Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

#

 

 

 

 Aurora-Speranţa CERNITU (PICTURĂ)

  

Artist plastic profesionist, specializat în pictură de şevalet.

Reşedinţa: Craiova.

Născută la data de 9 aprilie 1956.

 

·        Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

·        Membră a „Societa delle Belle Arti – Circolo Degli Artisti” – din Florenţa, Italia

·        Peste 20 de expoziţii personale şi nenumărate expoziţii în grup (în ţară şi peste hotare)

·        Lucrări în muzee şi instituţii din România

·        Lucrări in colecţii particulare din: Canada, Belgia, Franţa, Grecia, Italia

·        Limbi străine: franceză, italiană

·        Alte activităţi: ilustraţie de carte, colaborare emisiuni culturale radio, colaborare –grafică la ziare şi reviste de cultură din România, membru fondator „Aquarelle Group”.

 

 

 

EXPOZIŢII DE PICTURĂ (SELECTIVE):

 

 

·        decembrie 2008 - ianuarie 2009 – Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanu” Râmnicul Vâlcea, expoziţie personală;

·        noiembrie 2008 – Centenar Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” Craiova, inaugurarea Galeriei „Theodor Aman”, expoziţie personală;

·        octombrie 2008 – Salonul Municipal de Artă Plastică, Muzeul de Artă Craiova, expoziţie colectivă;

·        septembrie 2008 – Muzeul Sătesc Dobriceni, expoziţie de grup;

·        septembrie 2008 – Galeria Arta UAP, Craiova, septembrie, expoziţie personală;

·        iunie 2008 – „Aquarell Group”, Galeria Arta UAP, expoziţie de grup;

·        22 decembrie 2007-17 ianuarie 2008 – „Suggestioni cromatiche”, Casa di Dante, Societa delle Belle Arti – Circolo degli Artisti, Florenţa, Italia, expoziţie de grup;

·        2007 – Inaugurarea Centrului Cultural Bulgar de la Calafat, expoziţie de grup;

·        august 2007 – Galeriile Arta UAP, Craiova, expoziţie personală;

·        iunie 2007 – Muzeul de Artă din Calafat, expoziţie personală;

·        21-28 octombrie 2007 – Salonul Municipal al artiştilor plastici craioveni, Muzeul de Artă Craiova, Palatul „Jean Mihail”, expoziţie colectivă;

·        martie 2007 – „Donne in arta”, Campi Bisenzio, Italia

·        28 decembrie 2006- 30 ianuarie 2007 – Casa di Dante, Societa delle Belle Arti – Circolo degli Artisti, Florenţa, Italia, expoziţie de grup;

·         2006 – „Pictori Craioveni – Peregrini prin lume”, Muzeul de Artă Craiova, Palatul „Jean Mihail”, expoziţie de grup;

·        2006 – Galeria Arta UAP, Craiova, expoziţie personală;

·        octombrie 2005 – Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, expoziţie personală;

·        august 2005 - Galeria Arta UAP, Craiova, expoziţie personală;

·        2005 – „Infinitul Speranţei”, Galeria Radio Art, Radio Oltenia Craiova, expoziţie personală;

·        octombrie 2004 – Salonul Municipal de Artă Plastică, Muzeul de Artă Craiova, Palatul „Jean Mihail”, expoziţie colectivă;

·        februarie 2004 – Galeria La Pergola, Florenţa, Italia, vernisaj cu participarea criticilor de art[ Daniele Menicucci, Federico Napoli, expoziţie de grup;

·        octombrie 2004 – Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, Galeria Cromatic, Craiova, expoziţie personală;

·        29 noiembrie – 10 decembrie 2004 – „Il fascino del Piccolo Formato”, Galeria La Pergola, Florenţa, Italia, vernisaj televizat, cu participarea criticilor de artă: Federico Napoli, Michael Musone, Daniele Menicucci, Vincenzo D’Angelo, expoziţie de grup;

·        2004 – Galeria Arta UAP, Craiova, expoziţie personală;

·        octombrie 2003 – Galeriile Radio Art, Radio Oltenia, Craiova, expoziţie personală;

·        septembrie 2003 - Galeria Arta UAP, Craiova, expoziţie personală;

·        3 – 30 iunie 2002 – Casa di Dante, Societa delle Belle Arti – Circolo degli Artisti, Florenţa, Italia, expoziţie de grup;

·        octombrie 2002 – Galeria Arta UAP, expoziţie personală;

·        octombrie 2001 – „Ottobre Europa”, expoziţie organizată sub patronajul Parlamentului European si al Regiunii Toscana, Italia, expoziţie de grup;

·        octombrie 2001 – Salonul Anual al Artiştilo Plastici Olteni, ediţia a X-a, Muzeul de Artă, Palatul „Jean Mihail”, expoziţie de grup;

·        2001 – „Cincizeci de ani de la înfiinţarea UAP Craiova”, Galeria Arta UAP, expoziţie de grup;

·         septembrie  2001 – Galeria Arta UAP, expoziţie personală;

·        2000 – „Dragoste călătoare”, Galeria Radio Art, Radio Oltenia Craiova, expoziţie personală;

·        2000 – Galeria Arta UAP, expoziţie personală;

·        1999 - Galeria Radio Art, Radio Oltenia Craiova, expoziţie personală;

·        1998 - Galeria Arta UAP, expoziţie personală;

·        1998 - Galeria Radio Art, Radio Oltenia Craiova, expoziţie personală;

·        1997 - Galeria Arta UAP, expoziţie personală;

·        1994 – Editura Scrisul Românesc, Craiova, expoziţie personală;

·        1993 – Cercul Militar Craiova, expoziţie personală;

·        1988 – Inaugurarea Galeriei de Artă din cadrul Casei Studenţilor din Craiova, expoziţie personală;

·        1987 – Teatru National Craiova, expoziţie colectivă;

·        1986 – Cenaclul Plastic Constantin Brâncuşi, Craiova, expoziţie personală;

·        1982-1985 – Saloanele de Artă Plastică „Constantin Brâncuşi”, Craiova.

·        1985 – Casa Armatei Bucureşti, expoziţie de grup;

·        1976 – Teatrul Naţional Craiova, expoziţie de grup.

 

 

E-mail contact: sper_aur@yahoo.fr

 

 

„...Aurora Speranţa nu conteneşte să ne surprindă cu disponibilităţile ei ideatice, afective, cromatice. Căci proteică, stăpână pe mijloacele sale, ne-a propus, mai nou, o „stare ludică, de alunecare graţioasă de la un simbol la altul spre a ne da posibilitatea să-i identificăm astfel noi emoţii. Stăpână pe roata vieţii, Aurora deschide o uşă, o Speranţă, o eliberare, o invitaţie de a înfrunta noi provocări. Este ceva diafan în toate personajele ce mă privesc, intens şi colorat, din rame. Ca o plutire, pe muzică de vioară ce răsună în surdină…”

 

Minuna Mateiaş

Muzeul de Artă, Craiova

 

„…în tablouri, spaţiul ambient nu este un simplu element pletoric sau o dovadă că natura are oroare de vid, ci un mod de a afirma că trăim într-un mediu confident plin de vitalitate. Chiar cadrele rigide ale atelierului sau siluetele clasice ale violoncelelor lor cu plante răsărite ca din neant. Este evident că pentru artistă, planta şi zborul păsării fac parte din aceeaşi irealitate. Artistul imită şi dublează creaţia originară fără a se putea considera asemenea Creatorului. El nu este un rege detronat, cum a fost consacrat în drame, ci un rege complementar, care creează doar semnificaţii. Înţelegem, deci, că arta nu este doar o hierofanie, ci şi o poveste asumată. Graalul legendar, sugerat undeva printr-o floare, apare în altă parte ca pocal pentru împărtăşanie şi, mai departe, ca urcior românesc de apă vie”

 

Nicolae-Paul Mihail

 

 

„…aşa cum în vioară şi-a găsit orchestra vocea, Aurora Speranţa Cernitu şi-a aflat, în pictură, al său violon d’Ingres. Vioara, instrument conceput, iniţial, ca acompaniament, pentru amuzament, a devenit, mai apoi, în mâna lutierilor şi marilor interpreţi, simbol al imaginaţiei creatoare în drumul către perfecţiune…Iar drumul Aurorei Speranţa, în artă, seamănă întrucâtva cu destinul viorii pe care a folosit-o drept simbol central în cea mai recentă  expoziţie personală”

 

Minuna Mateiaş

Muzeul de Artă, Craiova

 

 

 

„Demersul artistic al Aurorei Speranţa este dominat de o implicare sentimentală evidentă, atât în tratarea subiectului, cât şi în gamele cromatice abordate. Regăsim o serie de compoziţii cu cai, cu personaje uşor nedefinite, dar care amintesc de personajele celebre ale literaturii universale, cum ar fi Don Quijote, sau cele cu arlechini sau saltimbanci, călătorind pe culoare pustii ale unor închipuite castele, purtându-şi destinul sub masca de curtean. Toate aceste personaje nu sunt altceva decât semne ale unor trăiri existenţiale. Ele compun un univers imagistic fabulos, în care fantezia ia locul realităţii, iar masca devine o modalitate de supravieţuire. Este o lume în care totul devine posibil”

 

Florin Rogneanu

Directorul Muzeului de Artă, Craiova

 

„Tablourile Aurorei Speranţei se constituie într-un banchet de metafore plastice şi de ideii scânteietoare.  În oglinda retrovizoare a acestei promenade cromatice – prin stări de spirit captivante  se perindă, rând pe rând, ca pe un ecran irizând din timpuri imemoriale: inorogi; cavaleri ai luminii aurorale, ai amurgului ori ai nadirului latent, în armuri medievale; clowni, cândva regi, imaculaţi de inocenţa visării eterate (vegheaţă de o pisică neagră ori străjuiţi de viori stranii, închercate, apoi abandonate, în căutarea sunetului unic, de Stradivarius).”

 

Dan Lupescu

Directorul Direcţiei Judeţene de Cultură,

Culte şi Patrimoniu Naţional Cultural Dolj

 

 

„Compoziţiile Aurorei Speranţa, inspirate, compoziţii închegate, chiar îndrăzneţe, bine materializate, în culoare, suculentă, sunt pătrunse de o viaţă intensă (…). Versul plasticienei este bogat în sugestii şi redă veridic atmosfera. Iar sensibilitatea artistei se manifestă nu atât prin înfăţişarea documentară aq unei realităţii, cât prin efortul de a reface, cu uneltele meşteşugului său, acea fiinţă madreporică născută din apele lagunare, multimilenare, care este insolubilă enigmă pecetluită în numele Veneţia…”

Minuna Mateiaş

Muzeul de Artă, Craiova

 

 

„Stilul arhitectural al edificiilor, surprins printr-o cromatică vie, este pus în evidenţă de o lumină aparte. Remarcăm acel aer heraldic, impunător al construcţiilor Veneţiei, redat în galbenul auriu şi roşul purpuriu care ţin de arta bizantină. Există o poezie în arta Aurorei Speranţa. Acolo, în apă, unde lumina se îngână cu umbra, se petrece ceva. Rămâne să trecem pe sub podurile Veneţiei, să rpivim …şi vom…descoperi”

 

Florin Rogneanu

Directorul Muzeului de Artă, Craiova

 

„Tablourile Aurorei Speranţei se constituie într-un banchet de metafore plastice şi de ideii scânteietoare.  În oglinda retrovizoare a acestei promenade cromatice – prin stări de spirit captivante  se perindă, rând pe rând, ca pe un ecran irizând din timpuri imemoriale: inorogi; cavaleri ai luminii aurorale, ai amurgului ori ai nadirului latent, în armuri medievale; clowni, cândva regi, imaculaţi de inocenţa visării eterate (vegheaţă de o pisică neagră ori străjuiţi de viori stranii, închercate, apoi abandonate, în căutarea sunetului unic, de Stradivarius).”

 

Dan Lupescu

Directorul Direcţiei Judeţene de Cultură,

Culte şi Patrimoniu Naţional Cultural Dolj

 

  Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

Revista AGERO Stuttgart®

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)