AnunţuriIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

FORUM DE DISCUTII

Părerea Dvs.

Arhiva: Istorie şi etnografie

Pagina de front >>>>

 

Redacţia Agero - Copierea acestor articole fără acordul AGERO si al autorilor va fi sancţionată juridic

 

A

 

 

  Liliana Adochiței Stări de spirit românești în timpul Primului Război Mondial
 

Simona Anomis (Germania)

Sanie cu zurgalai, unde-ascundem caii tai? Reportaj despre imaginea Romaniei in presa occidentala

 

Șerban Alexianu

Ion Marin Almăjan

Mihai Aldea

 

Un alt „Tribunal al Poporului”

Cum s-a împărţit Banatul? Filipica lui Take Ionescu împotriva lui I.I.C.Brătianu

Istoria omeniei româneşti - Transnistria  (3)

Istoria omeniei româneşti - Transnistria  (2)

Istoria omeniei româneşti - Transnistria  (1)

1. Vârste matusalemice la români

2. Marele lor nume de români

3. Beduini de origine valahă

Nota: cele trei articole de mai sus sunt din <<Magazin istoric>>. "Beduini..." este din <<M.i.>>, anul VII, nr. 1(70), ian. 1973, p.82-84. "Vârste..." este din <<M.i.>>, anul II, nr. 2(11), feb. 1968, p. 34-35.

Inceputurile neamului romanesc.

Besii  - in manastirile din Orient  Pr. Prof. D. Staniloae <<BISERICA ORTODOXA ROMÂNA>>, anul XCIV, nr. 5-6, mai-iunie 1976, p. 587-589

B

 

 

Mihaela Băbuşanu-Amalanci

Biserica Precista din Bacău

Prof. George Baciu

Magda Isanos - cea mai profundă poetă  a literaturii române

Prof. George Baciu - Badea Cârţan

Franz Liszt a compus o „Rapsodie română”

Miron Costin (30 martie 1633 – 1691) - 320 de ani de la moarte

Nicolae Iorga - Un patriarh al culturii noastre - 70 de ani de la asasinarea sa

Petrache Poenaru – 135 de ani de la trecerea în eternitate

Nae Ionescu - Profesorul unei noi elite ( 70 de ani de la moarte)

190 de ani de la naşterea lui Nicolae Bălcescu

Prof. Nicolae Balint, istoric, publicist

 

6 martie 1945 - 6 martie 1952. De la Siguranța Statului, la Securitatea Statului.

Respectul față de eroismul și jertfa înaintașilor ne obligă peste veac

Înainte și după 1989 ..., comuniștii de ieri, „democrați” pe stil nou

Crimele împotriva umanității nu se prescriu

Octombrie 1956 – Ecouri mureșene ale revoluției anticomuniste din Ungaria

Activitatea reghineanului Florea Bogdan  în Serviciul de Informaţii al Armatei Regale Române, 1916-1918

Arc peste timp. Alegeri în România, 1922-1992

Cazul Tofalău-Mureș. Radiografia unui abuz de acum mai bine de un veac

Vladimir Novițchi și creația sa

Fidelitățile succesive ale unor militari reghineni

Mureșeanul care a corespondat cu Einstein

Partida de bridgge a grofului Teleki

“Camaradul Mitterand” către “camaradul Ceaușescu”

Oamenii partidului din justiţia mureşeană (2)

Oamenii partidului din justiţia mureşeană (I)  

”Nebun” cu acte în regulă

Prefectul de Mureș se ocupă de afaceri

Anii 50. Cazul Zaharia Husărescu, fost inspector general al Siguranței

„Comisarul de fier” Eugen Alimănescu face ordine la Mureş (I)

Destinul unui luptător pentru o cauză pierdută. Un mureșean pe frontul din Spania

Trei variante pentru Ardeal

Crimă colectivă cu autori cunoscuți

La Târgu-Mureş - Monumente funerare uitate, doborâte sau dispărute

Cercetarea istorică prezentă într-un ambient de excepţie

Evadațiii

Când revoluţia comunistă își ”devorează” fiii

1946 Mureş, Partidul Comunist din România preia puterea

Aspecte din activitatea edilului mureşean BERNÁDY  GYŐRGY, după 1918

Un document inedit - Jean Bart în arhivele mureşene

Prof. Valentin Băluţoiu

Limba "vlahă" - O limbă care nu există şi un atac la adresa integrităţii statului naţional român

Dr.Adina Berciu-Draghicescu

Mihai Batog Bujeniţă

Patrimoniul imaterial fărşerot, moscopolean şi meglenoromân (1)

Patrimoniul imaterial fărşerot, moscopolean şi meglenoroman (2)

Evoluţia în timp a modului de acordăre a gradelor militare

Fascinaţia ipotezelor

Pregătirea militară a cadrelor de comandă

Istoricul titlurilor nobiliare şi al gradelor militare

Dr. Stelian Băjureanu Doamna Olga
Prof. Vasile G. Barba ( Freiburg, Germania)

Despre problema aromănă: "Ce e rău în asta pentru Romănia?" Ilie Traian în interviu cu Prof. dr. Vasile Barba

„Buni, răi, sunt fraţii noştri!“. Din istoria românilor sud-dunăreni

Dr. Dana Antoaneta Bălănescu

Împărăteasa Elisabeta şi Băile Herculane

  Drd. Av. Paşcu Balaci

Canonizarea martirilor ortodocşi năsăudeni (3)

Canonizarea martirilor ortodocşi năsăudeni (2)

Canonizarea martirilor ortodocşi năsăudeni (1)

 

Nicolae Balotă

O istorie salvatoare. Cuvânt înainte.( vedeti seria "Ani de detentie sub comunisti de Mihai Radulescu)

  Prof. Romulus Berceni

Leru-i Ler a fost odată

  Corin Bianu

Începuturile romane în DACIA, zona someşană

 

Doru Bogdan

Si totusi . Şitotuşi, un monument al reconcilierii maghiaro-române

 

Mihai Bortă (Teolog, Basarabia)

Inochentismul - între Ortodoxie şi erezie

În dialog cu inochentistii. Viitoarea carte despre ieromonahul Inochentie de la Balta.

  Prof. Dr. Adrian Botez

Misiune sacră și neam. Românii "traianici" și "românii" aurelianici

O variantă aromânească a  „MIORIŢEI”(VI)

“VOSHOPOLE”, de NIDA BOGA : Epopeea transfigurării – şi singura epopee eroică a neamului românesc…(V)

Cioroianu, aromânii şi pustiul (IV)

Un titan aromân: profesorul, cărturarul şi luptătorul Hristu Cândroveanu (III)

“La ce ni-s bunii Aromânii…!?”(II)

Spinoasa problemă a aromânilor (1).Istorie. Aromânii –“fraţi di mumă şi di-un tată”.

  Dr. Dan Brudaşcu

13 Martie 1945 - Zi istorică a unității noastre naționale

Carol al II-lea, o figură sinistră a istoriei româneşti

Iubirile lui Ady Endre

  Preot stavrofor Radu Botiş

Date şi întâmplări de seamă din istoria creştină transilvană

  Erwin Lucian Bureriu

Vechile cauze ale conflictelor din Orient

Istorie la 1919 - Argumentele contelui Apponyi

Scenariul de ocupare a Banatului

Republica BANATHIA - 31 octombrie 1918 - Comemorare

Revoluția pașoptistă maghiară din 1848 la Timișoara

Titulescu și datoriile României către SUA

Lumini și umbre după război

Documente ale primei conflagrații mondiale

Ideea de provincie in statul centralizat român
Uitate de istorie, două intervenții militare neautorizate
Rămași în afara României

  Prof. Dr. Gheorghe Buzatu

Istoria recentă a României - „Fereşte-mă, Doamne de prieteni”

200 de ani de la Raptul Basarabiei

Nicolae Ceauşescu şi Mareşalul Ion Antonescu

Românii, între Hitler şi Gorbaciov (2)

Românii, între Hitler şi Gorbaciov (1)

Despre individ în faţa răului absolut (3)

Individul în faţa răului absolut (2)

Despre individ în faţa răului absolut (1)

22 iunie 1941 - Declanşarea Războiului Sfânt de reîntregire

Documente şocante din Basarabia

Septembrie 1940 - 2010. 70 de ani de la instalarea guvernului Antonescu

Viena 1940

România în Zodia Haosului

O decizie istorică

Românii între Hitler şi Gorbaciov (2)

Românii între Hitler şi Gorbaciov (1)

Istoricii şi informaţiile la început de mileniu

Raport final sau finalul raportului

Rezolutiile mareşalului ION ANTONESCU

Din vremea Anei Pauker

C

 

 

  Prof. Elena Călugăru-Baciu

Începuturile creştinismului în Dacia şi provincia romană Dacia.

 

Iulian Chivu

Sărbătoarea solstițială a Sf. Ioan în Mallorca (etnografie)

  Ioan Cigan

Avocatul Gozsdu Mano (Emanuil Gojdu)

 

Ing. Petre Ciobanu

“Cupca şi drama românilor de la Fântâna Albă din 1 aprilie 1941

  Conf. Dr. Tiberiu Ciobanu

Mari personalitati ale Banatului

  Vasile Maniu (1824-1901) - Comemorare 115

  Nicolae Stoica de Hațeg (1751-1833) / Aniversare 265

 

Seria Agero: Mari răscoale din Evul Mediu în țările Române

  1514 - Războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja 

 

Seria Agero: Bănățenii și lupta anti-otomană în timpul lui Mihai Viteazul

   420 de ani de la izbucnirea, desfășurarea și înfrângerea răscoalei antiotomane româno-sârbe din Banat   (februarie-iulie 1594)

   Cucerirea Timișoarei de către turci (Iulie 1552)

   Pavel Chinezu - la 520 de ani de la trecerea la cele veșnice

 

Aniversare 95. Marea Unire și Banatul

 

Seria Agero: Voievozi și domnitori de seamă din istoria românilor

   Un neobosit și neînfricat luptător antiotoman - Radu de la Afumați

 

Seria Agero: Mari personalități ale neamului românesc

   Alexandru Ioan Cuza  - părintele statului național român modern

   Mihai Viteazul - „Un meteor pe cerul poporului român”

   Mircea cel Bătrân, "cel mai viteaz şi cel mai ager dintre principii creştini", prezentare de carte

 

Seria Agero : Victorii celebre ale oștirilor române

Mari biruințe ale oștilor române -  Posada (9-12 noiembrie 1330)

Aniversare 560. Victorii celebre ale oștilor creștine conduse de Iancu de Hunedoara Belgrad (iulie 1456)

Mari biruințe ale oștilor române conduse de Mihai Viteazul -Giurgiu, aniversare 420

Călugăreni - Mari victorii ale oștilor române conduse de Mihai Viteazul (13/23 august 1595) - Aniversare 420

Victorii celebre ale oştilor române -  Rovine, 620 de ani

Lipnic 1469 - Victorii celebre ale oștilor române

Victorii celebre ale oştilor române. Brașov 17 iulie 1603

alomiţa 02 septembrie 1442  

lad Țepeș - Atacul de noapte, 550 de ani (2012)

ari victorii ale oștilor române asupra turcilor otomani - Vaslui 10 IANUARIE 1475-10 IANUARIE 2015)  

 

Seria Agero: Istoriografia românească referitoare la Banatul medieval

    Istoriografia românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea privitoare la Banatul medieval

    Integrarea cercetărilor istorice referitoare la Banatul medieval

    O prezentare a cadrului  istorico-geografic al Banatului medieval

    Ioan Slavici şi opera sa istoriografică

    Andrei Ghidiu - Cărturar de seamă al Banatului

    Emanuil Ungurianu - Cărturar de seamă al Banatului - 165 de ani de la naştere

    Istoria Timişoarei prezentată în monografia lui NICOLAE ILIEŞIU

    Istoria medievală a Banatului în scrierile lui Ioachim Miloia (3)

    Istoria medievală a Banatului în scrierile lui Ioachim Miloia (2)

    Istoria medievală a Banatului în scrierile lui Ioachim Miloia (1)

    Ioachim Miloia

    Gheorghe Cotoşman

    Traian Popa

    Traian Simu

    Ştefan Manciulea

    Victor Motogna

    Silviu Dragomir

    Ion Stoia Udrea

    Cornel Grofşorean

    Traian Birăiescu

    Iuliu VUIA. Participant la Marea Unire şi membru al Marelui Sfat Naţional de la Sibiu.

    George Popoviciu

    Patriciu DRĂGĂLINA:  IV  Stăpînirea otomană în Banat

    Patriciu DRĂGĂLINA:  III. BANATUL ÎN PERIOADA 1526-1658

    Patriciu DRAGALINA: II. DISTRICTELE ROMÂNEŞTI DIN BANAT

    Patriciu DRĂGĂLINA

    Vincenţiu BABEŞ

    Nicolae TINCU -VELIA

    Vasile Maniu

    August Treboniu Laurean

    Damaschin BOJINCĂ

    Nicolae STOICA de HAŢEG

    Integrerea cercetărilor istorice referitoare la evul mediu bănăţean în mişcarea generală istoriografică

    Cadrul geografico-istorical Banatului medieval

 

Seria Agero: Cele mai scurte domnii din Evul Mediu romanesc". (recenzia cărţii aici >>)

   Vintilă Pătraşcu

   Vlad (Dragomir) Călugărul

   Ioan Joldea

 

Seria Agero: Eroi ai neamului românesc. Iancu de Hunedoara 

   Iancu de Hunedoara  - 22 martie 1442 - Lupta de la Sibiu

   Iancu de Hunedoara - „Campania cea lungă”

   Iancu de Hunedoara - Campanii antiotomane conduse de marele erou. 565 de ani de la Kosovopolje

   Iancu de Hunedoara - ”Ultimul mare cruciat european”

   Secvenţe lămuritoare: Matia / Matei

  „Corvin” - Secvenţe lămuritoare

   Blazonul Huniazilor

   Secvenţe lămuritoare -  „Cavalerul alb”

   Secvenţe lămuritoare. Iancu - Ioan de Hunedoara

    Familia lui Iancu de Hunedoara

    Iancu de Hunedoara (3)

    Iancu de Hunedoara - Originea, familia, personalitatea, cariera (2)

    Iancu de Hunedoara

 

Seria Agero: Eroi martiri din istoria românilor

    Principalele lucrări istorice  dintre 1575-1865 despre Ion Vodă cel Viteaz

    Familia și continuatorii lui Ion Vodă

    Ion Vodă și tragicul său sfârșit

    Ion Vodă și desfășurarea războiului antiotoman (4)

    Ion Vodă și desfășurarea războiului antiotoman (III)

    Ion Vodă cel Viteaz și desfășurarea războiului antiotoman 2

    Ion Vodă şi desfăşurea războiului antiotoman (I)

    Ion Vodă cel Viteaz - Mazilirea şi conflictul cu Înalta Poartă

    Ion Vodă şi politica sa externă

    Ion Vodă şi politica sa internă

    Ion Vodă cel Viteaz - Obţinerea Domniei şi măsurile de consolidare

    Ion Vodă cel Viteaz

    Ion Vodă cel Viteaz - Prima încercare de preluare a Domniei şi anii de pribegie

    Ion Vodă cel Viteaz - Origini şi personalitatea sa

 

Seria Agero: Domnitori români puţin cunoscuţi sau nedreptăţiţi (cu rezumate în limba engleză)

     Bogdan al Treilea cel Orb

     Radu cel Mare

     Io Roman Voivod

     Mihail I Voievod

     Pătraşcu cel Bun

     Dragoş Vodă Descălecătorul

     Radu Ilie "Haidăul"

     Alexandru Cornea

     Moise Vodă

     Vlad cel Tânăr

     Petru Cazacul

     Ion Nicoara Potcoavă

     Iuga Ologul

     Iancu Sasul

     Ştefan Surdul

     Vlad înecatul

     Bogdan al II-lea

     Dan I

     Aron Tiranul

     Alexandru I Aldea

     Ştefan Petriceicu

 

Octavian Capaţînă

Ostașul român văzut de alții

Cine a pierdut la Trianon?

  Adrian Constantinescu ( Germania)

Etnicii germani din România (fără diacritice)

  Dr. Ion Coja Maghiarii, un „popor de bastarzi”? Daci care „au pierit prin maghiarizare”?
Katyn românesc la Saratov pe Volga, în 1941?
  Gen. (r). Mircea Chelaru Preemţiunea dacică
Col (r). Ioan Cordovan “Golgota” Bisericii Românești din Ardealul de Nord sub ocupația horthsta (1940-1944)
Dictatul de Viena - 30 August 1940
 

Tiberiu Cosovan

 

 

     Topografia chefului - Cârciumile Sucevei

     "Bucovina înaripatăRevista AGERO Stuttgart - redactor Lucian Hetco" se înalţă spre cer

     Monumentul Unirii din CERNĂUŢI

     TEHNOLOGIE MILITARĂ AMERICANĂ LA COMPLEXUL MUZEAL BUCOVINA

     EXPOZIŢIA „90 DE ANI DE LA UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA

     Expoziţia „CERNĂUŢI 600”

    Statuia ecvestra a lui ŞTEFAN CEL MARE

    Stema ŢĂRII MOLDOVEI realizată în tehnica TIFFANY

    Coroana reginei Maria - un simbol al României întregite

    Retro-nostalgii pascale. Tradiţii şi obiceiuri de Paşte

    Cernăuţi - Stema oraşului (cu fotografii)

Urbea mea de altădată - Suceava

    Bucovina electorală

    Cavalerul sucevean FRANZ DES LOGES

    Moara

    Ceasul din turnul bisericii Sf. Nepomuk

    Ştreca

    Blazonul baronilor de Kapri

    Hingherul

    Prin labirintul umbrelor (Prin ţintirimul central al Sucevei)

    Vacanţa de Paşti

    Hornarul

    Fiakerii - birjarii de piaţă

    Sacagiul

    Stingerea incendiilor în Suceava anului 1838

    Apa şi sacaua

    Prin mahalalele Sucevei

    Berea şi berarii Sucevei

    Meşteşuguri legate de nevoile alimentare ale vechilor suceveni

    Meşteşuguri, meşteşugari şi bresle

    Siluete urbane: Turnurile medievale ale Sucevei ( cu fotografii)

    Suceava -  Evoluţie urbană (2). Istorie şi memorie

    Cârciumi şi hanuri în Suceava anului 1871 - Profil urban

 

Julia Maria Cristea (Christea) , (Austria)

Saliera lui Benvenuto Cellini. Romanul unui furt  de 50.000.000 €

Crăciun de odinioară şi de acum

Participarea Romaniei la  EXPO 2005 din Japonia  Julia Maria Cristea, Viena

Imnul naţional al Austriei

Cum „printr-o întâmplare” tezaurul împăraţilor Sfântului Imperiu Roman de naţiune germană, „s-a rătăcit” la Washington

   

Etnografie si traditii - Redacţia Agero - Copierea neautorizata a acestor articole va fi sancţionată juridic

Ţi-am dat în dar un Mărţisor. Gingaşul mesager al primăverii şi afecţiunii

Descântecul - componentă importantă a literaturii populare româneşti

Elemente păgâne şi creştine în ritualurile româneşti

Obiceiuri de Paşte

Cina Cea de Taină si martiriul celor 12 apostoli

Dumineca Floriilor

Cântece de Crăciun înscrise în repertoriul internaţional (Revista Agero -Daruri de Crăciun 2007)

Colinde, Colinde ( Revista  Agero - Daruri de Crăciun 2007)

Interesanta istorie a poştei. Din volumul în lucru Viena, drumuri popasuri, poveşti

Arborele – Axus Mundi.Cartea la zi.Selecţiuni din noul volum "Sărbători, tradiţii, ritualuri, mituri"

Anul Nou Calendaristic

Sărbătoarea Crăciunului (1)

Sărbătoarea Crăciunului (2)

Aurel Gheorghiu Cogealac şi lumea fascinantă a basmului românesc

Rusaliile, Ielele si alte fapturi supranaturale

Căluşarii - Spectaculos şi dinamic dans al folclorului românesc

Poarta Maramureşană - Arc de triumf solar al sufletului românesc

Sfântul Georgius, Georg, Gheorghe şi Dragonul ( cu o impoortanta colectie de fotografii)

Sângiorz – Anul Nou Pastoral (continuarea articolului de mai sus)

Sărbătorile primăverii

Tradiţiile primăverii (1). Mucenicii – Anul Nou Agrar – 9 martie

Lăsata secului de Paşte

Martisorul şi Babele

Sf. Valentin şi Dragobetele nostru strabun

Anul nou viticol

Monumentul discordiei naţionale

Vine, vine Anul Nou ! Obiceiuri, tradiţii, superstiţii de Anul Nou.

Două cântece au făcut ocolul lumii pentru a proslăvi Naşterea Mântuitorului

Sărbătorile lupilor

Noaptea Strigoilor – Noaptea Sfântului Andrei

Martinsgans – Gâsca lui Martin. Sărbătoare tradiţională în ţările germanice

Noaptea groazei - Halloween

Focul lui  Sâmedru – Ziua Soroacelor - început de iarnă pastorală

Secerişul, ritualuri, tradiţii şi mituri.

Cimitirul vesel din comnuna Sapanta

Focul. Mituri, tradiţii şi superstiţii ancestrale.

Sântilie – Legende, tradiţii şi superstiţii

Să nu uităm nicând, să iubim trandafirii…

Datini, tradiţii sau superstiţii legate de Sânziene sau Drăgaice

Suntem în Postul Paştelui.

Tradiţii şi obiceiuri de Paşte

Traditia Sarbatorii Solstitiului de vara

Gheorghe Gavrila Copil

presedintele Societatii Culturale Bucuresti - Chisinau

Noi, Dacii (1)

Zalmoxe si Isus

Izvoarele zidirii

Decebal sau Dacia eternă ( Ediţia I şi ediţia a II-a Editura Majadahonda, Bucureşti, 1996 )

Testamentul zamolxian dacoromân(I)

Testamenul zamolxian dacoromân (II)

Veniţi cu noi în Uniunea Europeană

 

Radu Cerghizan - Germania

Teme religioase

Ce şi unde scrie în Biblie despre "alfa şi omega"

Biografiile legendare ale apostolilor

Explicatia plagilor (urgiilor) biblice din Vechiul Testament (Exodul, capitolele 7-10)

 

Radu Căjvăneanu

Donaţie princiară pentru refacerea unei biserici – monument istoric din Stânceştii Botoşanilor

 

Adrian Constantinescu (Germania)

Despre Grecia, despre Romania, despre capitalism, despre comunism si altele

 

Narcisa Cărbuneanu, Ana Maria Balaş

Romanii de pretutindeni s-au intalnit la Mangalia 

 

Cuvinte catre urmaşi

Prestigiosi reprezentanti ai culturii romanesti contemporane , serie editată de Asociaţia Română pentru Patrimoniu, Bucureşti 2005, prezenti in ineditul volum in pregatirea dl. dr. Silvestri  "Cuvinte catre urmasi" , articole publicate prin bunavoinata domnului prof.dr. Artur Silvestri

Cuvinte către urmaşi"

„Modelul Omului Mare”. ÎPS. Acad. Dr. Antonie Plămădeală, fost Mitropolit al Ardealului ( 1926-2005) Gânduri despre meseria de istoric. Acad. Prof. Dr. Florin Constantiniu

„Academia de la Sâmbăta” - Acad. dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului

Acum, Prof. dr. Alexandru Nemoianu, Michigan, USA

Ascult vocea lucrurilor,  Acad. Prof. dr. Constantin CIOPRAGA

O parte din acea bogăţie tainică  Prof. dr. Ion Hangiu

Cuvânt despre opera mea,  de Prof. univ. Prof.dr. Ion Rotaru

Utilitatea ochiului al treilea - Nicolae Dabija

Studii româno-germane de la războiul rece la UE. Dialog cu prof. dr. Viorel Roman

Condiţia de a fi român (2) de Lucian Hetco, Germania

D

 

 

 

Mihai Dascălu, Basarabia

 

 

 

 

Valentin-Claudiu Dobre

 

 

 

 

Dr. Luchian Deaconu

Șapte deosebiri dintre slăvitul oraș Chișinău și Târgul Ieșilor

Icoana suferinței noastre, povara grea a cinci imperii

Cuvinte despre Basarabia

1812, anul blestemat al moldovenilor

Silogismul "moldovenismului" basarabean

Posibile influențe proto-iraniene în limba română

Reverberațiile renumelui regelui costoboc Pieporus în basmul modern românesc

Consideratii despre geto-daci si proto-istoria românilor

Satele cu drept valah din arealul lemkilor (ruteni din sudul Poloniei)

Propunere de interpretare ale unor inscripții și cuvinte traco-geto-dace

Antroponime geto-dace, tracice și besse scrise pe ostracă descoperite în Egipt

Trianon -  4 iunie 1920 (4) - 90 de ani de la recunoaşterea Unirii cu Transilvania

Trianon -  4 iunie 1920 (3) - 90 de ani de la recunoaşterea Unirii cu Transilvania

Trianon -  4 iunie 1920 (2) - 90 de ani de la recunoaşterea Unirii cu Transilvania

Trianon -  4 iunie 1920 (1) - 90 de ani de la recunoaşterea Unirii cu Transilvania

Războiul pentru întregirea neamului

Florile recunoştinţei pentru soldaţii români la Soultzmatt 1918

Români în Legiunea Străină. Eroul caporal aviator IOAN N. ROMANESCU (1895 – 1918). Cu ilustratii

Din corespondenţa unui student român la Berlin în 1905 (VII)

Din corespondenţa unui student român la Berlin în 1905 (VI)

Din corespondenţa unui student român la Berlin în 1905 (V)

Ocupaţia sovietică şi abandonarea democraţiilor de către occident

Crăciun 1918 - în Lagărul de prizonieri de la Sopronyek din Austro-Ungaria. Comentarii de la cititori

Din corespondenţa unui student român la Berlin în 1906 (IV)

Din corespondenţa unui student român la Berlin în 1906 (III)

Din corespondenţa unui student român la Berlin în 1906 (II)

Din corespondenţa unui student român la München,1905 (I)

Acum 90 de ani. Prefaţa la  «Carnetul de însemnări zilnice al locotenentului Constantin I. Năvîrlie»

  Ing. Dan Dimitrescu, Malmö, Suedia Urmărește oare Argentina ștergerea totală a amintirii despre Iuliu Popper?
Monezile de aur bătute de Iuliu Popper împlinesc 125 de ani
 

Viorel Dolha

Totul despre românii din CADRILATER (I).

SOS românesc în Timoc. Prima bisericuţă românească din Timocul sârbesc somată oficial că va fi demolată

Totul despre Transnistria

  Prof. univ. dr. Adina Berciu-Draghicescu Patrimoniul imaterial fărşerot, moscopolean şi meglenoromân (1)
 

Mihai Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana-Cozmina Drăguşanul

Conflictul dintre Ștefan cel Mare și Basarab al III-lea

Conflictul dintre Matia Corvin și Ștefan cel Mare

Campaniile militare ale lui Mihai Viteazul împotriva Imperiului Otoman

Reformele lui Alexandru Ioan Cuza

Unirea Basarabiei cu România

Creștinarea Rusiei Kievene

Dacii în analele france (secolul IX)

Regimul alimentar la români în secolul al XVII-lea

Bătălia dintre Vasile Lupu și Matei Basarab

Sanctuare și temple în Grecia Antică

Europenizarea Bucovinei în “epoca luminilor”,

 

Alexandru Drăghici (Germania)

Am obosit sa fiu român!

 

Emil Druncea

Călăraşi -  415  ani de existenţă istorică

  Răzvan Ducan

Iertăm dar nu uităm ( Diktatul de la Viena 1944)

  Dan Toma Dulciu

“Incidentul Guillame” în corespondenţa privată a lui Eminescu şi Carol I

  Prof. Dr. Valeriu Dulgheru, Chisinau Ţara mea de dincolo de Prut
  Prof. Vasile Duma

Destine românești în Gesta Hungarorum

Rădăcinile limbii române (III)

Rădăcinile limbii române

Rădăcinile limbii române (2)

Cu gândul la Brâncoveanu

Cultul soarelui la români

 

Venera Dumitrescu-Staia ( Canada)

Rromii şi originea lor

Moştenirea fraţilor Capşa

Gigantul României - Gogea Mitu

Scurtă istorie: Orient-Express - Le train bleu

Căile Ferate Române - C.F.R

Istoricul Liceului "Domnita Ileana"

Femei (românce) celebre (4)

Femei celebre (3)

Românce celebre (2)

Românce celebre (1)

In memoriam: Domniţa Ileana

Cimitirul Bellu din Bucureşti ( scurt istoric)

E    
  Dr. Nicolae Enciu, Basarabia Lecţia de Istorie a Profesorului Gheorghe Buzatu
Ultimatumul sovietic din iunie 1940 la judecata Istoriei
 

Eugen Evu

Cimitir de copii din Dacia

Despre cetatile de sub cetaţi

Arheologie: Principele dac

Castelul Corvinilor din Transilvania.

Gabriel BETHLEN , PRINCIPE DE TRANSILVANIA -Ideea refacerii marii Dacii sub un principe transilvan

F    
  Pr. Român Unit. Irineu Fărcaş (Germania)

Credinţa noastră este viaţa noastră - Cardinalul Iuliu Hossu (2)

Credinţa noastră este viaţa noastră - Cardinalul Iuliu Hossu (1)

 

Dr. Titus Filipaş

A treia Romă?

Legea plugarului

Căutarea dimensiunii spirituale

Un meta-nivel

Umanism bizantin în Mişcarea Rugul Aprins

Basarabi în Cumania

Actriţa Rachel şi Nicolae Bălcescu. Masoni, agenţi englezi şi revoluţii

Actualitatea lui Ioan Cassian

Signatura

Pe web, Condillac în româneşte

Universitatea  din  Dacia

Boetius din Dacia

Istorie veneţiană mai veche -Posibile puncte de legământ între Dacia romană şi strălucitoarea Veneţie
Icoana şi Eikonal

Căutarea Graalului ( cu fotografia unei tapiserii din sec. XII, Franta)

Împărăţia Cerească

Lupta Iraclidului Pogonatos

Boucicaut la Nicopole

"Diferanţa"

Mitul "Lerui, Ler"

Războiul Crimeii

Invenţia "plugului mare"

Mardeias la 1946

Cantemir  în concertul european

Aga Petrache Poenaru  - medalion

Lumea dupa Saladin

Reforma bisericească a împăratului Cantacuzino ( text revăzut)

  Dan Florița Seracin Bănăţeni care au fost - Gheorghe Ardelean (1837 – 1909)
Bănăţeni care au fost - Ştefan Petrovici (1859 – 1922)
  Corneliu Florea, Canada
Angela Furtună

Genocidul legionarilor

Karl Marx despre Avram Iancu: ’’Iancu bătu zdravăn pe unguri’’

Genocidul armean, o chestiune politica si juridica internationala.

G

 

 

 

Dr. Oleg Garaz

Ocupanţii din ograda lu’ Gavril

Apologia nationalismului - sau de ce ar fi trebuit sa ma nasc evreu

Romania ca strainatate sau de ce ar fi trebuit sa ma fac tamplar. Notite ale unui roman basarabean

  Anca Goja

Povestea morţii şi a renaşterii pe vasele funerare de la Suciu de Sus

Filigranele hârtiei - chei pentru identificarea vechilor manuscrise slavone

 

Iuliana Govna

Despre Junii Brasovului

  Gen.  maior (R). Conf. Dr. Ilie Gorjan

„UNIREA, NAŢIUNEA  A FĂCUT-O!”

Generalul IOAN EMANOIL FLORESCU - Cariera militară

Revoluţia de la 1821, consideraţii de ordin militar

Bătălia de la Rovine - Episod de referinţă în istoria neamului românesc

Victoria de la Posada 1330 - Consideraţii de ordin militar

Cuza reformatorul şi monstruoasa coaliţie

 

Dr. Ilie Gorjan

Orleştii Vâlcii sub semnul istoriei

 

Dimitrie Grama (Danemarca)

Belfast - Orasul oamenilor care merg pe jos

  Petru Grior, Cernăuți Rezistenţa armată antisovietică în regiunea Cernăuţi în perioada postbelică
Deportările în masă ale locuitorilor din Ţinutul Herţa în anul 1941
  Mariana Gurza

 

Un preot de ţară – Ion Megheleş - cu versuri pentru neam. Reportaj si fotografii

Asteptand Eternitatea langa Sf.Manastire Lainici. Adrian Fageteanu la 94 de ani

H

 

 

  Ioana Hares Copiii Führerului
  Dr. Ioan Hațegan Tiberiu Ciobanu - Ștefan cel Mare și Sfânt și strălucita sa victorie de la Vaslui obținută împotriva turcilor otomani
  Prof. Angelica Herac

Sfântul Gheorghe - ″Puterea de a învinge răul"

 

Dr. Daniel Hrenciuc

Recenzie: Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea

Recenzie de Daniel Hrenciuc- Lilia Zabolotnaia, Raporturile dinastice şi rolul „ Diplomaţiei de mariaj”

 

Lucian Hetco (Germania)

Editor Agero

Comunitare, diasporă şi cei uitaţi

Condiţia de a fi român (1)

Diaspora romana - Au romanii o diaspora efectiva, reala si mai ales productiva? Un mic studiu si comentarii

Despre populatia de origine  română din Germania - Studiu  

Sufletul românesc - conditii istorice si trasaturi psihologice ale românilor .

 

Marie Hetco

Biserica greco-catolică şi martirii săi

     Aniversări şi evocări dragi la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” -  Oradea

     Istoria schismei de la 1054 - dintre Biserica de Apus şi Biserica de Răsărit

     Valeriu Traian Frenţiu, Preotul, episcopul, omul de cultură şi martirul Bisericii Române Unite cu Roma

     Preotul - în viaţa bisericii, a credincioşilor şi a societăţii umane

     Mari preoţi  - episcopi ai eparhiei de Oradea, de la începuturile ei: perioada anilor 1700-1920

     Istoria schismei de la 1054

    O turmă şi un păstor”. Problema împăcării Bis. de Răsărit cu Bis. de Apus - de Arhimandrit Bonteanu"

Seria - Mari personalităţi ale Bisericii Unite cu Roma

    Comemorarea Protopopului Unit Dr. Valeriu Hetco la Beius ( 50 de ani de la moartea sa)

    Preot protopop greco-catolic Valeriu Hetco. În memoriam - Personalităţi ale Ardealului

    60 de ani de la suprimarea Bisericii Române Unite (8)

    60 de ani de la suprimarea Bisericii Române Unite (7)

    60 de ani de la suprimarea Bisericii Române Unite (6)

    60 de ani de la suprimarea Bisericii Române Unite (5)

    60 de ani de la suprimarea Bisericii Române Unite (4)

    60 de ani de la suprimarea Bisericii Române Unite (3)

    60 de ani de la suprimarea Bisericii Române Unite (2)

    60 de ani de la suprimarea Bisericii Române Unite (1)

    În memoria PS. Vasile Hossu

    Evocare Cardinalul Iuliu Hossu (1)

    Evocare Episcopul Unit martir  Ioan Suciu

    Evocare Episcopul Unit Valeriu Traian Frenţiu

  Prof.Ion Hiru Români de mult uitaţi - Gogea Mitu, Goliat de România
I    
  Conf. Dr. Gheorghe Iscru De la „pax romana” la „Imperiul global”
Prof. Dr. Mihai Iacobescu Românii în istoria universală
  Prof. Lucian Ienășescu

Pictor Petru Iosipescu
Regina  Maria  despre  situaţia  României din  primii  ani  interbelici
Guvernarea Octavian Goga văzută de contemporani
O scriere monografică românească din primii ani ai secolului XX
Iaşi, oraşul amintirilor - La pas, prin Copoul de altădată
  Violeta Ionescu Prima mutare a relicvelor Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel s-a săvârşit în taină, într-o noapte

J

  

L

 

Dr. Jipa Rotaru

 

Basarabia 200 (2) - 1812-201

Basarabia 200 (1)

Ziua Naţională a României - 1 Decembrie

  Wilfried Lang (Germania)

23 august 1944, istorie trăită

Istorie trăită

August 1944 - Lupta de la Lipăneşti

Aventurile doctorului Kramer

Drumul până la Stadionul Olimpic din Berlin (1)

  Corneliu Leu

Dracula cel adevărat sau românii şi ziarul

 

Andreea Olguţa Lica (Germania)

Forme moderne de rasism

Evreii in Epoca Moderna , incepand de la 1789. Intre Emancipare, Auschwitz si Israel

  Simona Ștefania Lupescu, Dan Lupescu Neagoe Basarab - Anteu al panromânităţii şi ortodoxiei la 1512
 

Elena Rodica Lupu

Hai să dăm mână cu mână...

Timişoara, patria din memorie - Fragment din “Vacanţe, vacanţe…Românie, plai de dor”

M    
  Col. Dr. Alexandru Manafu Dramatism și sacrificiu. Calvarul românesc: Basarabia
  Prof. Ing. Dr. Gheorghe Manolea
Ion Măldărescu, Agero

Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România

Masacrul de la Lunca Prutului - 1941

Pagini cenzurate, pagini ocultate (cu fotografii)

  Maximiniam Menuţ

Transilvania în pragul Sfintelor Sărbători de iarnă

Şezătoarea - prilej de întâlnire în Postul Crăciunului

  Prof. Vicu Merlan
Conf. univ. Dr. Constantin Mălina (m. 2010)

Athosul românesc din Basarabia

Perenitatea lui  GOJDU  (1870 – 2007)

Modernitatea lui Gheorghe Şincai (1816 – 2006)

 

Ioan Miclău (Australia)

Din monografia comunei Gepiu şi a parohiei ortodoxe din localitate

 

Ing. Dr. Marcel Miclea

Realizarea construcţiilor dacice - Aspecte tehnologice (2)

Realizarea construcţiilor dacice - Aspecte tehnologice (1)

  Emilian Mirea

Jean Mihail - un macedonean de care se leagă istoria Craiovei

Aromânul August Pessiacov

 

Prof. dr. Nicolae-Răzvan Mitu

Situaţia evreilor din Bulgaria în perioada1940-1945

Dosarul „CADRILATERUL” (1938-1940) - Mărturii (4)

Dosarul „CADRILATERUL” (1938-1940) - Mărturii (3)

Dosarul „CADRILATERUL” (1938-1940) -  Mărturii (2)

Dosarul "Cadrilaterul" (1938 - 1940) -  Mărturii (1)

Henri COANDĂ - Expresie a spiritului creator românesc pe plan universal

  Preot Ion Alexandru Mizgan

Menuţ Maximinian - Rădăcini împrumutate

  Dr. Emil Moldovan

Un ritual funerar insolit practicat în trecut de populaţiile din spaţiul românesc (3)

Un ritual funerar insolit practicat în trecut de populaţiile din spaţiul românesc (2)

Un ritual funerar insolit practicat în trecut de populaţiile din spaţiul românesc (1)

  Radu Moțoc

In Memoriam - Ion Mincu (1852-1912)

  Magdalena Morar ( decedat 1999), Bucovina rus.

Documentar - Victimele din Cupca ale Marşului de la Fântâna Albă

  Col. (r). Dr. Constantin Moşincat Onorul la general! General Traian Moşoiu
 

Ing.Ion Mugioiu (Elvetia)

Septem Trion - Septem Casta - Siebenbürgen -  Ardeal - Transilvania

Pledoarie pentru limba română.File de corespondenţă

 

Elena Solunca Moise

Biblia vulgata. Tradusă de Petru Pavel Aron

  Dr. Romeo Valentin Muscă

Biserici mutilate. O Radiografie a distrugerii patrimoniului religios

  Lt. Col. Constantin Moşincat Primăvara reîntregirii Bihorului 20 APRILIE 1919 -  20 APRILIE 2009
N    
 

Dr. Gelu Neamţu, cercetător onorific

15 Martie 1848 şi românii ardeleni

  Pr. Dr. Florin Negruţiu

Roman Ciorogariu - aparator al valorilor naţionale si promotor al bunei convieţuiri interetnice

 

Iftimie Nesfântu

Mircea Vulcănescu - O Mioriţă ’ntoarsă într-alt chip

„Schitul de ceară” (2)

"Schitul de ceară" (1)

  Nicolae Nicoară-Horia

ARAD - ALBA IULIA - 1918. Să ne aducem aminte!

Craiul Munţilor, Avram Iancu (1824-1872)

Gheorghe POPA de TEIUŞ (1824-1867)

  Prof. Dr. Gheorghe C-tin Nistoroiu

Crucea şi Învierea în poezia Golgotei româneşti (2)

Crucea şi Învierea în poezia Golgotei Româneşti

Mlădiţele alese ale Sfântului Mucenic Corneliu Sutaşul

Mlădiţele alese ale Sf. M. Mc. Dimitrie

Mlădiţele alese ale Sfântului Prooroc Ilie

Mlădiţele alese ale Sf. Apostoli Pavel şi Petru (2)

Mlădiţele alese ale Sf. Apostoli Pavel şi Petru (1)

Mlădiţele alese ale Sfântului Mare mucenic Gheorghe

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae.Între veghea și ocrotirea neamului

Suferinţa - Sensul rezistenţei. Misiune şi binecuvântare

Predarea României sovieticilor la Yalta

Românii basarabeni, făclii  veşnic aprinse ale ortodoxiei româneşti

Revoluţia bolşevică rusă, victorie a serviciilor secrete germane

Deportările - Metoda de educare a regimurilor totalitare

Drama deportaţilor anului 1951

Privire sub coroană - 23 august 1944, de trei ori trădare

O

 

 

 

Anca Olariu (Canada)

Sunt româncă, trăiesc în Canada, dar cu ce preţ?

  Dr. Lucia Olariu-Nenati Eminescu - mentor spiritual al lui Iorga
Prof. Sabina Larisa Oltean Bucoavna de la Bălgrad 1699
  Dr. Petre Opriş
Dr.Viorica Olaru-Cemîrtan (Chişinău)
Eşaloane militare bulgare în drum spre poligoanele din Uniunea Sovietică
Colaborarea militară româno-vietnameză la sfârşitul anilor ’60
Exporturi de produse militare româneşti în Libia
Impactul discursului lui Veaceslav Molotov - 29.03.1940

P

 

 

  Constantin Pădureanu Pelerini şi pelerinaje
 

Marian Pavelescu

Podul lui Apollodor peste Dunăre

 

Prof. Dr.Ion Pachia - Tatomirescu

La început fost-au sâga, sîgetul, siginii, apoi Sarmisegetusa (3)

„Monografia“ unui cuvânt pelasg - valah:  sâgă [sîgă] / sigă...(II)

La început fost-au „sâga“, „sîgetul“ şi „siginii“, apoi Sarmisegetuza (1)

Pelasgi – Valahi / Vlahi

Toponime, hidronime, onomastice, din limba pelasgă sau valahă arhaică

Literatura marmurei în Dacia anilor 106 – 260

Niceta REMESIANU ŞI Aethicus DONARES (ISTER)

Argumente „interne“ privind paternitatea nicetian-remesiană şi autohtonismul valahic al imnului Creştinătăţii

Filosoful / exploratorul pelasgo-dac, Aethicus Donares (Ister)primul european care descoperă America

Ardealul - studiu istoric, toponimii

Călător prin valahimea Daciei Sud-Dunărene

Decebal –– cel mai mare strateg al antichităţii

DACIA / DACOROMÂNIA LUI REGALIAN.

  Gheorghe Pârlea Monografia „Cornova – 1931”  (Ed. Quant, Chişinău, 2011)
 

Nicu Pârlog

Adrian Nicolae Petcu

Legiunea musulmană „Wolgtatarische Legion”

Problema repatrierii Mitropolitului Visarion Puiu în documentele Securităţii

Documente privind atitudinea Patriarhului Iustinian faţă de aplicara decretlui 410/1959

 

Radu Petrescu-Muscel

In memoriam Amos Francu - REVOLUŢIA DIN ARDEAL, GĂRZILE NAŢIONALE ŞI ARMATA ROMÂNĂ ELIBERATOARE (1918-1919)

Nume de străzi în judeţele Argeş şi Dâmboviţa, pentru cinstirea memoriei luptătorilor anticomunişti din “Banda Arsenescu-Arnăuţoiu”

Pentru cinstirea memoriei luptătorilor anticomunişti şi a martirilor Canalului Dunăre-Marea Neagră

Recompense morale tardive pentru “duşmanii poporului”: Nicolae Steinhardt, Gheorghe Cotenescu, Justin Pârvu, dar şi pentru Lt. Col. Gheorghe Arsenescu şi “Haiducii Muscelului”

65 de ani de la anihilarea “Haiducilor Muscelului”. Martirajul damboviteanului Traian Marinescu Geagu

Vînătorii şi moţii în primăvara eliberării Ardealului

 

Aurora Peţan

Institutul de Lingvistcă - „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Bucureşti

Despre soarta cărţilor în antichitate: scrierile pierdute despre daci

Valahii de pe muntele Sinai: legendă sau adevăr pierdut?

 

Col. rez. Dorel Pietrăreanu

Prof. Dr. Florin Pintescu

Observator militar O.N.U. în deşert (1)

Recenzii - Cărţi de istorie

Mihai Iacobescu, 30 de zile în „Siberia”. Căutând arhivele Bucovinei, Iaşi, Editura Junimea, 2003, 456 p., recenzie de Florin Pintescu, profesor universitar

   T.J. WINNIFRITH, The history of a Balkan People, ediţia a doua, Londra, General Duckworth & Co. Ltd., 1995, VIII + 180 p. + 12 hărţi, Florin Pintescu - profesor universitar Suceava (istoria aromanilor) 

    T.J. WINNIFRITH, Shattered Eagles, Balkan Fragments, Londra, Gerald Duckworth & Co. Ltd., 1995, 171 p. + 10 hărţi,  Florin Pintescu Profesor Universitar - Suceava (istoria aromanilor)

Kurt W. TReptow (General Editor), A HISTORY OF ROMANIA, Iaşi, Centrul de Studii Româneşti, 1996, XXV + 724 p. recenzie de Florin Pintescu - profesor universitar Suceava  (Istoria romanilor )

Mitropolit Antonie Plămădeală (1926-2005)

Jertfa Brâncovenilor

Prof. Ştefan Plugaru Notele ultimative sovietice din 26 - 27 iunie 1940: sfârtecarea României Mari

Josef J. Pilz (Germania)

O perlă a Timişoarei - Fundaţia Adam Müller Guttenbrunn

  Paul Polidor Sommer Bismarck: 200 de ani de la naştere (1815 - 2015) Viața lui Bismarck în 12 cicluri de cîte 7 ani, interpretări
Nicolae Titulescu a fost otrăvit!
  Costică Popa, veteran Amintiri din Crimeea
 

Prof. Ion R. Popa, Col. Ing. Zărioiu (parţial)

Henri Coandă (1886-1972) - O viaţă închinată ştiinţei şi tehnicii mondiale

1 Decembrie 1918 - Istoria modernă a României

Henry Coandă  Premiere mondiale în aerodinamică şi aeronautică

  Prof. Iosif Popa

Primele victime ale Diktatului de la Viena - Măcelul de la Diosig, Bihor

Căpitanul Vasile Jarca

Sărbătoare la Auşeu

  Maria Diana Popescu, Agero Mărţişorul
  Vavila Popovici, SUA 24 Ianuarie – 153 de ani de la Unirea Principatelor Române
24 ianuarie 2010 - 151 de ani de la Unirea Principatelor Române
  Dinu Poştarencu, Basarabia

Primul Război Mondial - Exodul populaţiei României în Rusia (2)

Primul Război Mondial - Exodul populaţiei României în Rusia (1)

Nobilii basarabeni - Neamul Dicescu

Principatul Moldovei în vizorul decembriştilor

 

Prof. Oltea Prelucă

Va mai fi iarăşi cum a fost?Gânduri la aniversarea Unirii Bucovinei cu România

Oameni de altădată. Părintele Iraclie Porumbescu

Dor de Basarabia

Un român de altădată, Constantin Morariu, 150 de ani de la naştere

Întoarcere în timp

Un om in furtuna: Ilie Torouţiu

R

 

Istoria literaturii române de detenţie. Memorialistica reeducărilor.

 

Mihai Rădulescu m. 2009 (Cartea pe net)

Nota redacţiei: Prefata, capitolele atasate si ca documente PDF, spre lecturare,download pentru arhiva Dvs.

   

Prefaţă la prima istorie a literaturii române de detenţie. Document PDF aici >>>>

   

Capitolul I. Originile. Document PDF aici >>>>

Capitolul II. ASPIRAŢIA DE A CUPRINDE INTREGUL (Eseul istoric). Document PDF aici >>>

    Revelarea şi evaluarea "reeducărilor" la D.Bacu. Document PDF aici >>>

Capitolul III. MEMORIALISTICA PROPRIU-ZISĂ.

   Tendinţa ordonării la Dumitru Gh. Bordeianu. Document PDF aici >>>>

    Un iad creat anume pentru studenţi. Document PDF aici >>>

Capitolul IV: Un memorialist elegant şi sobru: Viorel Gheorghiţă . Document PDF aici >>>

Capitolul V. Cronica de la Vâlcea a lui Aristide Ionescu. Document PDF aici >>>

    Referatul lui Eugen Magirescu.  Document PDF aici >>>

    Umorul nu poate fi zdrobit - Ioan Munteanu (fragment). Document PDF aici >>

    Un tânăr regalist in demascări: Justin Paven. .Document PDF aici >>

 

 

Ani de detentie sub comunişti

Epopeea lui C-tin Cenuşă şi a soţiei sale Marioara, scrisă de cea din urmă (Inceputul amarului)

Amintirle lui Cozma Patrauceanu

Tragedia lui Lucreţiu Pătrăşcanu

Rugul aprins

Manuscrise si perchezitii

Cine este domnul Corneliu Coposu?

Bata ce schimba fata adevarului

Un om noaptea la usa

M-am hotarit sa nu imi mai fie frica

Al  treilea lucrator m

Două gloanţe-n trup

Bărbaţi în cămaşă şi indispensabili

Lotul tuberculoşilor

Memorialul de la Sighet ,scrisoare deschisă adresată preşedintelui României

Una din listele mortii

Invierea mortilor vii

Râzând, în frum spre rai

În grija lui Iuliu Maniu

Dumnezeu este iubirea pentru copilul militienceiI

Cuvânt de folos pentru teologii din temniţe

Preoţi îngropaţi de vii la Baia Sprie

înţelepciunea şarpelui şi blândeţea porumbelului

Inaniţia de gradul trei şi mamona cu ciorapul în dinţi

 

Emil Petru Rațiu, Italia

 

Sublocotenentul poet, erou, Constantin Stoika

București, 555 de ani de atestare documentară

Figuri din trecutul Timișoarei și evenimente din istoria sa

Controverse renascentiste

Viziunea medievală a unei Europe Unite în secolul XIII

Bourul moldovenesc la Bolzano

Contestații studențești în secolul XVI  și români la Veneția

În căutarea Europei

Valea Arsei - Elementul românesc în Istria

Din nou despre Matthias Flacius Illyricus

Românul istrian Matthias Flacius Illyricus - Un erou modern

 

George Roca - Australia

redactor Agero

Mari exploratori români: IULIU POPPER

Viorica ENĂCHIUC a descoperit alfabetul dacic  (sinteza dupa materiale aparute pe internet)

O dezbatere despre Patrimoniul Fundatiei Gojdu (II). Între Prof. Mălinaş şi Ioan Popa

O privire sinoptică asupra etnonimului BLACH

Dezvoltarea arhitecturii în perioada de domnie a binecredinciosului voievod Stefan cel Mare si Sfant.

Studiu în format PDF cu fotografii aici >>>>

 

Dani Rockhoff (Germania)

Copy Right Dani  Rockhoff (texte şi fotografie)

Ultimul mesaj al Papei pe patul de moarte: „Sunt fericit, fiti si voi“

Recitindu-l pe Pacepa

Despăgubiri de 30.000.000 euro Regelui Mihai

Guvernul României ctitoreşte biserici în străinătate

Cui i-e frică de VOTARE?

Simpozionul Românilor de Pretutindeni, ediţia a II-a, Reportaj de la Mangalia, 6 -10 august 2004

Legea pentru sprijinul Românilor de Pretutindeni a intrat în faza finală

Parohia ortodoxă română din Stuttgart s-a mutat în casă nouă

Misterele din Soultzmatt  (articol insotit de fotografi originale)

Impreuna, in lume si cu Tara, de Ziua Nationala a Romäniei

Serifi ai aerului - dintre urmarile economice ala atacurilor teroriste de la 11.09.2001 - de Dani Rockhoff

Cu tricorn si pelerinä - despre svabii banatzeni

Reportaj despre pelerinajul memorial al Agero-Stuttgart din 16 iunie 2002 la Cimitirul militar romänesc din Soultzmatt/Franta)

"All You Need is Love" la Jubileul de Aur al Reginei

  Comandor Prof. Dr. Jipa Rotaru

Combatanţii din Moldova

200 de ani de la primul rapt teritorial rusesc

Generalul Ion Antonescu - Artizanul reorganizării Armatei Române (2)

Generalul Ion Antonescu - Artizanul reorganizării Armatei Române - 1

  Prof. Elisaveta Roşu

Roman Ciorogariu - aparator al valorilor naţionale si promotor al bunei convieţuiri interetnice

  Prof. Viorel Rus

Trei martiri ai rezistenţei anticomuniste din zona Năsăudului Leonida Bodiu, Dumitru Toader şi Ioan Burdeţ

Starea de spirit  a populaţiei şi situaţia politică în judeţul Năsăud în primii ani ai sovietizării

Fapte din vremea MARII  UNIRI. Amintirile colonelului LIVIU RUSU participant la Adunarea Naţională 1918

Tragicul destin al saşilor din judeţul Bistriţa-Năsăud

  Dr. Mircea Rusnac

Procesul intentat liderilor sârbi „titoişti” (1950) şi implicaţiile sale

Un proces stalinist implicând „agenţi imperialişti”, evrei şi social-democraţi reşiţeni (1950)

Aspecte ale evoluţiei evenimentelor din Banat în perioada comunizării forţate a României (1944-1948)

Confruntări politice şi electorale în judeţele bănăţene în anul 1946

Modalităţi de prezentare a trecutului social-democraţiei româneşti în istoriografia comunistă

Răscoala anticomunistă a ţăranilor arădeni şi bihoreni din anul 1949

„Al doilea nivel” al mişcării de rezistenţă anticomunistă din Banat

Mărturii privind amploarea mişcării de rezistenţă anticomunistă din Banat

Procesul conducătorilor partizanilor anticomunişti din Banat (1949)

Aktionsgruppe Banat - fenomen al disidenţei minoritare în România anilor 1970-1980

Deportarea germanilor în Uniunea Sovietică (1945).

Grupări principale în mişcarea de rezistenţă anticomunistă din Banat (1945-1953).

Rezistenţa anticomunistă din Banat (pe Internet)

Mareşalul Antonescu şi Banatul 2

Universul concentraţionar românesc. Torţionara Vida NEDICI

Realele rezultate ale alegerilor de la 19 noiembrie 1946 din judeţul Caraş

Împotriva falsificărilor comuniste ale istoriei Banatului

Mareşalul Antonescu şi Banatul- Un scurt articol bazat pe un document inedit, descoperit în arhiva unui muzeu

Ecourile bănăţene ale revoluţiei anticomuniste maghiare din 1956

Mişcări protestatare ale studenţilor timişoreni înainte de anul 1956

Palatul lui Traian la Zăvoi?

Cazul Vellan. Alte mărturii documentare privind situaţia de la Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa

Mărturii documentare privind situaţia de la Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa în 1946-1947

Dictatura proletariatului” şi muncitorimea reşiţeană (1945-1954)

Deportarea bănăţenilor în Bărăgan (1951) din perspectivă istorică

Procesul intentat conducătorilor Bisericii romano-catolice din Banat (1951)

Deportarea germanilor în Uniunea Sovietică (1945).

S

 

 

 

Prof. Gabriel Sala

Percepţia şi desfăşurarea judecăţii ţigăneşti la neamul romilor gabori

Revolta de la ITA din 1947

Colectivizarea in localitatea Felnac. File de instorie.

 

Gheorghe Sârbu

Monacosia

Lecţia - Papa  Ioan Paul II a murit

  Prof. Octavian Sărbătoare, Australia

Iisus Marele Iniţiat din Dacia

Zamolxe din Dacia - O schiţă biografică

 

Gheorghe Săsărman  (Germania)

Rostul Ligii - Apel al LARG catre asociatiile romano-germane si romanesti

Rromânul de prrretutindeni

 

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu

Vremea răspunderilor

România la Conferinţa păcii de la Paris (2)

România la Conferinţa păcii de la Paris (1)

Dinu C. Giurescu - „România şi comunismul. O istorie ilustrată”

Istorie falsificată

Reorientarea politicii externe a României după pierderile teritoriale din 1940

  Col. (r) Marin Scarlat Ion Pena, scriitorul interzis îngropat alături de fiul lui Sadoveanu, în Cimitirul Eroilor din Alba Iulia
  Prof. Doina Secoşan

Rituri, credinţe şi tradiţii străvechi

  Doru Sicoe

Oradea face în curând 900 de ani atestaţi!

Numele "Oradia" ar putea proveni din limba turcă!

  Constantine Sharpe (SUA)

Globe-Trotteri români în Australia

 

Prof. dr. Artur Silvestri

Voevodul criptic. Trei tipuri de conducători la români.

Străromânii. Literatura proto-română:Şcoala literară de la Tomis (sec.IV-VI d.H.). I. Apariţia şi consolidarea...

Stăpînul „statului vegetal“- Mânăstirea Putna într-o „enigmă“

Fabula Căii Singuratice.Elemente de „istorie culturală apocrifă”.Acest articol in limba franceza aici  >>>>

 

Emilia Schintzel (Germania)

Pelerinaj la Soultzmatt - 2004 ( fotografii originale ). Reportaj al pelerinajului memorial al Asociatiei Agero

  Dr. Irina Spirescu Casa negustorului Ivan Hagi Prodan, exemplu de continuitate a influenței orientale
Importanța decorației interioare în procesul de occidentalizare al Principatelor Române
Acad. Petru Soltan, Transnistria
Ing. Dr. Mihai Sporiş

Jurământul

Ocnele Licura şi Dragonul

Alifantul din Băbeni şi profesorul Nelu Barbu

  Gheorghe Stancu Decebal Vasiu - pilotul Mareşalului Ion Antonescu
  Profesor Gigi Stanciu Casa memoriala Nicolae Iorga
  Ștefan Starețu

Neamul Mariei Brâncoveanu

  Ion Stoica-Moreni

Muzeul Simu - Un centenar surprinzător

500 de ani de Tipar Românesc - Octoihul lui Macarie, 1510

Gruenwald 600

O sută de ani de aviaţie românească

Ulpia Traiana Sarmizegetusa - 1900 ani

Capitalele românilor. Menţiuni despre capitalele statelor şi provinciilor româneşti în decursul istoriei

     
  Gheorghe Şipoş

Atlantida, un adevăr aproape de noi (5)

Atlantida, un adevăr aproape de noi (4)

Atlantida, un adevăr aproape de noi (3)

Atlantida, un adevăr aproape de noi (2)

Atlantida, un adevăr aproape de noi (1)

T

 

 

  Valentin Taşcu

Armânul nu chiarî

 

George Liviu Teleoacă

Restituiri în anul dragonului

Arhetipul ca temei al oricărui canon

Un fals intolerabil în  „Legenda Aurea” sau Somnul raţiunii naşte monştri

Limba română şi importanţa ei conferită de dicţionarul Vinereanu

Limba română ca limbă paneuropeană. Argumente

Zeus şi dragonul dacic pe columna lui Traian

Vlahii negri - romanii în cărţile sacre ale omenirii

Vârful Peleaga

Argumente toponimice din DACIA privind originea valahică a graiului uman articulat

Melchisedec şi egumenismul

Cu dovezile pe masă

Arheologia lingvistică în slujba istoriei religiilor

Originea cuvântului "Crăciun" şi semnificaţia originară a sărbătorilor de Crăciun

Dragonul şi Falera.Importanţa teoretică a stindardului lui Decebal

La apologia carnasierului sau Mircea Eliade contra lui Mircea Eliade

Stindardul dacic sau heraldica stramosului Varcolac intemeietorul

Un simbol pentru unitatea funciară a Europei

 

Florentina Toniţa

Mari români, între necunoaştere, superficialitate şi sfinţenie

Pe o gură de Rai… Mănăstirea Zosin, după secole de creştinism

Mănăstirea Guranda, lecţie de iubire de Dumnezeu

 

Ana Maria Trausan

Însemnări critice: "În Culisele negocierilor cu Uniunea Sovietică, 1934-1947, Convorbiri cu Alex. Danielopol"

 

Camelia Tripon

Înţelegând cuvântul pur

A venit vremea

la izvoarele Milcovului

Nu suntem singuri

La început a fost ... Ardealul ?!

Tomyris, regina zeiţă

Arhanghelul Gabriel şi şoapta cavalului

Dragobete - forţa iubirii la români

Unirea din inimile noastre

În aşteptarea lui Moş Crăciun

Gândul

Tradiţia din moşi strămoşi

Transilvania - tărâmul nemuririi

Spiritul viu al ţării. De la Tara la Tărtăria

Lumină şi întuneric

Porţile... adevărului

Continuatorii  faptelor bune ale strămoşilor

Sensuri profunde (Am devenit un culegător de perle)

Ţ    
  Ioana Ţigan

România îndoliată: PĂRINTELE PATRIARH TEOCTISTs-a stins din viaţă

  Prof. Univ. Dr. Petre Ţurlea Minorităţile naţionale în România interbelică
  Emilia Țuțuianu Interviu cu prof. dr. Tiberiu Tudor

V

 

 

 

Mircea Vâlcu/Mehedinți

Andrei Vartic ( Basarabia)

Alfabetul dacic

Din istoria noastră - Fragment din volumul "Partidele politice"

Teme tabuizate

    Teoctist, ziditorul de Dumnezeu şi de neam românesc

    Arhitectura românească de Ziua Europei

 

Liviu Vălenaş (Germania)

O istorie sumară a Aviaţiei Române. Numeroase ilustraţii la subsolul paginii

Amintiri despre Mihail Fărcăşanu. Convorbiri cu Pia Bader-Fărcăşanu

Un mare luptător anticomunist: Mihail Fărcăşanu.Convorbire cu Domnica Bottea

Securitatea şi Biserica Ortodoxă Română. Convorbiri cu Doru Braia

Un german în Armata Română pe Frontul de Est. Convorbire cu Georg Fronius

Biserica Creştin-Baptistă contra regimului Ceauşescu. Convorbire cu Victor Negară

"Carpatia", rapsodia oamenilor de la capătul pământului. Cronică de film

Securitate şi tehnologie. Discuţie cu Josef J. Pilz . Interviu  

Scrisoare deschisă adresată preşedintelui României, Traian Băsescu

În apărarea memoriei martirilor crestini, Discutie cu doctorul inginer Josef J. Pilz

Pentru înţelegerea dintre bisericile surori . Discuţie cu Doctorul Inginer Josef J. Pilz

Aristocrat pe vremea lui Nicolae Ceauşescu. Convorbiri cu baronul Victor de Coroianu

 

Gabriela Vasilescu, istoric

Regina Maria - ultima romantică

Mihai Viteazul - Unificatorul

  Virgil Vasilescu

Lebedele cântătoare / Trepte. Extrase din volumul: Istoria românilor pe înţelesul tuturor. Integral PDF aici >>

Z

 

 

 

Florin Zaheu  (Germania)

Rumaenien für "Anfaenger" ( Teil 1) - deutsche Version. Romania pentru "incepatori" - versiunea germana

  Ion Zainea

DIKTATUL DE LA VIENA - 1940. Bihorenii cu stare, primii între prigoniţi

Y    
 

Baki Ymeri, membru al USR

Valoarea magică a unui miracol istoric

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

      Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com