Pagina de front  | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana

 

CONSTANTIN GEORGE

Canada

POESII

(selecţiuni)

Volumul "Poesii" a aparut in 2004 la editura VICOVIA in varianta tiparita.
Impresii si pareri personale in FORUM


Citiţi aici volumul integral:

 

 

 

Acasă

Într-o noapte am uitat
Gardul de scândura verde
Şi tombacul de la clanţa uşii,
Pentru a nu ştiu câta oară
Am plecat deodată de-acasă.

Pentru cine rămâne
Chinul şi adevărul,
Căci fără pricină
Peste văi se întunecă zarea?!

Un uriaş de-ar fi
Să apropie zările,
Patru ceasuri din an
Să mai fim împreună.


Adam către Eva

Înţelegerea s-a făcut
Acolo, sub pomi.

curgătoarea ta viaţă
atunci începea

şi nu era nimeni
care să te vadă,
doar gândul se târa
mişcând cu vertebrele ceaţa…Aiureli

Aiureli, o, frate,
O, frate al seminţiilor mele,
Al drumurilor mele neumblate,
Fără bătăi de inimă!

Te-am aşteptat la capăt,
Pe-o piatră,
Cu oboseala în ochi
Şi dorinţa încolo,

Aiureli, o, frate, aiureli;
Am îngheţat în anotimpul
Ce trece…
A lucra

A lucra, a muri singur,
A călători cu picioarele-n sânge,
A te lovi cu biciul beznei,
Al singurătăţii şi neputinţei sentimentale.

Iată magia acestei lumi în mişcare
O, desigur, batrâne, ai dreptate:
Totul se mişcă,
Se-ndepărtează de sine.

Ultimul gând este primul:
A lucra, a muri singur!

 

Motto:

Ziua mă apără singurătatea
Iar noaptea neliniştea îmi este scut…

Giuseppe Ungaretti - Singurătate
 

 

 

 

Am luptat

Am luptat cu timpul şi destrăbălarea,
Cu iubirea tras în furci de palisandru,
Cinchit sub salcâmi în ploi de rece toamnă
La adăpost de minciuni şi culcuşuri.

Să răzbaţi prin noroaie însângerate,
Călător al însinguratelor, udelor, dealuri.

La un colţ faţă-n faţă
Cu ura ce se naşte din vânt
Din neumblatele, uitate morminte.


Am pierdut

Am pierdut în secret
Cenuşa unui trecut imperiu.
Unde nu exişti, acolo sunt…
Un abur de veghe înnoptează
În vale.

Am rătăcit

Am rătăcit prin albe seraiuri
Şi le numesc din amintire
Schematice jocuri şi palide cercuri
Incolăcind pământul.

Deseori am urmat calea vechilor morţi
Cu ruşine, cu încredere, cu disperare.
Este un gest, o sintagmă aurită,
O poartă care răzbună trecerea.

Tu ai rămas.
Peste câmpii rumegă trenuri clipita
Mă ascund în mine
Urmărind teatrul şi mascarada,
Cortina ce cade
Acoperind inima, singura, moartea!


Am uitat

Am uitat orgoliul
Şi cinstea, setea de a fi
Şi a măsura cât un munte.

Din străină ţară
La drumuri străine
Mă mână un gând
Seară de seară.

Oricâte ceasuri
Am stat pe pământ
Niciodată
Setea n-a biruit moartea
Pentru că ea este totul.

Am visat

Am visat marea,
Oceanul, valuri
De marmuri
Rupând orizontul.

Miriade de ochi,
Luminile lor
Licărind în amurgul
Magnetic.

Dintre toţi culegeam
Floarea tristă
A buzelor tale;

Un incendiu
Fulgera lumi
Peste ceru-n cădere.
 

 

 index revista agero | poezie | proza | cultura | istorie | jurnalistica | anunturi

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

WEBMASTER : Conceptia paginilor, redactarea Revistei Agero :  ec.Valeriu-Lucian Hetco [ contact ]  [ Impressum ]

Prezentarea grafica, design:  Lucian Hetco.