Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

 

Luminiţa VÂLCU

(PICTURĂ, GRAFICĂ)

 

Poet, artist plastic, grafician, specializată în restaurare frescă, execută lucrări în ulei pe pînze, pictură de biserici, catapetesme, icoane pe lemn, sticlă, troiţe, grafică de carte. S-a născut la 16 iunie 1968, Piteşti, Argeş.

 

Studii:

 

Liceul de matematică-fizică „Alexandru Vlahuţă”, Râmnicu Sărat, Buzău, 1986

Facultatea T.C.M., Universitatea Piteşti, 1990

Facultatea de Teologie Sfânta Muceniţă Filoteia, Piteşti, 2008 (secţia Artă Sacră)

 

Auto-prezentare:

 

„De când mă ştiu desenez, dar acea chemare specială pentru artele frumoase am avut-o încă din anii de liceu. Dorinţa de a cunoaşte tainele acestei lumi s-a împletit cu acel simţ spre frumos pe care Dumnezeu în marea lui bunătate l-a sădit în sufletul meu. Din păcate, drumul vieţii a avut multe ocolişuri până să-L întâlnesc pe Dumnezeu într-unul din multele Lui laboratoare de pe Pământ. Se pare că am ajuns acolo unde mi-am dorit, dar un pic mai târziu şi, bineînţeles, cu mai multă experienţă de viaţă, cu mai multă înţelegere faţă de ce se întâmplă cu noi în această viaţă.

 

***

 

Până în momentul de faţă, mi-am aşternut o parte din sufletul meu în versuri, în grafică şi în special în iconiţele pictate. Aici recunosc, nu am atins perfecţiunea icoanelor realizate de acele fiinţe dăruite cu har, măicuţele, respectiv călugării care pictează în lăcaşurile mânăstirilor noastre.

 

 

Dorinţa de cunoaştere, curiozitatea şi o inocenţă aproape copilărească prin care percep noutăţile, dar şi în modul în care mă exprim în lucrări: fie poezii, fie desene sau icoane. Încă mai sper în bine, în puterea noastră de a fi mai buni.

 

 

Un pictor adevărat este acela care se raportează la valorile umane, dorind din toată fiinţa lui să fie un lănţişor din acest nesfârşit ADN al umanităţii. Publicul adevărat este acel public care percepe munca artistului de a se depăşi pe sine însuşi, de a se apropia de perfecţiune.

 

***

 

Am executat de-a lungul timpului numeroase lucrări, unele din ele se află în colecţii private din ţară şi din străinătate sau în donaţii către biserici şi şcoli, dar ideea unei expoziţii publice am considerat-o mai puţin interesantă, locul icoanelor fiind îndeobşte în Biserica Domnului sau în altarul căminului nostru. De aceea am la domiciliul meu din Piteşti galeriea deschisă permanent pentru iubitorii de artă sacră. Cei care doresc sa viziteze lucrările mele, ma pot contacta la luminitavalcu@yahoo.com, tel. 0729 138 581.”

 

 

Poet şi artist plastic

 

Luminţa pictează chipuri de sfinţi, chipuri de oameni, de îngeri, pictează biserici şi ziduri de case, scrie poeme de dragoste şi poezii pentru copii, semnează grafic coperţile de carte ale multor scriitori ai prezentului. Din alcătuiri meşteşugite, din sugestii plastice inedite, Luminiţa Vâlcu şi-a transformat casa într-o galerie sui generis, un proiect personal unic în felul său. Reuşind să stea deoparte de patimile curentelor postmoderne pasagere, Luminţa pictează icoane cu bucuria unei nădejdi împrospătate.

 

O serioasă cultură religioasă, o inteligenţă şi o curăţenie de stil se întrunesc în lucrările plastice ale Luminiţei despre care mi-a vorbit cu multă sfiiciune şi cochetă timiditate. Este genul de artist îndelungrăbdător cu furcile caudine şi cu arderea etapelor, cel care nu cutează  să încalce hotare străine, ştiind bine că vameşii şi fariseii sînt mai puţin binevoitori cu oaspeţii nechemaţi.

 

Detaşată dar şi ataşată de realizările sale artistice, aplecată asupra poeziei cu un fel de afectuoasă curiozitate, sensibilă la nuanţe dar şi la rime, prinsă intim de fiinţa spirituală a neamului căreia îi aparţine, Luminţa Vâlcu încearcă să (re)anime, să (re)umanizeze cu ajutorul imageriei creştine, respiraţia prezentului prinsă în meandrele unor nejustificate schimbări.

 

Cele două volume editate, „Cândva” (poeme de dragoste) şi „Prietenii mei dragi” (poezii pentru copii), sînt, potrivit intenţiei declarate a autoarei, exerciţiul unei serii deschise, pe masa de lucru existînd deja un al treilea volum.

 

Da, îi sunt, prin excelenţă, proprii şi îndestulătoare tinerei artiste sensibilitatea, acurateţea, viziunea sănătoasă asupra lumii dar şi atitudinea faţă de viaţă şi faţă de sine. Luminiţa Vâlcu nu este numai un nume pe frontispiciul artei, este o tinerească realitate.

 

Maria-Diana POPESCU, Agero

iulie 2008

 

 

 

  Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

Revista AGERO Stuttgart®

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)