Pagina de front  | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana

 

Nutiu Constantin

Impresii si pareri personale in FORUM

 

Romania - Brasov

 

Povestiri  de  sub  presul  de  la  usä

                       Mirosul  de  whisky

 

   Zgomotul  sec  al  cheii  scoase  din  contact  declansä  imediat  o  stare  de  relaxare  imensä  in  tot  corpul    lui  Hans . Cobori  incet  din  masinä , avänd  grijä  sä  arunce  o  privire  si  pe  locurile  din  spate  ale  acesteia . “Da, nu  läsase  nimic  inäuntru .” Deschise  portbagajul  si  incepu  sä  strängä  toate  märuntisurile  cumpärate , bägändu-le  neglijent    intr-o  plasä  mare , ce  era  tot  timpul  acolo  . Isi  calmä  ritmul  alert  al  neglijentei , de  fricä  sä  nu  strice  ceva . De  fapt  privirea  sa  analiza , prin  interiorul  masinii  , in  liniste  si  neputänd  fi  observat  de  altcineva , distanta  pe  care  o  avea  fatä  de  masina  parcatä  inaintea  lui . Multumit  de  rezultatul  aprecierii  fäcute , scoase  capul  din  portbagaj , luä  plasa  in  mäna  stängä  si  inchise  portbagajul.

             Sunetul multiplu  al  usilor  masinii , inchise  din  telecomandä , declansä  un  al  doilea  val  de  relaxare  pentru  Hans . De  cänd  se  certase  cu  vecinul , urmärea  intruna  sä  observe  cum  isi  pästreazä  acesta  locul  de parcare .Trecu  printre  cele  douä  masini , a  sa  si  a  vecinului  cu  care  se  räzboise , chiar  pe  dunga  albä  ce  delimita  locurile  de  parcare . Acum  dunga  era  liberä , curatä  si  neatinsä ,neprihänitä  nici  mäcar  de  vreo  umbrä  aruncatä  de  portbagajul  masinii  vecinului .

  “Asa  da ! „ S-au  terminat  zilele  cänd  seara  se  chinuia  sä  parcheze  cu  greu  masina , chiar pe  locul  säu , din  cauza  celorlalte  parcate  deja . Intotdeauna  el  ajungea  mai  tärziu   , decät  toti  ceilalti  vecini  din  casä .“Asa  da !“ .S-au  terminat  diminetile  in  care  se  chinuia  sä  scoatä  masina , dintre  celelalte  parcate . Intotdeauna  el  pleca  primul  la  serviciu , dintre  toti vecinii  din  casä .Poate  cä  n-ar  fi  räu  sä-l  atentioneze  si  pe  vecinul  din  spate . „ Da , n-ar  fi  räu !“  Si  acesta  parcheazä  destul  de  neatent  masina in  ultimul  timp .

             Socotelile  fiind  fäcute  si  multumit  de  rezultatul  bun , scoase  cheile  din  buzunar . Ajunsese  in  fata  apartamentului . Lumina  caldä  din  hol  il  imbia  inäuntru . Se  apucä  sä  aranjeze  prin  bucätärie  si  hol  cumpäräturile  aduse . “ Toate  la  locul  lor . “ Se  simtea  atät  de  bine . Aceste  ultime  momente  ale  zilei  parcä  i-au anulat  oboseala  si  stresul  adunate  toatä  säptämäna . I  se  päru   cä  sunt  chiar  prea  multe  cumpäräturi  acuma . Ar  fi  vrut  sä  se  aseze ,  sä  savureze  complet  aceste  clipe  de  multumire  läuntricä .                                             

Ceasul  ticäia , neobosit  si  exact , urmändu-si  cu  strictete  menirea  sa  sinistru  de  monotonä. Räsuflä  usurat  cänd , in  sfärsit ,se  asezä  pe  scaun . Mai  era  o  orä  si  jumätate  pänä  sä  soseascä  sotia  de  la  muncä . Da , se  hotäri . “Ceva  bun  si  rece  de la frigider !” Dorea  sä-si  onoreze  cu  ceva  special  toatä  aceastä  pläcutä  relaxare  pe  care  o  simtea . “Dar  oare  o  mai  fi  in  frigider ? “. Säri  de  pe  scaun , prinse  direct  mänerul , deschizänd  brusc .“Da , ce  bine ! „ . In  sticla  de  whisky  mai  erau  cel  putin  trei  pahare  de  bäut , dacä  nu  chiar  patru .Luä  cu  grijä  sticla  si  o  puse  pe  masä . Trebuia  cäutat  si  un  pahar  mai  special  si  cäteva  cuburi  de  gheatä . „Da , era  chiar  bine  asa !“. Simtea  cä  le  meritä  din  plin , iar  timp  avea  destul . Mai  era o  orä  si  jumätate  pänä  sä  soseascä  sotia  de  la  muncä . Pe  buze  äi  murmura  inconstient  o  melodie  veselä , probabil  mai  veche , cäci  nu  si-o  mai  amintea  decät  vag , in  timp  ce-si  turna  in  pahar  whisky . Plin , paharul  pärea  cä  intrase  in  aceeasi  lungime  de  undä  binefäcätoare  care-l  invelea  pe  Hans  din  cap  pänä  in  picioare .Un  cub  de  gheatä . “Da , este  perfect !“ .

Douä  cuburi  de  gheatä . Chiar  trei  cuburi  de  gheatä . “Da ! Este  intr-adevär  perfect  de  bine !”.                                                                                                                   

   Veselia  contagioasä  a  lui  Hans  umplu  volumul  bine  definit  al  paharului  de  whisky . Pe  fata  de  masä ,- o fatä  de  masä  albä , incrustatä  cu  figuri  aproximativ  geometrice ,  dar  cu  o    diversitate  mare  de  culori  si  nuante  vii , plus  cätiva  trandafiri  putin  stilizati  ca  formä  si  artistic  aruncati  pe  toatä  suprafata –, s-au  värsat  cäteva  picäturi  bune  din  bäuturä . Hans  se  intoarse  spre  dulapul  de  bucätärie , cäutänd  sulul  de  härtie  albä . Altädatä  s-ar  fi  enervat , poate  chiar  ar  fi  scäpat  ceva  cuvinte  mai  putin  auzite  si  unanim  dezapreciate  de  majoritatea  oamenilor . Dar  acuma , nu ! Era  atäta  särbätoare  in  el , in  tot  ce-l  inconjura , incät  tamponä  chiar  cu  tandrete  fata  de  masä , in  locul  unde  se  värsase  lichidul .                                                                                       

    - Mai  bine  ai  turna  incä  cäteva  picäturi , in  loc  sä  le  stergi ! Imi  place  whisky-ul  täu .E  bun .                                                                   

               Sulul  de  härtie , vrut  a  fi  asezat  pe  locul  säu  exact  de  pe  dulap , cäzu  si  se  rostogoli  spre  usä . Hans , näucit  in  primul  moment  de  acest  zgomot  intrus , simtea  acuma  o  privire  in  spatele  säu . Ar  fi  vrut  sä  se  intoarcä  subit  si  sä-l  plezneascä  pe  ……., pe  ………”Este  absolut  imposibil  asa  ceva !” Reusind  sä-si  rupä  lipiciul  surprizei  nepläcute , se  intoarse  spre  bucätärie . Totul  era  gol . Hans  privea  paharul  plin  de  pe  masä , geamul  inchis  al  ferestrei , usile  inchise  ale  dulapurilor  si  tot  nu  reusea  sä-si  revinä  complet . Glasul  fusese  atät  de  real , avänd  chiar  si  o  umbrä  de  repros  in  ton . Insä  totul  se  mentinea  in  continuare  gol . O  liniste  grea  cobora  in  toatä  bucätäria . Mai  era  o  orä  si  jumätate  pänä  sä  soseascä  sotia  de  la  muncä .          

               Hans  luä  paharul  de  pe  masä  si  bäu  o  inghititurä  zdravänä . Veninul  cald  al  bäuturii , imprästiat  din  stomac, in  tot  corpul , cu  o  repeziciune  salvatoare , il  dezmorti  bine. Se  incälzea  dupä  frigul  surprizei  anterioare . “Totusi , ce-am  auzit ?” Era  convins  de  realitatea  glasului , precum  vedea  si  simtea  paharul  de  whisky  din  mänä , jumätate  bäut . O  miscare  scurtä , neobisnuitä  si  nefolositä  de  Hans  pänä  acum , iar  paharul  de  whisky  a  rämas  gol – golut , atärnänd  inutil  intre  degetele  mäinii  drepte . Whisky-ul ,  bäut  rapid  din  pahar , incepea  sä  incälzeascä  aerul  din  bucätärie , nu  numai  pe  Hans . O  ultimä  jumätate  de  picäturä , prelinsä  pe  pahar  din  cauza  miscärii  inedite  pänä  acuma  pentru  Hans , cäzu  jos , pe  gresie . Puse  paharul  gol  pe  masä , chiar  pe  locul  unde  inainte  värsase  whisky .     

                -Te-am  rugat  sä-mi  dai  si  mie  cäteva  picäturi ! Doar  cäteva  picäturi ! Dar  tu  mai  bine  le-ai  dat  pe  jos . Multumesc ! Multumesc  mult  de  tot !         

                 Tonul , ridicat  de  dojenitor , chiar  zeflemist , nu  l-au  incurcat  pe  Hans  in  recunoasterea  aceluiasi  glas , auzit  anterior . Dädu  sä  se  intoarcä  in  spate , ca  sä  vadä  cine  vorbise , cänd  realizä  stupiditatea  acestei  actiuni . Nu  se  deschisese  nici  o  usä , nu  sunase  nici  o  sonerie , nu  bäzäise  nici  un  telefon , nu  se  deschisese  nici  un  televizor  si  mai  era  o  orä  si  jumätate  pänä  sä  soseascä  sotia  de  la  muncä . Locul  surprizei  il  luä  acuma  un  usor  tremur . Nu  al  mäinilor  sau  corpului , ci  al  gändurilor . Toate  lucrurile , situatiile , schemele  si  prejudecätile  rationale  cunoscute  pänä  acum  se  derulau  in  mintea  sa  cu  o  repeziciune  olimpicä , dar  in  nici  una  dintre  ele  nu  reusea  sä  gäseascä  un  mic  procent  de  comparatie  cu  intämplarea  pe  care  o  träia  acum . A  träit-o  sau  o  träia  in  continuare ? Nebunia  aceasta  räsäritä  din  nimic  ar  putea  fi  semnul  unui  inceput  de  boalä ? “Oare  o fi  totusi  boalä ? Ar  fi  bine  sä  fie  numai  boalä , dar  ce  fel  de  boalä ?” 

                 Tumultul  incercärilor  interioare  de  a  aduce  intämplarea  intr-o  zonä  de  amurg  rational  s-a  spart  si  intunecat  complet , atunci  cänd  glasul  a  inceput  din  nou :              

                 -Te  rog , revino-ti !  Nici  o  clipä  nu  mi-a  trecut  prin  minte  cä  s-ar  putea  sä  te  sperii  asa  de  tare !  Doar  ne  cunoastem  de  cätva  timp. Dacä  nu  imi  era    poftä  de  cäteva  picäturi  bune  de  whisky , nu  te  deranjam  deloc .     

                 Hans  stätea  impietrit  in  mijlocul  bucätäriei . Inäuntrul  säu  insä  totul  era  clätinat , perfect  instabil  ca  valul  inalt  si  drag  surferului . In  picioare  il  sprijineau  cuvintele  care  izbucneau  din  toate  colturile  bucätäriei , lovindu-l  in  fatä , in  spate , pe  umeri , incoläcindu-se  in  jurul  lui .

                 -Hei , hei ! Te  rog , uitä-te  la  mine !

                 Prinzänd  intelesul  ultimelor  cuvinte , Hans  se  uita  dezorientat  peste  tot . Bezna  nu  se  ridicase  deloc  din  mintea  sa .

                 -Aici ! Aici ! Eu  sunt . Fata  de  masä  din  bucätärie .

                 Nebunia  este  o  boalä  nobilä  pe  ridicolul  supraeficient  al  ultimelor  cuvinte , intelese  exact  de  Hans . Cu  coada  ochiului , curbä  incet  privirea  spre  masa  din  bucätärie . “Totul  este  la  locul  säu “.

                 -Vezi!? Ti-am  spus  cä  ne  cunoastem  de  cätva  timp . Nu  ai  de  ce  sä  te  sperii .

                 Din  zona  figurilor  geometrice  sau  al  trandafirilor  de  pe  fata  de  masä  pärea  cä  izvoräste  o  slabä  adiere  atunci  cänd  se  auzea  glasul , acum  chiar  o  micä  razä  de  luminä  ce  se  sträduia  sä  spargä   intunericul  greu  al  rationalului  distrus .

                 -Da! Acum  cred  cä  mä  vezi  foarte  bine . Sunt  eu , fata  de  masä  din  bucätärie .

                 Glasul  incheie cu  un  scurt  räs  familiar .Pärea  aproape  voios  , observänd  urcusul  anevoios  al  lui  Hans  spre  dezmeticire .

                 -De  mult  vroiam  sä  discutäm  putin  . Dar  tot  timpul  esti  gräbit  si  obosit . E  chiar  un  moment  bun ! Putem  sä  vorbim  in  liniste , färä  nimic  special . Chiar  asa ! Toarnä-mi  cäteva  picäturi  de  whisky  bun . Mi-e  o  poftä  de  zile  mari !

                 Hans  cäutä  din  priviri  sticla , bucuros  sä  initieze  o  actiune  utilä , pläcut  surprins  de  intelegerea  completä  a  sensului  atätor  cuvinte , indiferent  de  la  cine  sau  ce  veneau  ele .

                 -Da! Asa! Toarnä  cäteva  picäturi  pe  mine .

                 Picäturile  värsate  din  nou  pe  fata  de  masä  sträluceau . Nu  s-au  evaporat , nu  s-au  uscat , erau  acolo , pete  mici , maronii .

                 -Multumesc ! De  mult  n-am  mai  bäut  un  whisky  bun . Aveam  o  poftä  nebunä . Multumesc . Dar ,  te  rog ! Pune-ti  un  scaun  aproape . Nu  mai  sta  in  picioare . Poti  sä-l  iei  pe  cel  de  längä  frigider . Mä  cam  inghesuie  in  partea  dreaptä .

                 Noianul  de  gänduri  si  supozitii  absurde  care  cimentaserä  capul  lui  Hans  incepeau  sä  se  spargä . Nu  era  complet  refäcut , insä  asezarea  scaunului  in  fata  mesei  de  bucätärie , unde  aceasta  oficia  atributiile  de  gazdä , echivala  pentru  el  cu  ceea  ce  pentru  un  bolnav  insemna  mutarea  din  sala  de  reanimare  in  salonul  normal  de  spital , impreunä  cu  toti  ceilalti  pacienti . Simtea  efectele  revenirii  sale  la  normalitate . Devenea  chiar  curios  cät  mai  putea  sä  tinä  toatä  täräsenia .Fata  de  masä  continuä  explicatiile :

                 -Am  incercat  de  cäteva  ori  sä-ti  mai  vorbesc . Insä  ai  fost  mereu  gräbit , agitat . Pe  längä  toate  astea , iti  place  sä  stai  mai  mult  in  sufragerie  decät  in  bucätärie .

                 Fata  de  masä  se  opri , ca  un  interlocutor  ce  asteaptä  implicarea  celuilalt  partener  in  discutie . Deocamdatä , chipul  lui  Hans  nu  dezväluia  decät  o  atentie  desävärsitä .

                 -Nu  stiu  cum  as  putea  sä-ti  explic  aceastä  pasiune  personalä  pentru  discutii . Nici  cum  am  ajuns  eu , o  fatä  de  masä  , sä  pot  vorbi . Cred  cä  dupä  un  timp , discutänd  amändoi , vei  intelege  singur . Imi  placi ! Esti  un  om  inteligent , atent .

                 Din  nou , fata  de  masä  se  opri , asteptänd  interventia . Nimic !

                 -Nu  cred  cä-ti  poti  imagina  cät  de  multe  am  avea  de  povestit  noi . Sunt  destule  lucruri , intämplate  chiar  sub  ochii  vostri , care  vouä , oamenilor , vä  scapä  sau  le  uitati  prea  usor . Eu  le  väd  si  le  tin  minte ! accentuä  fata  de  masä .

                 Apäsarea  ultimelor  cuvinte  explodä  cu  efect  imediat  in  mintea  lui  Hans . Atentia  pur  fizicä  se transformä  in  luciditate  flämändä , ca  a  muribundului  iesit  complet  si  definitiv  din  comä.

                 -Iti  spun  cä  m-ai  speriat  groaznic ! märturisi  Hans , uitändu-se  la  fata  de  masä  intr-o  zonä  cu  un  trandafir  si  un  buchet  de  forme  geometrice , divers  colorate . Oricät  ai  crede  in  lucruri  fantastice , nu-ti  vine  prea  usor  sä  intelegi  cum  poate  vorbi  o  ...........!

                 Hans se  opri , deoarece  nu-i  venea  sä  pronunte  cu  glas  tare  ceea  ce  nici  in  gänd  nu  indräznea  sä  considere , incä , ca  ceva  real . Fata  de  masä  chicoti , cu  räsul  acela  familiar , ca  al  unui  prieten  ce  iti  viziteazä  casa  de  mult  timp .

                 -Ti-am  spus  cä  oamenilor , in  general ,  le  scapä  multe  lucruri ! Lucruri  care , de  fapt , äi  privesc  doar  pe  ei . Pe  mine nici  nu  mä  curätä , nici  nu  mä  usucä  dacä  le  väd  sau  le  stiu ! incheie  fata  de  masä , slobozind  acelasi  räs , cu  un  aer  provocator , ca  un  as  scos  la  momentul  oportun .                                  

                 Hans  incercä  un  räs  simplu , putin  fortat .

                 -Ce  lucruri  crezi  tu  cä  eu  nu  le  väd  si  nu  le  stiu ? Doar  umblu  si  väd  tot  ce  se  intämplä  in  casä .

                 Realitatea  de  netägäduit  a  ultimelor  cuvinte  inviorä  corpul  si  mintea  lui  Hans . Spatele  se  mulä  confortabil  in  spätarul  scaunului , fata  i  se  destinse . Incepeau  sä  intre  cärtile  bune .

                 -Din  päcate , tu  nu  poti  decät  sä  stai  pe  masä , asa  cum  te  aranjez . Iar  mai  tot  timpul  esti  in  intuneric .

                 Glasul  lui  Hans  avea  siguranta  celui  ce  se  simte  din  nou  stäpän  pe  situatie .

                 -Dacä  vrei  sä  auzi  ceva  ce  nu  stii  si  sigur  nu  ai  väzut , mai  toarnä-mi  cäteva  picäturi  de  whisky . E  bun ! Poti  sä  mai  cumperi .

                 Ultimele  indicatii  ale  fetei  de  masä  incepeau  sä  aibä  conotatie  de  poruncä . In  Hans  se  ridica  cald  un  val  de  revoltä . Turnä  din  nou  cäteva  picäturi  pe  fata  de  masä , apoi  isi  umplu  un  pahar  pentru  el . Sticla , aproape  goalä , o  asezä  pe  blatul  mobilierului  din  bucätärie . Hans  se  asezä  mult  mai  confortabil  pe  scaun , avänd  grijä  sä-l  mute  putin  spre  stänga , läsänd  astfel  liberä  distanta  dintre  fata  de  masä  si  sticla  de  whisky . O  distantä  imensä  pentru  cineva  sau  ceva . Sorbi  cu  pläcere  cäteva  picäturi  din  pahar . Era  bun  whisky-ul .

                 -M-ai  fäcut  curios ! Chiar  nu  imi  dau  seama  ce  ai  putea  sä-mi  spui , iar  eu  sä  nu  stiu?

                 Intrebarea  a  rostit-o  mai  mult  ca  o  afirmatie , incercänd  sä  nu  se  dea  nici  un  moment  de  gol . In  fond , de  abia  astepta  sä audä  ce  äi  spune  fata  de  masä .

                 -Esti  un  mic  curios , drägutul  meu  Hans ! Scuzä-mä , am  rägäit  putin . S-ar  putea  sä  mi  se  fi  urcat  la  cap  whisky-ul . Nu  am  mai  bäut  de  mult  timp . Vezi  ce  pätesc  dacä  nu  ai  mai  multä  grijä  de  mine .

                 Fata  de  masä  se  opri  din  sporoväialä . Parcä  ar  fi  simtit  neräbdarea  crescändä  a  lui  Hans , pe  care  acesta  incerca  s-o  camufleze  sorbind  incet  din  pahar  cäte  o  picäturä .

                 -Apropo  de  grijä ! Te  rog  sä-i   spui  sotiei  tale  sä  nu  mai  lase  pe  masä , cänd  vine  de  la  cumpäräturi , pungile  cu  detergenti . Nu  suport  mirosul  brut  de  chimicale . Nici  medicamentele  nu  le  suport  prea  bine .

                 Hans  terminä  de  bäut  paharul .Neräbdarea  nu  mai  putea  fi  disimulatä  usor . Se  ridicä , puse  paharul  in  chiuvetä si  dädu  drumul  la  apä . Nu  l-ar  fi  spälat  imediat , dar  trebuia  sä  facä  ceva . Cu  spatele  la  fata  de  masä , invärtind  paharul  sub  jetul  de  apä  caldä , Hans  incepu  contraatacul .

                 -Mai  am  cäteva  lucruri  de  aranjat  pentru  mäine . Poate  continuäm  discutia  altädatä .Dacä  mai  vrei  niste  whisky , spune-mi . Cred  cä  mai  sunt  cäteva  picäturi .

                 -Nu , multumesc . Imi  ajunge  pentru  astäzi . Deci !? Nu  prea  crezi  cä  as  putea  sä-ti  spun  ceva  interesant ? Nestiut ? Periculos ? Ascuns ? 

                 Dacä  ar  fi  avut  fatä , nu  de  masä , probabil  cä  acela  ar  fi  afisat  un  zämbet  persuasiv  in  coltul  gurii , lungindu-si  complice  värful  mustätii , cu  douä  degete , in  timp  ce  ar  fi  rostit  ultimele  cuvinte . Hans  terminä  cu  inutilul  spälat  si  se  intoarse  la  fata  de  masä .

                 -Imi  pare  räu , dar  am  putinä  treabä .Si  cu  detergentii , ai  putea  sä-i  spui  sotiei  mele  ce  te  deranjeazä . O  sä  te  asculte .

                 Hans  se  luminä  complet  de  ultimul  adevär  ce  i  se  pärea  cä-l  gäsise .Intr-adevär , devenea  complet  si  iremediabil  stäpän  pe  situatie .

                 -Stop ! Stop , deci  ! nu-l  läsä  fata  de  masä  sä-si  savureze  avantajul . Chiar  crezi  cä  nu  as  putea  s-o  invät  pe  sotia  ta  sä  mä  audä ? Pe  tine  cum  am  reusit  sä  te  fac  sä  mä  auzi ? Eu   te-am  invätat . Da !? Te-am  invätat  eu , färä  sä-ti  dai  seama . La  fel  de  bine  cum  as  putea  sä  invät  dulapul  sä  vorbeascä  cu  mine . Sau  cu  tine , sau  cu  sotia  ta ?

                 Hans  intentiona  sä  plece  din  bucätärie , insä  turnura  net  defavorabilä  pentru  el  a 

ostilitätilor , äi  schimbarä  drumul . Fata  de  masä  slobozi  räsul  ei , dar  mult  mai  impertinent  de  aceastä  datä .

                 -Ce  zici ?  O  micä  discutie  intre  dulap  si  sotia  ta ? Ar  avea  ceva  amintiri  pläcute  dulapul , legate  de  un  fundulet  cäldut  pe  care  ai  vrut  sä-l  asezi  pe  el ? Nici  acum  nu  bänuieste  sotia  ta  de  ce  nu  mai  vine  pe  la  ea  vechea  ei  prietenä . Sä  stii  cä  nu  mä  supäram  dacä  incercai  s-o  pui  pe  masä . Merita  greutatea . Avea  picioare  frumoase  päsärica !

                 Hans  incerca  din  greu  sä  nu  cadä  in  präpastia  neagrä  a  intunecärii , din  care  tocmai  reusise  sä-si  revinä . Se  puteau  face  multe . Descoperise  cäteva  avantaje  imense  pe  care  le  avea  fatä  de  periculoasa  nebunä  ce  se  läfäia  pe  masa  din  bucätärie . Pe  moment  nu-si  mai  amintea  nici  unul , dar  stia  sigur  cä  totusi  le  gäsise .

                 -Ti-am  spus  cä  ne  cunoastem  de  cätva  timp . Mai  avem  multe  amintiri  pläcute  impreunä . Sä-ti  dau  deci  vestea  pe  care n-o  stii ? Uitä-te  in  frigider  si  vezi  ce  bunätäti  stau  ascunse  in  spate , dupä  sticlele  de  bere . Nu  ti  se  par  prea  ostentativ  stivuite  chiar  in  fatä ? S-ar  putea  sä  cadä  o  sticlä  cänd  deschizi  usa .

                 Hans  se  repezi  spre  frigider , färä  sä  se  mai  gändeascä  la  vreun  calcul  al  miscärilor  sale . Curiozitatea  si  neräbdarea  isi  cereau  o  satisfactie . In  spatele  sticlelor  de  bere  erau  dosite  mai  multe  pachete , chiar  si  o  sticlä  de  bäuturä . Nu  mai  putea  fi  atent  la  forma  si  scrisul  de  pe  pachete , dar  era  clar . Erau  ascunse  acolo  de  ochii  lui . Nu  stia  absolut  nimic  de  ele .

                 -Nu  te  gändi  la  nimic  räu . Sotia  ta  este  o  femeie  serioasä . Tu  esti  cel  obosit  si  gräbit. Ia  aminteste-ti , ce  s-ar  putea  aniversa  peste  cäteva  zile ? E  valabil  pentru  amändoi .

                 Gändurile  lui  Hans  nu  cäutau  nimic  legat  de  ultima  parte  a  discutiei . Ii  trebuia  o  strategie . Da , o  strategie , altfel  tot  ce  cästigase  pänä  atunci  se  ducea  de  räpä . Trebuia  sä  cunoascä  toate  avantajele  si  atuurile  adversarului . Toate !

                 -Nu-mi  aduc  aminte  de  nimic  important  momentan .

                 Oricum , nici  mäcar  o  secundä  nu  incercase  sä-si  aminteascä  ceva . Privirile  i  se  lipirä  de  sticla  de  whisky .O  luä  si  scuturä  ultimele  picäturi  de  bäuturä  pe  intreaga  fatä  de  masä .

                 -Au  mai  fost  cäteva  inghitituri  pentru  tine . O  sä  mai  cumpär .  Spune-mi , care  ar  fi  evenimentul ? Iti  dau  dreptate  acuma . Stii  lucruri  pe  care  eu  nu  le  cunosc , chiar  in  casa  mea .

                 Contraatacul  incepuse . Incet , incet , se  prefigura  o  cale  de  actiune  impotriva  fetei  de  masä .Hans  era  in  acest  moment  convins  de  necesitatea  distrugerii  imediate  si  complete  a  adversarului . Amintirea  episodului  cu  prietena  sotiei  lui  äi  läsase  un  gust  amar  de  periculos . Iar  idea  cä  sotia  sa  ar  putea  sä  inteleagä  ce  spune  fata  de  masä  era  dezastrul  final .

                 -Scuzä-mä ! Iar  am  rägäit . Nu trebuia  sä-mi  mai  pui  ultimele  picäturi . Pentru  astäzi  imi  ajunge . Sä  nu  uit ! Te  rog  ca  de  acum  inainte  sä  nu  mä  mai  puneti  la  spälat  impreunä  cu  toate  rufele . Mi-ar  pläcea  o  bäitä  cu  fata  de  masä  din  sufragerie . Doar  noi  doi . E  cea  mai  frumoasä ! Nici  cu  lenjeriile  de  pat  nu  e  räu . Am  avea  ce  discuta .

                 Turuiala  de  neoprit  a  fetei  de  masä  il  ajuta  enorm  pe  Hans . Pregätirile  pentru  anihilarea  acesteia  erau  fäcute .

                 -Tot  ca  sä  nu  uit ! Ketchup-ul  imi  place , mustarul  cu  multe  mirodenii , pestele . Turnati  cätiva  stropi  cänd  mäncati  si  pentru  mine , nu  mai  fiti  asa  grijulii . In  fond , cred  cä  sunt  o  micä-mare  pofticioasä . Astept  cu  neräbdare  petrecerea  de  sämbätä . Sotia  ta  vrea  sä-ti  facä  o  surprizä  pläcutä . Sunt  opt  ani  de  la  cäsätoria  voasträ . Acuma  cred  cä  ti-ai  amintit  si  tu  de  eveniment . Dar , te  rog ! Aveti  grijä  cu  lumänärile . Nu-mi  place  deloc  ceara . Nici  arsurile .

                 Hans  se  intoarse  spre  masa  de  bucätärie . Cu  mäinile  la  spate , privea  fata  de  masä . Pärea  calm  si  ascultätor .

                 -O  sä  fie  o  petrecere  de  neuitat . Doar  noi  trei . Eu , tu  si  sotia . Vreau  sä-ti  spun  o  glumä  bunä . Am  auzit-o  recent  la  radio . Dar  mai  bine  mä  pästrez  pentru  sämbätä . Stiu  cäteva  bune  de  tot !

                 Vorbäria  fetei  de  masä  fu  intreruptä  de  mäinile lui Hans . Cu  putere , ca  si  cum  ar  fi  putut  sä  i  se  opunä  rezistentä , insfäcä  fata  de  masä , o  impäturä  rapid  si  neglijent , väränd-o  intr-un  sac  sport , cu  un  snur  gros  pentru  inchidere . Din  fundul  sacului , in  timp  ce  strängea  cu  putere snurul , Hans  savura  cu  pläcere  bolboroseala  neputincioasä  si  strigätele  de  ajutor  ale  fetei  de  masä . Ar  fi  stat  sä  le  mai  asculte , sä-i  spunä  si  el  ce  bine  se  simtea  acuma , dar  nu  mai  avea  timp . Pentru  orice  sigurantä , bägä  sacul  bine  inchis  intr-o  pungä  simplä . Pe  masa  din  bucätärie  asezä  - doar  cu  o mänä , in  cealaltä  tinänd  sträns  plasa  cu  sacul  sport  - o  fatä  de  masä  simplä , albä . Hans  o  ciupi , o  mototoli  zdravän  intr-un  colt , o  zgärie  räutäcios  cu  unghia . Incepu  sä  rädä  cu  poftä . Noua  fatä  de  masä  albä  stätea  cuminte  si  mutä , asa  cum  o  aranjase  el . Iesi  din  casä  fluieränd  si  se  indreptä  gräbit  spre  masinä .

 

&

&                        &

 

                 Intunericul  era  täiat  des  de  farurile  masinilor  care  circulau  cu  vitezä  pe  autostradä . Pänä  in  acel  moment , Hans  avusese  de  gänd  sä  intre  in  douä  parcäri  si  sä  arunce  plasa  intr-un  cos  de  gunoi . Se  räzgändise . In  prima  parcare  erau  oprite  cäteva  masini . Oameni  coboräti , cätiva  copii  alergau  printre  masini .  L-ar  fi  observat !  In  cea  de  a  doua  era  multä  luminä . Oricum , mai  bine  cät  mai  departe .

                 Iesirea  de  pe  autostradä  a  fost  atät  de  scurtä  incät  era  sä  o  rateze . Drumul , ingust  si  sinuos , cobora  flancat  de  pälcuri  de  copaci  tineri , subtiri . Pädurea  era  nouä  si  putin  deasä . Pänä  sä  analizeze  avantajele  si  dezavantajele  locului , masina  iesi  dintre  copaci . Drumul  cobora  in  continuare . La  urmätoarea  curbä  zäri  in  vale  localitatea . Nici  nu-i  retinuse  numele . Anonimatul  perfect  al  locului  äi  convenea  de  minune . Incetini  si  mai  mult . Luminile  aprinse  ale  caselor  franjurau  intunericul . Cu  toate  cä  erau  incä  departe , lui  Hans  luminile  äi  päreau  destul  de  amenintätoare .Sugerau  activitate , freamät , lume  pe  stradä . Era  timpul .

                 Opri  prudent  masina . Locul  pärea  pustiu . Nu  venea  nici  o  masinä . Stinse  farurile . Fu  multumit  si  mai  mult  de  completa  singurätate . Pe  bancheta  din  spate , plasa  stätea  cuminte  si  inofensivä . Si-ar  fi  dorit  atät  de  mult  sä  deschidä  mäcar  un  pic  snurul  sacului , ca  sä  mai  audä  tänguirile  fetei  de  masä . Nu  era  timp ! Luä  plasa  si  porni  hotärät  spre  pädure . Zgomotul  frunzelor  cälcate , al  lemnelor  subtiri , strivite sub  greutatea  corpului  rezonau  in  capul  lui  Hans  ca  niste  bubuituri , fäcändu-l  sä  se  opreascä  dupä  cäteva  minute . Inaintase  destul . Scoase  sacul  din  pungä  si-l  indesä  cu  räutate in  mijlocul  tufisului . Cu  un  ultim  pumn , de  rämas  bun , Hans  considerä  räzboiul  incheiat . Trase  cu  amändouä  mäinile  o  grämadä  mare  de  frunze  uscate  peste  sac .

                 Porni  gräbit  spre  masinä . Alerga . Demarä  rapid , bucuros  cä  nu-l  deranjase , cä  nu-l  väzuse  nimeni . La  intrarea  in  localitate  incetini , uitändu-se  atent  la  indicatoare . Oprit  la  un  semafor , observä  o  florärie  pe  margine . Da ! O  sä-i  cumpere  un  buchet  mare  de  flori  sotiei .  De  la  floräria  lor , de  längä  casä . Si  au  sä  särbätoreascä  , doar  ei , singuri , la  lumina  unei  lumänäri , atät  cei  opt  ani  de  la  cäsätorie , dar  mai  ales  victoria  nocturnä  a  lui  Hans .      

 

&

 

                   In  camerä  era  cald . Focul  sänätos  din  cämin  imprästia  vitalitate  in  jur , cu  multä  därnicie . In  mijlocul  camerei  trona , asezat  pe  o  masä  solidä , o  bucatä  mare  de  lemn  rotund . In  capätul  de  sus  al  bucätii  se  zärea  un  inceput  de  unghiuri  ascutite , care  deranjau  deocamdatä  rotunjimea  clarä  a  restului . Fata  de  masä  vru  sä  se  intindä , cänd  isi  dädu  seama  cä  e  impäturitä  in  patru . Nu  isi  mai  amintea  nimic . O  groazä  mare , imensä . Oare  cät  timp a  stat  acolo ? N-avea  nici  cea  mai  micä  idee  unde  stätuse . Doar  frig , intuneric  si  nimic .

                 Brrr ! Alungä  gändurile  negre , fericitä  sä  se  cuibäreascä  in  cäldura  binefäcätoare  a  camerei . O  fereasträ  mare , indecent  acoperitä  doar  cu  o  perdea  simplä , de  un  alb  incolor , tria  imprejurimile  camerei . Se  vedeau  cäteva  pälcuri  de  copaci  mari , un  deal  si  cerul . Afarä  era  vreme  frumoasä . Privelistea  i  se  päru  interesantä . Mult  mai  interesantä  decät  ce  vedea  prin  geamul  bucätäriei  lui  Hans . Automat  frigul  nemilos  al  ultimei  experiente  o  cuprinse  din  nou . Oare  peste  cine  va  da  aici ? Fusese  la  un  pas  de  moarte  si  nu  si-ar  mai  fi  dorit  sä  träiascä  niciodatä  acele  clipe . O  sä  fie  infinit  mai  prudentä  cu  noul  ei  companion . Nu  va  mai  scoate  nici  un  cuvänt ! Poate  sä  o  spele  si  laolaltä  cu  ciorapii . Nu  va  mai  scoate  nici  un  cuvänt ! Poate  sä  o  taie , sä  o  rupä , sä  o  facä  cärpä  de  sters . Nu  va  mai  scoate  nici  un  cuvänt ! Hotärärea  era  definitiv  luatä . Era  in  joc  viata  ei .

                 „ Oare  cine  locuieste  aici ? „  Continuä  studierea  restului  incäperii . Un perete  intreg  era  plin  cu  tot  felul  de  forme  metalice  ascutite , agätate  intr-o  ordine  pe  care  nu  o  intelegea . Nu  mai  väzuse  pänä  acum . Pe  masä  , längä  lemn , erau  cäteva  forme  metalice  care  semänau  cu  cele  de  pe  perete . Pe  jos , aschii  de  lemn  imprästiate  peste  tot . Päreau  proaspete . Un  dulap  mare , din  lemn  masiv  , cu  multe  sertare , un  pat  simplu  si  un   raft  metalic  intr-un  colt . De  elegantä , de  finete , de  lux , ce  sä  mai  zici ! Fata  de  masä  se  resemnä  la  gändul  cä  va  trebui  sä  scoatä  din  vocabularul  ei  aceste  cuvinte . Dar  nu  conteazä . E  foarte  bine  si  asa . Nu  va  mai  scoate  nici  un  cuvänt !

                 Usa  se  deschise  larg . Apäru  un  brat  mare  de  lemne , tinut  de  douä  mäini  vänjoase , imbräcate  intr-o  cämasä  cu  carouri . Omul  pärea  in  värstä . O  barbä  frumoasä , lucitoare äi  acoperea  fata . Era  simpatic  mosul . Fata  de  masä  se  feri  sä  mai  tragä  concluzii  pripite . Amintirea  ultimelor  zile  o  fäcu  sä  tremure  din  nou . Nu  va  mai  scoate  nici  un  cuvänt ! Omul  asezä  bratul  de  lemne  längä  cämin . Luä  unul  dintre  ele  si-l  puse  in  foc . Apoi  se  intoarse  si  veni  aproape  de  fata  de  masä . Aceasta  inghetä .  Omul  o  privea  insistent . Nu  simtea  nimic  in  privirile  acestuia  din  cauza  fricii  ce  o  cuprinsese . Ar  fi  vrut  sä-si  opreascä  tremuratul , dar  nu  se  putea  controla . In  orice  caz , nu  va  mai  scoate  nici  un  cuvänt !

                 -Te-ai  trezit ?

                 Fata  de  masä  rämase  perplexä . Omul  se  uita  la  ea , in  camerä  nu  mai  era  nimeni . Cu  cine  vorbea ? Omul  puse  mäna  pe  fata  de  masä . Avea  o  mänä  caldä  si  moale , la  care  nu  te-ai  fi  asteptat , dupä  aspectul  ei  exterior . Mare , grea , vänjoasä .

                 -Te-ai  uscat ? Ai  fost  fleascä .

                 Fata  de  masä  era  in  continuare  impietritä . Omul  avea  o  naturalete  in  modul  de  a  vorbi  cu  ea, care  o  sperie  . Cäci  cu  ea  vorbea . In  camerä  nu  mai  era  absolut  nimeni .

                 -Ar  fi  cazul  sä  mäncäm  cäte  ceva . Cred  cä  ti-e  foame . Avem  cärnati  afumati , am  mustar , o  salatä  bunä . Avem  si  ketchup . Sä-mi  spui  dacä  iti  place .

                 Omul  luä  fata  de  masä  cu  grijä , o  despäturi  si  o  asezä  pe  o  mäsutä , längä  fereasträ .

                 -Iar  pentru  inceput , ce-ai  zice  sä  ne  deschidem  pofta  de  mäncare  cu  un  strop  de  whisky ?  Ce  zici , e  bun ? Gata  cu  vorbäria , la  masä !

                 Tremuratul  i  se  opri  dupä  ce  gustä  cei  cätiva  stropi  de  whisky , cu  care o  stropise  omul . Mäinile  omului parcä  o  mängäiau  atunci  cänd  aseza  mäncarea .

                 Se  vedeau  cäteva  pälcuri  de  copaci  mari , un  deal  si  cerul . Afarä  era  vreme  frumoasä . Peste  tot  era  o  nouä  vreme  frumoasä .

 &  &  &

Mihai Prodan

 

  Pagina de front  | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Webmaster (editor) : conceptia paginilor, redactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]    

Prezentarea grafica, design:  Lucian Hetco.