Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Victoria Milescu şi Arta Poemului

Versuri

  prezentare de Melania Cuc

 

        

EVOLUŢIA HAOSULUI

Bate şi poemul îţi va deschide
prăpastia fumegând
cere şi poemul îţi va da
cucuta neîmblânzirii

aici locuieşte glodul primordial
al poemului
eludând legile universului
ai cărui supuşi suntem
îmbrăcaţi în ploaie
ne-a ales fără să ne întrebe

bate şi ţi se va deschide
toracele pentru poemul înghiţit
din cauza unui pariu, la un chef
cere şi ţi se vor înapoia poemele
consumate în puşcărie sau balamuc…

FENOMENELE FĂRĂ CAUZĂ

Precum glonţul pornind fără voie
venim pe lume
fără a desluşi propriul drum
fără a ne împotrivi
viaţa ne ia în stăpânire
ne dă hrană şi adăpost
ne munceşte, ne umileşte
făcând din fiecare un fenomen răbdător

vine pe lume sufletul
pregătind calea
e sedus apoi de mlădioasele trupuri
e sedus de durerea fericirii
scăpate printre degete

să răsplătim fericirea
printre mestecenii dăruind toate darurile
să luptăm, să murim fără cauză
sub coroana lor albă
şi scut şi spadă

să păzim inima zdrobind ritmic
orele pământeşti
în numele legii, fiţi apţi
pentru libertatea sufletului
fiţi apţi pentru libertatea disoluţiei

precum glonţul pornind fără voie
venim pe lume
odată cu poemul
circulând prin trupuri, distrugându-le încet
în virtutea vieţii, vei muri, vei învia
poem fără autor, amor fati
în cercul fenomenelor fără cauză…

JOCUL JEOPARDY

Există un vierme în univers
opera lui e perfectă
ignorând timpul
nimic nu mai degradează
civilizaţia ce prinde alte puteri

ne prindem în joc
în cea mai mare libertate posibilă
viaţa doare
venind la banchetul celest
când totul a fost deja consumat
rămânând de cules doar câţiva copaci
fără rod, câteva lumi în repaus

ardem ruguri pentru voluptuoasa
noapte perpetuă -
închisoarea secretă a luminii
cu variante umane
Elefantina, Precocia, Rubia zboară
neştiind că pot zbura cu
ura noastră cea mai angelică

sensul jocului e sensul vieţii
aruncăm în ocean
cartea cu formulele viitorului
viaţa decade şi pentru îngerul adolescentin
păşind din greşeală-n greşeală
înger inconştient de puterea lui colosală

viaţa doare
mai mult decât moartea
de la care învăţăm demnitatea

viaţa doare
experimentând desfrâul inimii
beţia zeilor lăsându-ne-n grija nimănui

există un vierme în univers
neadormit, nevăzut de ochiul nostru –
închisoarea ta secretă…

TIRANIA IUBIRII

În marele haos exişti şi tu
complicând lucrurile
ce abil dresezi fiara umană
scuturând-o din pomul cunoaşterii
sub tirania iubirii
câte dureri salvezi cu pedagogia binelui absolut

În marele haos exist şi eu,
ruda ta săracă
umbra superbiei tale pe pământ
încălcând principiul iubirii necondiţionate
Excelsus, ce vei face, la urma urmei
cu atâta iubire
dacă noi suntem răi, mai răi decât moartea
care ne iubeşte pe toţi…

STARE NATURALĂ

Ce linişte, ce seninătate să fii iar nimeni
ce fericire să nu mai porţi nume
prin anotimpuri ce nu
figurează în calendar, să treci
neadulat, necontestat, liber…

să nu fi nici bun, nici rău
nici prea mult, nici prea puţin
să vezi dar să nu fi văzut când
faci mici corecţii în mecanismul
de provocare al evenimentelor capitale

ai tăi, cu o nedisimulată îngrijorare
să te hăituiască
ce fericire să treci prin ei, printre ei
nefăcând binele sau răul
cu care acum te somează…

NIMENI NU VREA SĂ FIE SALVAT

În acest oraş
unde bucuria îşi taie gâtul
pentru a se bucura
ori îşi trage un glonţ în ceafă
lăsând o casetă sexy

În acest oraş
carcera e deschisă, îndrăzneşte
cucereşte lumea
scuzabilă căci e adormită
lumea siropoasă pe care moartea
a însemnat-o dar o mai lasă

înaintezi, te opreşti, te întorci
cu sufletul clănţănind
ce grozăvii ţi-au promis
acei orbi încât nu vrei să mori
pentru ceea ce s-ar putea întâmpla?…

CINE VA RĂMÂNE CU TINE

Cine va rămâne cu tine
prin ţara de ger, cu fantome
camarazii se pierd pe drum, dezertează
prin sârma ghimpată a zilelor
ultimul cuvânt îl încredinţezi jivinei
venind pe urmele tale
te va ataca, apoi te va veghea

cine va rămâne alături de tine
până în zori
dintre atâţi iubiţi, înşelaţi, sfârtecaţi
cine va rămâne peste cărţile
legate în piele de lup, în piele de broască
arzând-o pe cea care conţine formula
întoarcerii din mormânt
cine va sparge ultima ceaşcă
din serviciul imperial…

ÎNTRE FRICA DE VIAŢĂ ŞI FRICA DE MOARTE

În fiecare zi dăm ceva morţii
îi zâmbim, cochetăm
încercăm să o mituim
dar ea, marea incoruptibilă
îşi ia singură ce-şi doreşte

câte cuvinte nu se ivesc
fără a primi nimic în schimb
frica de viaţă sau frica de moarte
înalţă distanţe, crize între virtuţile
neomologate de suferinţele omeneşti

o, dureri ale trupului înflorit
ce onest vă cereţi voi drepturile
ţinând cuvintele treze, utile
făcându-le să nu înţeleagă
singurul lor sens adevărat

o, dureri ale trupului, cântece
în surdină ale morţii
înotând spre insula fericiţilor…

 

      Numele şi prenumele: VICTORIA MILESCU; Locul şi data naşterii:  municipiul Brăila, l8.l2.l952; Studii: Liceul teoretic ,,Nicolae Bălcescu“ din Brăila, licenţiată a Facultăţii de Filologie, Universitatea din Bucureşti, limbile română/engleză, studii postuniversitare; Calificare:    didactică, jurnalistică, editorială, literară, traduceri Activitate: începând din l976: profesor I de limba engleză, referent  de specialitate la Compania Tarom, apoi la Departamentul Aviaţiei Civile, redactor, publicist-comentator la cotidianul  ,,Realitatea Românească“(secţia Cultură), redactor la ziarul ,,Azi“(suplimentul cultural ,,Feţele Culturii“),  redactor-şef adj. la săptămânalul ,,Ecran-Magazin“, redactor la revista lunară a MCC ,,Universul Cărţii“, redactor de carte la Editura Scripta, redactor de carte la  ditura Nemira. Debut literar:  revista ,,Luceafărul“, cu versuri, l978;Debut editorial:  1988, prin concurs, concomitent în vol. Prier (Editura  Cartea Românească, redactor Mircea Ciobanu), în Argonauţii (Editura Facla, Timişoara, redactor Eugen  Dorcescu).

 

    Lucrări publicate:  Welcome December/Bun-venit, Decembrie (Editura  Lux, ediţie bilingvă română-engleză, versiunea în limba engleză aparţinând autoarei, l994); Şlefuitorul de  lacrimi (Editura Eminescu, l995); Izbânda furată (Editura Albatros, l995); Inimă de iepure (Casa Editorială Odeon,   l998); Arleziana (Editura Eminescu, 2000); Zâmbet de  tigru (Casa Editorială Odeon, 2001); Ecoul clipei, Casa Editorială Odeon, 2003); Flacăra nevăzută/  Láthatatlan Láng (ediţie bilingvă română-maghiară,versiunea maghiară de Horváth Dezideriu, Casa Editorială Odeon, 2007). Cărţi pentru copii: Cartea cu surprize; Cine l-a salvat pe Murdărel? (Editura Scripta, 1995); Abecedar-ghicitoare; Dicţionar-ghicitoare (Editura Teora, 1998); Lacrima de cristal; Găseşte rima (Casa Editorială Odeon, 2000), Animalele mele dragi (Editura Flamingo GD, 2006).

 

Traduceri:  Bandiţi, gangsteri şi mafie de Martin McCauley (EdituraAll, 2006); Vrăjitorul din Oz (Editura Flamingo GD, 2006), Povestiri de Crăciun; Iepurele cel lăudăros; Aventurile unui căţel (Editura Flamingo GD, 2004); Exploratorii;         Corpul uman, atlas (Editura Flamingo GD, 2006); seria de basme scrise şi ilustrate de australianca Shirley Barber: Curcubeul magic; Pădurea vrăjită; Poveşti înainte de culcare; Brăţara magică; Alfabetul zânelor; În lumea zânelor (Editura Flamingo GD, 2007) etc. Este inclusă în antologii de poezie, de critică şi în dicţionare: Poezia pădurii (Radu Cârneci, Editura Orion, 1998); Icoana mamei (George Chirilă, Editura Amurg Sentimental, l999);O antologie a poetelor din România (Constantin Popescu-Ulmu, Editura Muzeul Literaturii Române, 2000), Personalia, dicţionar biobibliografic (Axenia Hogea, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2000); Lumini către Eminescu (Editura Amurg Sentimental, 2000); Poezia română între milenii, dicţionar de autori (Geo Vasile, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002); Carte de citire (Paul Silvestru, Editura Paideia, 2002); Millenium (Biblioteca judeţeană ,,V. Voiculescu“, Buzău, 2002); Banca de metafore (Victor Sterom, Biblioteca Sinteze Literare, Ploieşti, 2002); Cinegetica (Radu Cârneci, Editura Orion, 2003); Despre starea poeziei (Ştefania Mincu, Editura Pontica, Constanţa, 2003); Cupolă de veac (Mihail. I. Vlad, Editura Macarie, Târgovişte, 2003); O istorie a literaturii pentru copii şi adolescenţi (Iuliu Raţiu, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2003); De la cuvinte la necuvinte, 50 de poeţi români contemporani, ediţie bilingvă româno-maghiară, traducere de Horváth Dezideriu (Editura Contrast, 2005), Râsu’-plânsu’ lui Nichita Stănescu, texte despre, vol 2 (Laurian Stănchescu, Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2005); Who’ s Who în România (Pegasus Press, 2002); Dicţionarul general al literaturii române (Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, 2005); Atelierele poeziei (Mircea A. Diaconu, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2005); Murmurul vocilor (antologie plurilingvă de Ioan Ţepelea şi Virgil Bulat, Editura Cogito, Oradea, 2007), Antologia Festivalului Internaţional ,,Nopţile de poezie de la Curtea de Argeş“, Poesys 11 (Editura Academiei Internaţionale Orient-Occident, 2007); Al cincilea patriarh, texte despre (Editura Intermundus, Bucureşti, 2007), Voices of Contemporary Romanian Poets (English version by Dan Brudaşcu, Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2007) etc.

 

   A publicat poezii, interviuri şi cronici în: ,,Luceafărul“, ,,România literară‘‘, SLAST, ,,Flacăra‘‘, ,,Contemporanul-Ideea Europeană‘‘, ,,Viaţa Armatei‘‘, ,,Viaţa Românească‘‘, ,,Revista Sud“, ,,Lumea-magazin“, ,,Poesis“ (Satu Mare), ,,Unu“ (Oradea), ,,Ardealul literar şi artistic“ (Deva), ,,Ateneu“ (Bacău), ,,Orizont“ (Timişoara), ,,Vatra“ (Târgu Mureş), ,,Semne-Emia“ (Deva), ,,Porto-Franco“ (Galaţi), ,,Poezia“ (Iaşi), ,,Convorbiri literare“ (Iaşi), ,,Pro Saeculum‘‘, ,,Oglinda literară“, ,,Lector“ (Focşani), ,,Sinteze prahovene‘‘, ,,Esteu“ (Ploieşti), ,,Argeşul“(Piteşti), ,,Citadela“ (Ceraşu, Prahova), ,,Dor de Dor“ (Călăraşi), ,,Lamura (Craiova), ,,Albanezul/ Shqiptari“, ,,Mioriţa noastră“ (SUA), ,,Mihai Eminescu“ (Australia), ,,Balada“ (Germania), ,,Limba română“ (Republica Moldova), ,,Roman Pays“ (Belgia), ,,Kultura“ (Albania) etc.

 

   A primit diplome şi premii la concursuri literare şi la saloane de carte şi presă: Premiul Revistei ,,Luceafărul“ la Festivalul-concurs interjudeţean de poezie ,,Ovid Densuşianu“, Deva, 1983; Premiul Special al Juriului la Concursul literar ,,Măiastra“, Bucureşti-Otopeni, 1983; Premiul Revistei ,,Ateneu“la Festivalul de poezie ,,George Coşbuc“, Bistriţa, l984; Premiul III la Concursul ,,Zilele literaturii pentru copii şi tineret“, Buşteni, l987; Premiul III la Concursul interjudeţean de creaţie literară ,,Afirmarea“, Satu Mare, 1987; Premiul Revistei ,,Contemporanul“ la  Festivalul ,,Lucian Blaga“, Sebeş-Alba, l987; Premiul Revistei ,,Cronica“, la Concursul de creaţie literară şi interpretare a poeziei eminesciene,,Porni Luceafărul“, Botoşani, 1988; Premiul I la Concursul republican de poezie patriotică, Bucureşti, 1989; Diplomă pentru merite artistice şi culturale la ,,Zilele Culturii Române“, Săvârşin, 1999; Diplomă în calitate de mentor spiritual al orizontului literar ,,Amurg Sentimental“, Bucureşti, 2000; Premiul ,,Iulia Hasdeu“ la Concursul Naţional de Creaţie al Scriitoarelor din România, Bucureşti, 2001; Diplomă pentru cartea ,,Arleziana“ la Târgul de carte AMPLUS International Ltd., Bucureşti, 2001; Diplomă de Onoare la Festivalul Internaţional de Poezie ,,Emia“, Deva, 2001; Honorary membership of International Association of Paradoxism, University of New Mexico, 2001; Premiul Special de Poezie pentru vol. ,,Arleziana“ la Salonul Internaţional de Carte, Oradea, 2001; Certificate of Participation at 27th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences, Oradea, 2002; Premiul Special de Poezie pentru vol. ,,Zâmbet de tigru“, Academia de Ştiinţe, Literatură şi Arte (ASLA), Oradea, 2002; Certificate of Participation, Festivalul Internaţional de Poezie ,,Emia“, Deva, 2002; Diploma de Onoare ,,Ovidius“ la Salonul Naţional de Carte, Constanţa, 2002; Diploma ,,Femeia anului 2005“ din partea The American Biographical Institute, SUA, nominalizare ,,The World Medal of Freedom“, The American Biographical Institute, SUA, 2006; Menţiune la Concursul de haiku ,,Ad Visum‘‘, Vişeul de Sus, 2006; Diploma de Dor a revistei ,,Dor de Dor“, Călăraşi, 2007; Diploma de onoare la Festivalul Internaţional ,,Nopţile de poezie de la Curtea de Argeş“, 2007; Diploma de gratitudine a revistei ,,Sud“, 2007.

 

 Au scris despre cărţile sale: Romul Munteanu (,,Azi‘‘, suplimentul cultural ,,Feţele culturii‘‘), Gheorghe Tomozei (ziarul ,,Ora‘‘), Cezar Ivănescu (,,Luceafărul‘‘; prefaţă la Inimă de iepure), Radu Cârneci (prezentare la. Ecoul clipei), Geo Vasile (,,Contemporanul‘‘), Octavian Soviany (,,Luceafărul‘‘), Radu Voinescu (,,Viaţa Armatei‘‘), Lucian Chişu (,,Viaţa Românească‘‘), Aureliu Goci (,,Revista Sud‘‘), Dan Stanca (,,România liberă‘‘), Costel Stancu (,,Provincia Corvina‘‘, Hunedoara), George Chirilă (,,Universul Cărţii“ ), Paul Silvestru (,,Universul Cărţii‘‘), Iuliu Raţiu (,,Universul Cărţii‘‘), Mircea A. Diaconu (,,Dacia literară‘‘, Iaşi), Stancu Ilin (,,Dicţionarul general al literaturii române‘‘, 2005, ), Sultana Craia (postfaţă la Arleziana), Mariana Ionescu (,,Universul Cărţii‘‘), Mariana Filimon (,,Contrapunct‘‘), Florentin Popescu (,,Caligraf“, Alexandria), Mariana Pândaru (,,Ardealul literar şi artistic‘‘, Deva), Ioan Ţepelea (,,Unu‘‘, Oradea), Constantin Cubleşan (,,Curierul‘‘ Primăriei municipiului Cluj-Napoca), Gabriela Hurezeanu (ziarul ,,Naţional‘‘), Dumitru Matală (,,Universul Cărţii‘‘), Ion Parhon (,,Panoramic tv’’), Gheorghe Marin (,,Universul Cărţii‘‘), Ion Machidon (,,Amurg Sentimental‘‘), Mihail I. Vlad (,,Jurnalul de Dâmboviţa‘‘), Victor Sterom (,,Cronica‘‘, Iaşi; ,,Viaţa de pretutindeni‘‘, Arad; ,,Informaţia Prahovei‘‘, Ploieşti, ,,Dunărea de Jos“, Galaţi), Bogdan I. Pascu (postfaţă la Ecoul clipei), Valeria Manta Tăicuţu (,,Oglinda literară“, Focşani), Ana-Luiza Toma (,,Porto-Franco‘‘, Galaţi), Teodor Mădălin (,,Tomis‘‘, Constanţa), Petrică Birău (,,Semne-Emia‘‘, Deva), Pavel Perfil, Ana Niţă, Monica Mureşan etc.

     

Este membră a Uniunii Scriitorilor din România din 1995, membră a Asociaţiei UNESCO ,,Iulia Hasdeu‘‘, membră ASLA, Oradea. După o fişa de autor atât de complexă şi lăudabilă, nouă, redactorilor de la Agero, nu ne rămâne decât să-i urăm Bun venit! şi să lăsăm să vorbească în numele său propriu Poemele.

 

Melania Cuc

redactor Agero

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)