indexrevista agero | poezie | proza | cultura | istorie | jurnalistica | anunturi

REMUS CRETAN

POEZII
 

Singurătatea

Singurătatea şi-a găsit cu ce să se ocupe
Planurile-i bune după eşec părând absurde,
Dorinţa-i fiind mai mare decât desfătarea,
Izvorul vieţii fiind mai trainic decât fluviul, marea.

Singurătatea-mi spune-n 35 de ani cum era textul,
Că ani ce vor veni includ şi comentariul şi regretul,
Ceasul repetiţiei fi-va supus unui tic-tac plăpând,
Deosebiri între ce-ar trebui să fiu şi cel ce sunt.


În afară şi împreună cu toate


În afară de toate,
Prima dată iubirea se vede din priviri,
Fără picioare către cer fiind zbor,
Ce-i invizibil ochiului inima tresaltă prin simţiri,
Amprenta văzului se topeşte-n tainic dor.

Împreună cu toate,
Iată cum se naşte câteodată nesfârşitul,
Nimeni nu-şi aduce-aminte de trecut,
E un paradis de unde nu te izgoneşte infinitul,
Ce va rămâne înăuntru este absolut.


De n-aş muri

Te doresc aşa cum s-a-ntâmplat,
Acolo unde soarta mi te-a dat,
Nu ascult ca să te pot auzi,
De n-aş iubi, ce simplu mi-ar fi.

Întorcându-ţi sufletul spre răsărit,
Spânzurat de cer eu te-am zărit,
Nu clipesc ca să te pot privi,
De n-aş simţi, ce greu mi-ar fi.

Cât timp sunt cel ce-a fost şi cel ce sunt,
Ai o formă rară peste mine, -n gând,
Nu vorbesc ca să te pot citi,
De n-aş gândi, ce rău mi-ar fi.

Atâta cât mai ştiu despre tine,
Eşti oarbă şi vii după mine,
Nu râd ca să îţi pot zâmbi,
De n-aş muri, ce bine mi-ar fi.

Altfel de mărturisire

Că prin picuri cad şi lacrimi,
Respiraţia e adâncă,
Mi-ai trecut pe dinainte
Răscolind printre trecuturi.

Eşti căutare zbuciumată,
Un preludiu la iertare,
Stau din ce în ce mai singur,
Având cerul la picioare.

Simt că zbor de-atâta farmec,
Vânător de peisaje,
Clar de lună dinăuntru
Îţi ofer dintre imagini.

Dispărând sub farul vieţii,
Regăsirea nu-i departe,
Iubind dincolo de pleoape
Mărturisirea-i stă să cadă.


E ca atunci

E ca atunci
Când simplificăm lucrurile simple,
Târându-ne spre infinit,
O chemare demult anterioară
A lumii pe care n-o schimbăm nici pe jumătate.

E ca atunci
Când simplificăm lucrurile complicate,
Găsind ce ni s-a pregătit,
O speranţă nefolositoare
Căutătorilor de iubiri egale în abis.

E ca atunci
Când simplificăm şi complicăm sacrificii,
Nerăbdătoarele lucruri ispitindu-ne la vicii.


Prăpastie

Oftez după liberul imperiul dinăuntru
Retrăind mai amar trecutul sumbru
Saltul prin corp doare când trezeşte,
Un tot şi un nimic ce mă nelinişteşte.

Îngenunchez în spatele marginii de lume
Şi simt orizontal gânduri postume
Ruga e din palme-mpreunate,
Câte-aş mai avea să spun dintre păcate.

Să ştiţi că doare timpul ispitelor topite
Scuturând sensuri vorbei rătăcite,
Găsirea undei e tăcută,
Inima se nesfârşeşte, e o revolută.

Rătăcesc privitul către iarba-mi înclinată
Şi scriu un nume veşnic pe-a sa piatră,
Sufletul e căutător de vine,
Adâncă e prăpastia dintre cer şi mine.


 

 

 indexrevista agero | poezie | proza | cultura | istorie | jurnalistica | anunturi

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

WEBMASTER : Conceptia sitului, redactarea Revistei Agero :  ec.Lucian Hetco [contact]  [ Impressum ]

Prezentarea grafica, design:  Lucian Hetco.