

 

-         “ Nu m-ai recunoscut?!

       Sunt toamna vieţii tale...”

       Mereu m-ai purtat în suflet,

       Ca pe o muzică tristă – izvorâtă din amurg –

                            

Am tresărit...şi aripile inimii – mi s-au frânt...

Şi flacăra ce arde încă în mine – plânge!

Din mâna tremurând...

Mărunţişul agonisit – în primăveri de vis –

Sună trist pe caldarâm...

Împrăstiind – albe nelinişti – de argint!

                                                de argint...

 

Cu patimă...am sărutat pamantul

 

Şi cum stăteam aşa culcată,

cu mâinile sub cap

şi inima uşor bătând...

mi s-a părut,

cum din adâncuri

urca spre mine

un glas...cântând...

 

am tresărit...

şi mi-a trecut prin gând,

că-i glasul blând al mamei

ce-mi cânta duios,

când adormeam

plângând...

 

şi cum stăteam aşa culcată,

cu inima-mi de doruri legănată,

mi s-a părut că văd

aievea,

chipu-i adorat,

în sevele adâncului culcat...

 

şi nu ştiu cum,

aşa deodată,

cu patimă ...am sărutat pământul

ce-mi urca spre mine

cântul,

cântul...

 

“măreţia tăcerii”

 

Valentina BECART

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)