Pagina de front  | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana

 

POEZII

 ELIZA-MIHAELA  ARTENE
B
ârlad

Impresii si pareri personale in FORUM

TRECUT

 

A mai trecut un scâncet

Scăpat fără voie din suflet de sticlă

Iar seara sfidează lumina triştilor ochi

Ce-n licăriri de stele s-au muiat.

 

A mai trecut un ceas

De frântă îndoială, de negrăit mister

… S-a dus azi clipa-n care

Şi astru şi căldură, străini s-au întâlnit.

 

În clipă de sfântă durere

Scântei s-au născut ce-au învins

Nespus tăcere şi necititul gând

Pentru o ultimă oară,

Şoaptele toate s-au stins…

            (4.11.1997), debut Păreri Tutovene – 20.02.1998

 


 

  A fi sau a Nu fi

 

Credeam că dacă sunt,

O umbră-n plus în palma Celui Bun

Ar fi lumina mai albă decât ieri…

 

Credeam că de exist

Au un motiv şi florile să-nvie-n primăvară

Şi cerul să-şi picure-n privirea ta albastrul.

 

Nu voiam să fiu

Dar am crezut în forţa unei stele

Pe care am ales-o, de care m-am legat.

 

Nu voiam să exist

De teama că alţii mă pot strivi

Când voi ridica pleoapa unei dimineţi.

 

…Dar exist şi mă întreb cu sfială:

De ce-mi vor unii pacea din cuvinte?

De nu eram era un gol în lume

Pe care, azi, îl împlinesc cu glasul meu.

 

(18.02.1998)

 

 

NU VEZI…

 

Ce-ntuneric e-n şoapte…

Tăcere deplină

Ce se luptă cu umbre de vorbe sfărmate

Nu vezi nici o stea-n a ta cale,

Căci cerul ochilor dragi e-obosit

Iar noaptea se pierde…

            (12.12.1997)

 

 

RĂZVRĂTIRE

 

Cu ce drept nu mă laşi să respir

Din mireasma somnului dimineţii?

Şi de ce îmi răpeşti bucăţi

De tăcere?

Când, eu vreau să-mi adun

Toate cioburile de linişte

Spre-a mă regăsi…

 

SĂMBURI DE VIAŢĂ

 

Dacă aş rupe două gânduri

Din două tăceri,

Ce s-ar alege oare din a amiezii clipă?

S-ar face nor. Sau o albă aripă,

Să poată spinteca în zboru-I orice vis.

 

Şi dacă aş închide ochii

s-ar prăvăli toţi irişii din lume

spre gândurile încă adormite,

iar crinii ar fi gata să se sfarme

în diafan suspin...

 

Atunci, poate,

s-ar juca soarele cu vântul de-a lumina…

Iar tu, cel fără nume, mi-ai deveni

Cupolă, mi-ai deveni zenit,

mi-ai deveni tăcerea cea dintâi…

să rup totuşi un gând??

s-ar face clipa nor…

 

să rup din pleoapa serii două gene?

… Ai înţelege că nu îmi eşti străin.


 

LINIŞTE

 

Respir atâta lumină

Că uneori simt cum renaşte-o rugăciune

Şi cum ceva infinit şi ciudat mă îngână

De te-aş chema cu glasul obosit,

de-atâta umbră clară te-ai topi…

Ca vorbele ce-şi pierd încet ecoul

Când peste ziuă se aşterne soare

Când peste clipe a-nceput să plouă…

            (06.01.1999)


 

 POEM

 

Am obosit de lipsa ta.

Mă smulg neliniştii şi caut un dor…

Dă-mi un drum să mă ducă

spre tine!

Dă-mi o gară să te pot aştepta…

Să fiu mai aproape de pace în numele tău!

 

(14.01.1999)

 

 

PUNCTE DE SUSPENSIE

 

Eu sunt un semn de mirare

Chiar deasupra cuvintelor

Prin care tu,

Strigi nemărginirile pe nume…

 

Tu eşti linia de dialog

Prin care începe

Tăcerea mea sfântă

Poate prea gălăgioasă uneori…

 

Noi… suntem, puncte de suspensie

Aruncate drept zaruri

În urma unei singure priviri

Şi înaintea unui adevăr banal!

            (22.06.1998)

 


 

 

TOAMNĂ SPRE FINAL

 

Afară plouă. E toamnă spre final.

Mă risipeşte vântul crud al nopţii

Şi-mi flutură în geamuri un adevăr final:

Că-n fiecare zi te-nchini în faţa morţii…

 

Copacii şuieră prin ramuri triste şoapte

În noi se-nchină încă o durere.

Surâzi tăcut, căci înc-o toamnă piere,

Ne-apropiem de viaţă, ne-ndepărtăm de moarte…

            (23.11.1999)


 

 

 

DECEMBRIE TRIST

 

Peste decembrie gol,

Cresc arbori din cer

Ca nişte ţipete vii.

În noapte foşnesc

Ramuri reci şi pustii…

În aer blestemul tăcerii-amorţeşte

Şi ploaia tot cade amară…

 

Înaintez prin clipe –

În lacrimi e-ntuneric…

Durere surdă zbiară

În zborul frânt al nopţii.

 

Decembrie-i pustiu şi trist.

Nici un glas...

            (10.12.1999)

 


 

 

 

ÎNGER RĂTĂCIND

 

Te rătăceşti în clipele mele

Risipind necuvinte.

Ţi-e sublimă tăcerea – ce-nvăluie pacea-mi   destrămată…

 

Ce geană de lumină

Spre tine azi să-ndrept?

ce aripă rănită-ţi va-nduioşa privirea?

 

Cum să privesc cu ochii tăi

Tăcerea nopţii

Şi spre-a te regăsi, cum să îţi port iubirea?

 

Cum poţi ucide vorbe-ngenuncheate

Şi mii de glasuri stinse

 ce te cheamă?

Te aştept…

Ca pe-o floare desprinsă

Din cer…

Înger trist,

Înger trist şi stingher…

(08.01.2000)

 

 

NIMIC

 

Peste mine – ziduri reci;

Secunde-nmărmurind de ger,

muţenie zugrăvită-n priviri

răbdare-ntemniţată,

iubire-ngropată de vie,

 peceţi pe scrisori netrimise,

speranţă putrezită;

şi mai ce?

Nimic. Timp pierdut – declarat nul

Într-un colţ de ziar.

            (23.02.2000)


 

EFORT INUTIL

 

Ai desenat mantie de nopţi –

Prea grea pentru umerii mei –

Să-mi ţină de cald

În astă toamnă făr’de temei.

Dar ai uitat să-i strecori

În buzunare

O întrebare

Şi câteva şoapte,

Ca-n miezul nopţii

Să nu te mai caut

Risipind visul

Şi traiul său efemer…

            (13.10.2000)

 


 

UN GÂND...

 

Îţi aduc zilnic viaţa mea întreagă

Cu suflet îngenunchind de grea durere,

Îţi las ofrandă zâmbet şi privire

Căci singur mi-eşti fiinţa cea mai dragă.

 

Îţi voi aduce-n orişicare clipă

Iubirea mea şi dorul de a-ţi fi

Şi aer şi cămaşă – zi de zi,

Doar tu să faci din dragoste risipă…


 

 

 

               ELIZA-MIHAELA ARTENE

 

Data naşterii:  4.XI.1979

Stare civilă:    căsătorită

Studii:

Ř        Collegiul  Naţional “Gh. Roşca Codreanu” – Bârlad promoţia 1998, profil: filologie, medie absolvire: 8,36;

Ř        Curs de operator pe calculator (1999) – Diplomă, media: 9;

Ř        Collegiul Universitar de Institutori-Bârlad Secţia Institutori Limba Franceză – Universitatea  “Alexandru Ioan Cuza”–Iaşi, Facultatea de Psihologie şi  Ştiinţele Educaţiei (1999-2002), media 8.00.

Ř        Curs de secretariat organizat de EUROCOR BUCUREŞTI–în prezent urmez cursurile, prin corespondenţă .

Activitate/Experienţă:

v      Membru al cenaclului literar “Pagini de jurnal”, condus de poetul Cristian Simionescu (1993-1995);

v      Colaborator la postul local de radio “Vipp” (1998-1999);

v      Colaborator la ziarul Păreri Tutovene - interviuri, materiale pe teme culturale şi sociale, creaţii literare, traduceri de poezie din limba franceză (1998 –2004);

v      Tehnoredactor şi secretar la Păreri Tutovene (iunie-august 2002);

v      Secretariat şi contabilitate primară la SC Gotic Distribution SRL Bârlad (13 august -2 septembrie 2002);

v      Publicat creaţii literare în  revista “Academia Bârladeană“ (2002-2004);

v      Colaborator la revista “Sinteze Literare“condusă de poetul  Victor Sterom din Ploieşti (2002-2003);

v      Membru al  “Societăţii de Studii Albert Camus” din Franţa –Montrouge, (2003);

v      Tehnoredactare lucrări absolvire şi paginaţie la unele broşuri - în colaborare cu Editura Sfera din Bârlad (2003).

v      Secretară la firma germană  producătoare de rulmenţi FAG Kugelfischer – Reprezentanţa Bârlad din cadrul S. C. Rulmenţi  SA - Bârlad (1 octombrie  2002 - prezent).

Competenţe:

·         Limba franceză (lucrarea de absolvire a Colegiului: Le triomphe de la conscience humaine dans l’oeuvre d’Albert Camus – implications méthodologiques); limba engleză; nivel mediu - limba germană.

·         Calculator: Word, Excel, cunostinţe de bază în Corel Draw, Adobe Page Maker; Outlook Express, Ulead Photo Express, Ciel, Photo Paint, Photo Shop etc.

·         Spirit de observaţie şi de analiză, adaptabilitate, răbdare, persoană ordonată, capacitate de a asimila rapid informaţii şi cunoştinte utile, confidenţialitate, imaginaţie, discreţie, punctualitate;

Pasiuni: teatrul, literatura, fotografia, publicitatea.

Recomandări -  la cerere.

 

 index revista agero | poezie | proza | cultura | istorie | jurnalistica | anunturi

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

WEBMASTER : Conceptia paginilor, redactarea Revistei Agero :  ec.Valeriu-Lucian Hetco [ contact ]  [ Impressum ]

Prezentarea grafica, design:  Lucian Hetco.