Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Poemul ca un cal de rasă

Versuri de Victoria Milescu

  Prezentare de Melania Cuc

 

        

Între forţă şi slăbiciune

Sunt încă
proprietatea lui Dumnezeu
unde să fug
sunt scribul sub teroarea cuvintelor
m-ai trimis pentru că tac
muşcând pământ
unde să fug când pământul fuge şi el
îngroziţi suntem de un singur cuvânt
curând se va auzi
va fi tunet sau adiere
îl voi rosti eu, îl vei şopti tu
sunt încă preferata lui Dumnezeu
unde să fug şi de ce…

Imitându-i pe ceilalţi

Dumnezeu şi moartea
îmi poartă de grijă
eu fac să dureze efemerul
construiesc o casă pentru vrăbii
sădesc un pom pentru rai
fac un copil care va dărâma casa
fiind prea mică
şi va tăia pomul pentru că nu rodeşte
scriu o carte despre toate acestea
şi cineva o va arde
să se încălzească sub viscol…

Iubind pur şi simplu

Cu numele tău pe buze
cu gustul amar al trupului tău
cu sunetul vorbelor nerostite
trec prin lumea care începe mereu
cu dărâmarea zidurilor
trec prin lumea care încă
trimite corăbii pentru hrana zeilor
iubind pur şi simplu
trec prin lumea care are ceva glorios
în felul în care ne împrăştie,
ne fărâmiţează
ne adună
apoi ne predă morţii…

Partea nevăzută a gloriei

Poemul
ca un cal de rasă
trece prin paradisuri pierdute
sau recuperate instantaneu
abandonându-şi autorul
traversând golurile eternităţii
se rostogoleşte printre
dughenele răvăşite, prin pieţe
se regăseşte în filele arse
jucându-se de-a primejdia
secondat de câini vagabonzi
are parte de partea nevăzută a gloriei
uneori vântul
îl buzunăreşte furându-i
nimicurile care-i alcătuiesc măreţia.

Meseria de om

Nu ştiu ce e frumuseţea
dar chipul tău
îmi aminteşte de ea
de cerul
suspendat de un fir de păianjen
apărată sunt
de fluturii în armură
plătesc pentru norocul cel bun
pentru norocul cel rău
profesând meseria de om
nu ştiu ce e adevărul, dar
reinventez dezastrul
adevărul se bate pentru noi
noi ne batem pentru iluzii
ploaia stinge adevărul
din întunericul luminii
nimic nu e mort
din frumuseţea celor ce ne iau viaţa
apropiind infinitul de chipul tău.

Măreţia slăbiciunii

Te-ai salvat şi azi
din războiul celor două principii
faci parte dintre învingători
străbătând drumul
de la infinit şi-napoi
printre superbe erori
tu fiind una dintre cele prin
care îngerii îşi justifică existenţa
să nu-i judecăm cum ne dobândesc
fiindcă, la urma urmelor
numele tău nu al lor
rămâne aici
legiunilor infernale…

Norocul de-a exista

M-am trezit în casă cu ploaia
udă, înfrigurată
s-a tras lângă jarul sticlind
în ochii jivinei de pe podele
şi-a stors lenjeria fină
din care săreau broaşte,
peşti de smarald, perle
o priveam şi îmi era teamă
să rostesc dorinţa cea mai arzătoare
a ultimei supravieţuitoare
să nu o supăr
să nu o fac să plângă
şi micul nostru poem terestru
să se scufunde…

Cu stăpânire de sine

Mergi printre cei buni, printre cei răi
părul are mai mult argint
decât aur
trandafirul gurii se scutură
iar trupul are din ce în ce mai
mulţi ghimpi
ai vrea să nu răneşti
când treci prin mulţime
ghimpii din ce în ce mai puternici
se înfig în pieptul celui îmbrăţişat
la întâmplare
poate că acesta
de lângă tine, rănit, căzut pe asfalt
era cel aşteptat

Exil de bunăvoie

Spăl apa
de moleculele singurătăţii
prin odaie trece râul
cu resturi de echipaj stelar
dincolo de marginea patului
prăpastia viului
vaierul cristalin aşteaptă
tu, eu, sau aerul
cu mâinile ude îşi desface haina
încinsă de focul de oase
a greşit mult să înveţe mult
mă cufund în apa care spală râul
el se cufundă în mine
apoi se modelează după strigătul
pedepsei
să-şi ducă viaţa până la capăt.

Stele în plină zi

El este încă aici
la masa mea
în patul meu
în pereţi, în oglinzi
în nopţile scurte, fierbinţi
el este încă fluturele de aur
în plămânul meu de rubin
eu sunt încă în ochiul lui închis
lacrima care nu s-a prelins
el este încă în păsările
prăbuşite pe trepte
în plantele îngălbenind brusc
în vuietul urcând spre zăbrele
câtă eternitate rămâne
în urma celui abia plecat…

 

      Numele şi prenumele: VICTORIA MILESCU; Locul şi data naşterii:  municipiul Brăila, l8.l2.l952; Studii: Liceul teoretic ,,Nicolae Bălcescu“ din Brăila, licenţiată a Facultăţii de Filologie, Universitatea din Bucureşti, limbile română/engleză, studii postuniversitare; Calificare: didactică, jurnalistică, editorială, literară, traduceri Activitate: începând din l976: profesor I de limba engleză, referent  de specialitate la Compania Tarom, apoi la Departamentul Aviaţiei Civile, redactor, publicist-comentator la cotidianul  ,,Realitatea Românească“(secţia Cultură), redactor la ziarul ,,Azi“(suplimentul cultural ,,Feţele Culturii“),  redactor-şef adj. la săptămânalul ,,Ecran-Magazin“, redactor la revista lunară a MCC ,,Universul Cărţii“, redactor de carte la Editura Scripta, redactor de carte la  ditura Nemira. Debut literar:  revista ,,Luceafărul“, cu versuri, l978;Debut editorial:  1988, prin concurs, concomitent în vol. Prier (Editura  Cartea Românească, redactor Mircea Ciobanu), în Argonauţii (Editura Facla, Timişoara, redactor Eugen  Dorcescu).

 

    Lucrări publicate:  Welcome December/Bun-venit, Decembrie (Editura  Lux, ediţie bilingvă română-engleză, versiunea în limba engleză aparţinând autoarei, l994); Şlefuitorul de  lacrimi (Editura Eminescu, l995); Izbânda furată (Editura Albatros, l995); Inimă de iepure (Casa Editorială Odeon,   l998); Arleziana (Editura Eminescu, 2000); Zâmbet de  tigru (Casa Editorială Odeon, 2001); Ecoul clipei, Casa Editorială Odeon, 2003); Flacăra nevăzută/  Láthatatlan Láng (ediţie bilingvă română-maghiară,versiunea maghiară de Horváth Dezideriu, Casa Editorială Odeon, 2007). Cărţi pentru copii: Cartea cu surprize; Cine l-a salvat pe Murdărel? (Editura Scripta, 1995); Abecedar-ghicitoare; Dicţionar-ghicitoare (Editura Teora, 1998); Lacrima de cristal; Găseşte rima (Casa Editorială Odeon, 2000), Animalele mele dragi (Editura Flamingo GD, 2006).

 

Traduceri:  Bandiţi, gangsteri şi mafie de Martin McCauley (EdituraAll, 2006); Vrăjitorul din Oz (Editura Flamingo GD, 2006), Povestiri de Crăciun; Iepurele cel lăudăros; Aventurile unui căţel (Editura Flamingo GD, 2004); Exploratorii;         Corpul uman, atlas (Editura Flamingo GD, 2006); seria de basme scrise şi ilustrate de australianca Shirley Barber: Curcubeul magic; Pădurea vrăjită; Poveşti înainte de culcare; Brăţara magică; Alfabetul zânelor; În lumea zânelor (Editura Flamingo GD, 2007) etc. Este inclusă în antologii de poezie, de critică şi în dicţionare: Poezia pădurii (Radu Cârneci, Editura Orion, 1998); Icoana mamei (George Chirilă, Editura Amurg Sentimental, l999);O antologie a poetelor din România (Constantin Popescu-Ulmu, Editura Muzeul Literaturii Române, 2000), Personalia, dicţionar biobibliografic (Axenia Hogea, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2000); Lumini către Eminescu (Editura Amurg Sentimental, 2000); Poezia română între milenii, dicţionar de autori (Geo Vasile, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002); Carte de citire (Paul Silvestru, Editura Paideia, 2002); Millenium (Biblioteca judeţeană ,,V. Voiculescu“, Buzău, 2002); Banca de metafore (Victor Sterom, Biblioteca Sinteze Literare, Ploieşti, 2002); Cinegetica (Radu Cârneci, Editura Orion, 2003); Despre starea poeziei (Ştefania Mincu, Editura Pontica, Constanţa, 2003); Cupolă de veac (Mihail. I. Vlad, Editura Macarie, Târgovişte, 2003); O istorie a literaturii pentru copii şi adolescenţi (Iuliu Raţiu, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2003); De la cuvinte la necuvinte, 50 de poeţi români contemporani, ediţie bilingvă româno-maghiară, traducere de Horváth Dezideriu (Editura Contrast, 2005), Râsu’-plânsu’ lui Nichita Stănescu, texte despre, vol 2 (Laurian Stănchescu, Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2005); Who’ s Who în România (Pegasus Press, 2002); Dicţionarul general al literaturii române (Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, 2005); Atelierele poeziei (Mircea A. Diaconu, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2005); Murmurul vocilor (antologie plurilingvă de Ioan Ţepelea şi Virgil Bulat, Editura Cogito, Oradea, 2007), Antologia Festivalului Internaţional ,,Nopţile de poezie de la Curtea de Argeş“, Poesys 11 (Editura Academiei Internaţionale Orient-Occident, 2007); Al cincilea patriarh, texte despre (Editura Intermundus, Bucureşti, 2007), Voices of Contemporary Romanian Poets (English version by Dan Brudaşcu, Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2007) etc.

 

   A publicat poezii, interviuri şi cronici în: ,,Luceafărul“, ,,România literară‘‘, SLAST, ,,Flacăra‘‘, ,,Contemporanul-Ideea Europeană‘‘, ,,Viaţa Armatei‘‘, ,,Viaţa Românească‘‘, ,,Revista Sud“, ,,Lumea-magazin“, ,,Poesis“ (Satu Mare), ,,Unu“ (Oradea), ,,Ardealul literar şi artistic“ (Deva), ,,Ateneu“ (Bacău), ,,Orizont“ (Timişoara), ,,Vatra“ (Târgu Mureş), ,,Semne-Emia“ (Deva), ,,Porto-Franco“ (Galaţi), ,,Poezia“ (Iaşi), ,,Convorbiri literare“ (Iaşi), ,,Pro Saeculum‘‘, ,,Oglinda literară“, ,,Lector“ (Focşani), ,,Sinteze prahovene‘‘, ,,Esteu“ (Ploieşti), ,,Argeşul“(Piteşti), ,,Citadela“ (Ceraşu, Prahova), ,,Dor de Dor“ (Călăraşi), ,,Lamura (Craiova), ,,Albanezul/ Shqiptari“, ,,Mioriţa noastră“ (SUA), ,,Mihai Eminescu“ (Australia), ,,Balada“ (Germania), ,,Limba română“ (Republica Moldova), ,,Roman Pays“ (Belgia), ,,Kultura“ (Albania) etc.

 

   A primit diplome şi premii la concursuri literare şi la saloane de carte şi presă: Premiul Revistei ,,Luceafărul“ la Festivalul-concurs interjudeţean de poezie ,,Ovid Densuşianu“, Deva, 1983; Premiul Special al Juriului la Concursul literar ,,Măiastra“, Bucureşti-Otopeni, 1983; Premiul Revistei ,,Ateneu“la Festivalul de poezie ,,George Coşbuc“, Bistriţa, l984; Premiul III la Concursul ,,Zilele literaturii pentru copii şi tineret“, Buşteni, l987; Premiul III la Concursul interjudeţean de creaţie literară ,,Afirmarea“, Satu Mare, 1987; Premiul Revistei ,,Contemporanul“ la  Festivalul ,,Lucian Blaga“, Sebeş-Alba, l987; Premiul Revistei ,,Cronica“, la Concursul de creaţie literară şi interpretare a poeziei eminesciene,,Porni Luceafărul“, Botoşani, 1988; Premiul I la Concursul republican de poezie patriotică, Bucureşti, 1989; Diplomă pentru merite artistice şi culturale la ,,Zilele Culturii Române“, Săvârşin, 1999; Diplomă în calitate de mentor spiritual al orizontului literar ,,Amurg Sentimental“, Bucureşti, 2000; Premiul ,,Iulia Hasdeu“ la Concursul Naţional de Creaţie al Scriitoarelor din România, Bucureşti, 2001; Diplomă pentru cartea ,,Arleziana“ la Târgul de carte AMPLUS International Ltd., Bucureşti, 2001; Diplomă de Onoare la Festivalul Internaţional de Poezie ,,Emia“, Deva, 2001; Honorary membership of International Association of Paradoxism, University of New Mexico, 2001; Premiul Special de Poezie pentru vol. ,,Arleziana“ la Salonul Internaţional de Carte, Oradea, 2001; Certificate of Participation at 27th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences, Oradea, 2002; Premiul Special de Poezie pentru vol. ,,Zâmbet de tigru“, Academia de Ştiinţe, Literatură şi Arte (ASLA), Oradea, 2002; Certificate of Participation, Festivalul Internaţional de Poezie ,,Emia“, Deva, 2002; Diploma de Onoare ,,Ovidius“ la Salonul Naţional de Carte, Constanţa, 2002; Diploma ,,Femeia anului 2005“ din partea The American Biographical Institute, SUA, nominalizare ,,The World Medal of Freedom“, The American Biographical Institute, SUA, 2006; Menţiune la Concursul de haiku ,,Ad Visum‘‘, Vişeul de Sus, 2006; Diploma de Dor a revistei ,,Dor de Dor“, Călăraşi, 2007; Diploma de onoare la Festivalul Internaţional ,,Nopţile de poezie de la Curtea de Argeş“, 2007; Diploma de gratitudine a revistei ,,Sud“, 2007.

 

 Au scris despre cărţile sale: Romul Munteanu (,,Azi‘‘, suplimentul cultural ,,Feţele culturii‘‘), Gheorghe Tomozei (ziarul ,,Ora‘‘), Cezar Ivănescu (,,Luceafărul‘‘; prefaţă la Inimă de iepure), Radu Cârneci (prezentare la. Ecoul clipei), Geo Vasile (,,Contemporanul‘‘), Octavian Soviany (,,Luceafărul‘‘), Radu Voinescu (,,Viaţa Armatei‘‘), Lucian Chişu (,,Viaţa Românească‘‘), Aureliu Goci (,,Revista Sud‘‘), Dan Stanca (,,România liberă‘‘), Costel Stancu (,,Provincia Corvina‘‘, Hunedoara), George Chirilă (,,Universul Cărţii“ ), Paul Silvestru (,,Universul Cărţii‘‘), Iuliu Raţiu (,,Universul Cărţii‘‘), Mircea A. Diaconu (,,Dacia literară‘‘, Iaşi), Stancu Ilin (,,Dicţionarul general al literaturii române‘‘, 2005, ), Sultana Craia (postfaţă la Arleziana), Mariana Ionescu (,,Universul Cărţii‘‘), Mariana Filimon (,,Contrapunct‘‘), Florentin Popescu (,,Caligraf“, Alexandria), Mariana Pândaru (,,Ardealul literar şi artistic‘‘, Deva), Ioan Ţepelea (,,Unu‘‘, Oradea), Constantin Cubleşan (,,Curierul‘‘ Primăriei municipiului Cluj-Napoca), Gabriela Hurezeanu (ziarul ,,Naţional‘‘), Dumitru Matală (,,Universul Cărţii‘‘), Ion Parhon (,,Panoramic tv’’), Gheorghe Marin (,,Universul Cărţii‘‘), Ion Machidon (,,Amurg Sentimental‘‘), Mihail I. Vlad (,,Jurnalul de Dâmboviţa‘‘), Victor Sterom (,,Cronica‘‘, Iaşi; ,,Viaţa de pretutindeni‘‘, Arad; ,,Informaţia Prahovei‘‘, Ploieşti, ,,Dunărea de Jos“, Galaţi), Bogdan I. Pascu (postfaţă la Ecoul clipei), Valeria Manta Tăicuţu (,,Oglinda literară“, Focşani), Ana-Luiza Toma (,,Porto-Franco‘‘, Galaţi), Teodor Mădălin (,,Tomis‘‘, Constanţa), Petrică Birău (,,Semne-Emia‘‘, Deva), Pavel Perfil, Ana Niţă, Monica Mureşan etc.

     

Este membră a Uniunii Scriitorilor din România din 1995, membră a Asociaţiei UNESCO ,,Iulia Hasdeu‘‘, membră ASLA, Oradea. După o fişa de autor atât de complexă şi lăudabilă, nouă, redactorilor de la Agero, nu ne rămâne decât să-i urăm Bun venit! şi să lăsăm să vorbească în numele său propriu Poemele.

 

Melania Cuc

redactor Agero

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)