AnunţuriIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

Vă recomandăm

  

Colaborati la

Revista Agero >>

 

Premiul de Excelenţă

al Patrimoniului Românesc pe anul 2005 s-a acordat

 

 

Revistei Agero  si 

dl. Lucian Hetco

 

directorul ei, pentru actiunea stralucita de adunare si afirmare a efortului cultural al Romanilor de Pretutindeni.

 

Asociatia Romana pentru Patrimoniu

Bucuresti 2005

la 27 Septembrie 2005

 

Premii de Excelenţă - 2006

 

 Naşterea luminii

 Libertatea - un elixir

 Ţinutul santinelei ...

 Între noi... românii

 Radio România ia lecţii...

 Vechiul flagel, noua problemă

 Cameleonism ideologic...

 O poezie a armoniei si luminii

 Lecturile olfactive ale...

 Avem o Ligă, ce facem...

 Adevărul... o fundatură

 În grija lui Iulia Maniu

 Cotă unică de impozitare

 Pe frînghie la Gottschalk

 Poeme de religii diferite

 Interviu pe tema alegerilor

 Guvernul României ctitoreşte

 Preşedintele României o...

 Cui i-e frică ... de votare?

 Lumina ochilor de copii

 In Memoriam Petre Buzoianu

 Europenizarea Bucovinei

 

 Articolul săptămânii

 

 Totul despre Transnistria 

 

 Inedite

 

 Sărut cu gust de paprica

 Miss Diaspora 2004

 Ar putea să fie şi mai bine

 Jawohl...şi cam atît!

 Recitindu-l pe Pacepa

 Bal de modă  "9" la Stuttgart

 Icre negre „în eprubetă”

 Sportul memorării, un sport..

 Legea pentru sprijinul...

 Despre Luceafărul poeziei

 Sfaturi pentru şomeri, eros..

 Sunt româncă, trăiesc în..

 Roadele bogate ale unui...

 Simpozionul Românilor

 Răutatea te cocoşează

 Ceai cu bacşiş - un speolog..

 În memoria poetului de haiku..

 România ca străinătate

 

 Istoria aşa cum nu o stiaţi

 

 Cuvânt de folos despre...

 SOS românesc în Timoc

 Totul despre Transnistria

 Râzând, în frum spre rai

 Inaniţia de gradul trei

 Inţelepciunea şarpelui

 Securitate şi tehnologie

 

 Poezie - noutăţi

 

 Adela - Adriana Moscu

 Cecilia Gabriela Feier

 Dudi Tăimanescu-Bălăiţă USA

 Pavel Farcău - Gestualitate

 Ion Tatomir

 Mihai Rădulescu

 Gheorghe Sârbu

 

 Manifestări culturale

  Premierea Proiectului...

 

Forum de discuţii

 

Revista Agero

Este un jurnal internet de cultură în limba română, primul de acest gen din Germania, fiind prima pagină de cultură şi informare în limba română din Germania, cu  peste 2 milioane de citiri.

 

Peste 5000 de citiri zilnice pe Agero in mai 2006

 

Revista AGERO ®

"....creşterii limbii româneşti şi a patriei cinstire..."

Iancu Vacarescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelasgo-dacul Aethicus Donares ,primul european care descoperă America Istorie

În cel de-al V-lea secol de la naşterea lui Iisus Hristos, alături de alţi conaţionali din Dacia „generaţiei de aur“ (avem în vedere spaţiul Daciei lui Burebista / Regalian) – Niceta Remesianu (autorul imnului întregii Creştinătăţi, Te, Deum, laudamus… / Pe Tine, Doamne, Te lăudăm…, sfânt pelasgo-dac / valah ce se stinge în anul 416 d. H., în scaunul episcopal de la Remesiana, Dacia Sud-Dunăreană), Laurenţiu de Novae (autorul celebrelor omilii – De poenitentia / Despre pocăinţă şi De eleemosyna / Despre   ... Prof. dr. Ion PACHIA-TATOMIRESCU >>

 

Ortodoxia mioriţică

Cu o întâmpinare de George Roca, redacţia Agero. Comentarii de la cititori

Romeo Valentin MuscaDin volumul „Ortodoxia mioriţică. Creştinismul valah, de la gotul Ulfila la evreul Wurmbrand. Într­o regiune pe care huntingtonlogii ultimilor decenii o situează ba în centrul Europei, ba la Est, ba în Balcani, cu veacuri în urmă trăiau ascunse prin păduri nişte triburi horthodoxe, pe care osmanlâii le­au numit, nu pe nedrept, ghiauri. Ei înşişi se considerau ghiauri şi fiecare trib purta alt nume, până când, prin intrigile sfântului părinte şi ale confederativei Viene, un trib din acestea trei s­a trezit cu „jalba­n proţap” la Roma, „unit” cu Roma, pe la 1700. Aşa ... Dr. Romeo-Valentin MUSCĂ >>

 

Dezvoltarea arhitecturii în perioada de domnie a binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt

După o domnie de 47 de ani, 2 luni şi trei săptămâni, Ştefan cel Mare, cel mai eminent conducător al Moldovei se stinge din viaţă la data de 2 iulie 1504. Acesta, pe lângă măreţele sale fapte războinice care au dus la consolidarea statului pe care îl conducea, a încurajat dezvoltarea culturii, a artelor, a arhitecturii, devenind ctitor a peste 44 de lăcaşuri de cult, fiind întrecut doar de Neagoe Basarab (46), după cum ne informează cronicarul Grigore Ureche. A mai construit cetăţi, fortificaţii de apărare, case domneşti şi a făcut importante donaţii ... George ROCA, redactor Agero >>

 

Sfântul Gheorghe - ″Puterea de a învinge răul"

Scurt studiu cu cercetări pe teren, în grai bănăţean

23 aprilie reprezintă o zi însemnată pentru întreaga creştinătate deoarece Sf. Mare Mucenic Gheorghe, prin credinţa lui faţă de Împăratul Ceresc, a rămas simbolul bărbăţiei şi al jertfei pentru Hristos. Foto: Sfântul Gheorhhe, icoană. Istoria spune că Sfântul, încă din primii ani de viaţă, s-a aplecat  cu evlavie asupra învăţăturilor creştine. Născut în vremuri de restrişte, pe când domnea împăratul Diocleţian, în jurul anului 270 d.Hr., Sfântul Mare Mucenic Gheorghe primeşte o educaţie militară desăvârşită, ajungând general în armata romană, la numai 30 de ani. Calităţile acestea sunt întregite de un caracter deosebit faţă de ... Prof. Angelica HERAC >>

 

Ardealul. Studiu istoric, toponimii

Cu  fotografii şi hărţi antice, partea a I-a

Cetatea ArutelaToponimul Ardeal este pelasgo-thraco-dac, adică valah, sau dacoromânesc-arhaic, desemnând provincia de centru a României, a Daciei, sau „centrala ţară de râuri / munţi“ a Cogaionului / Sarmizegetusei, marcată de Superiorul Olt (Allutua)de la izvoare şi până la „cetatea mică a aurului“, Arutela, vestita fortificaţie antică din Carpaţii Meridionali (ruinele-i aflându-se doar la câteva sute de metri în amonte de Cozia de azi –  Prof. dr. Ion PACHIA-TATOMIRESCU >>

 

Ştefan Surdul

Domnii scurte - dar însemnate din istoria românilor

Prof. Tiberiu CiobanuMarile tratate de istorie a românilor ne oferă foarte puţine date şi despre Ştefan Surdul, cel care a guvernat Ţara Românească, din iunie (înainte de 11) 1591 (investirea sa ca domn, la Istanbul, petrecându-se înainte de 4 mai 1591) şi până în noiembrie (înainte de 8) 1592, fiind, practic, în afară de Ştefan Cantacuzino (domn al statului românesc sud-carpatin, între 25 martie 1714 şi 25 decembrie 1715), singurul voievod al acestei ţări care a purtat numele de Ştefan. El era fiul legitim al lui Ion Vodă cel Viteaz (domnul Moldovei între februarie 1572 şi 13 sau 14 iunie 1574), rezultat din mariajul acestuia cu Maria, fiica ... Prof. Tiberiu CIOBANU >>

 

Programul de educatie-antidiscriminare

Despre soarta limbii române în Bucovina. Cu comentarii de la cititori

Bucovina - zona geograficaBucovina este un ţinut al multiculturalităţii etnice, ca şi vecina sa, Ucraina, cu care are multe de împărţit şi de reconstruit. Inclusiv în politicile de educaţie antidiscriminare. Ucraina însăşi are un procent de 20% din populaţie reprezentată de minorităţile naţionale: tătari, evrei, români, moldoveni, germani, lituanieni, ţigani, cazaci şi alte naţionalităţi ce s-au implicat în dezvoltarea istorică a acestui stat vecin de temut.  În primii ani ai existenţei Ucrainei “limba moldovenească”  ... Angela FURTUNĂ >>

 

Evocare: Cardinalul român unit Iuliu  Hossu (1)

Seria Agero: Martiri ai bisericii greco-catolice.

Cu o întâmpinare de Lucian HETCO, editor Agero. Comentarii de la cititori

Cardinalul Iuliu HossuPrintre ierarhii care au onorat scaunele episcopale ale Bisericii Romane unite cu Roma, un loc de frunte l-a ocupat episcopul-cardinal Iuliu Hossu. Chiriarh al diecezei de Gherla. Intre anii 1917-1930 si al celei de Cluj-Gherla, cu reşedinţa la Cluj, din 1930 până la 28.10.1948 – când a fost arestat de comunişti, iar Biserica Română Unită scoasă în afara legii prin Decretul nr. 358/ 1.12.1948. Iuliu Hossu descinde dintr-un neam cu adânci rădăcini în istoria Transilvaniei. Doi dintre străbunii dinspre tată Petru şi Toma Hossu, la 1525 erau voievozi în ... Marie HETCO >>

 

  Începuturile creştinismului în Dacia şi provincia romană Dacia

Subiect prezentat la Congresul de protoistorie de la Lisabona în septembrie 2006

Dacia RomanaRomanizarea Daciei şi Creştinismul sunt două fenomene care au evoluat în paralel. Intensitatea şi creşterea romanizării au influenţat direct puterea Creştinismului.Centrele urbane sunt cele care oferă cea mai bună imagine a romanizării şi în acelaşi timp ele devin  în primele trei secole ale erei noastre focarele Creştinismului. Dar care era religia geto-dacilor înainte de creştinare? Vasile Pârvan afirma că ,,spre deosebire de restul ... Prof. Elena Călugăru-Baciu >>

  

Eroul caporal aviator IOAN N. ROMANESCU (1895 – 1918)

Români în Legiunea Străină

Cel ce-si propune să scrie despre “Legiunea străină”, armata despre care istorici militari spun că este cea mai profesionistă si mai galonată din lume, stie că abordează un subiect care a căpătat o aură de legendă. De-a lungul a peste 175 de ani de existentă, începînd din 1831, cînd a fost creată de regele Frantei, Ludovic Filip, « Legiunea străină » a demonstrat în zeci de bătălii : în Algeria, Spania, la Sevastopol si Alma în Crimeea, la Magenta si Solferino în Italia, la Camerone în Mexic, în războiul franco-prusac, în primul si al doilea război mondial, în confruntările din Indochina, Africa de Sud, Golf, Cambodgia, Somalia, Congo, Ruanda, Sarajevo, Bosnia, Macedonia, ... Dr. Luchian DEACONU >>

 

BIBLIA VULGATA - TRADUSĂ DE PETRU PAVEL ARON

Un document de limbă şi cultură românescă

În Evanghelia lui Matei citim cum Iisus Hristos a răspuns primei ispite a lui Satana de a transforma pietrele în pâini: „Nu cu sângură pâine trăieşte omul, ci cu tot cuvântul care purcede din gura lui Dumnezeu”. Urmează celelalte două ispite şi răspunsurile: „Să nu ispiteşti pre Domnul Dumnezeul tău” şi „Du-te Satană, că scris este: Domnului, Dumnezeului tău, te vei închina şi Lui sângur vei slugi”. În rugăciunea împărătească, dată de Mântuitor spunem: „Pâinea noastră mai presus de fire dă-ne noao astăzi”. Pâinea mai presus ... Elena SOLUNCA MOISE >>

 

Cu dovezile pe masă

Ca fundamentală pentru definirea adevăratei noastre identităţi, tema cărţii domnului Alex. Badea intitulată Începuturi româneşti, apărută în anul 2001, la Editura Enciclopedică, ar fi trebuit să facă obiectul unor ample dezbateri, nu numai în cadrul elitelor din Universitate şi din Academie, ci şi la nivelul marelui public, prin presă, radio şi televiziune. Scrisă cu multă acribie ştiinţifică, dar accesibilă şi pe înţelesul tuturor prin dezvoltarea realizată în logică istorico-existenţială, cartea inventariază vectorii...  George Liviu TELEOACĂ >>

 

URBARIU HUNEDOREAN : GABRIEL BETHLEN , PRINCIPE DE TRANSILVANIA

Utopie sau simt al Istoriei: Ideea refacerii mari

S-a născut în Ilia, în l58o, localiate pe Mureş în amonte de Deva, unde există şi azi un castel bastion, aşa cum au fost mai toate construite iniţial, cu scop de a fi forturi de apărare. Bethlen a fost un înainte – mergător cu ideea refacerii Daciei şi al reîntregirii, a fost principele Transilvanie cel mai însemnat, domnind 16 ani. Actual, castelul a fost retrocedat fundaţiei Sfântul Francisc, cu destinaţie de orfelinat, ceea ce probabil va rezolva benefic şi restaurarea lui, şi monumentul în sine, fiind funcţional cu scop caritabil. Eugen EVU >>

 

VOEVODUL CRIPTIC - Trei tipuri de conducători la români

În materie de formulă de stăpânire la români, impresia curentă este de prea puţină diversitate căci noi, fiind astăzi “republică” şi ieri - regat, ar rezulta abia două alcătuiri ce sunt, deopotrivă, necompatibile. Şi, cu toate acestea, un tablou de simple denumiri ne înfăţişează o altă realitate, ce impune prin aspect, cuprindere şi sugestie de complex. Voievod sau “vodă”, principe, rege, domnitor, consul şi preşedinte, cneaz, despot, duce, “hospodar” sunt numai câteva dintre cuvintele ce arată “sediul puterii” şi identifică pe Căpetenie; nu aflăm, însă, în aparenţă, Împăratul ori Bazileul. Însă acestea nu traduc, şi nu ... Dr. Artur SILVESTRI >>

 

INOCHENTISMUL -  între Ortodoxie şi erezie

O părere românească asupra  fenomenului inochentist.

Arhimandritul Paulin Lecca în romanul său De la moarte la viaţă, are un capitol întitulat Spre Balta lui Inochentie, în care părintele Lecca relatează despre activitatea sa de misionar la românii-moldoveni inochentişti din părţile Baltei. Mai jos voi prezenta câteva fragmente din acest capitol : Venind pe jos am trecut prin Lipeţchi unde a fost „raiul”  inochentiştilor. O bătrână  mi-a arătat locul unde fusese mănăstirea săpată sub pământ. Iar aici în schitul de la Păsăţelu, se adunaseră o mână de călugări ca să ..Teolog Mihail BORTĂ - Basarabia >>

 

Actriţa Rachel şi Nicolae Bălcescu

Masoni, agenţi englezi şi revoluţii

Dr. Titus FilipasLa 1848, Anglia instiga revoluţiile din Europa. „Flacăra” izbucnea din Sicilia, unde exista o puternică reţea de agenţi englezi, constituită pe vremea războaielor napoleoniene. Auzind ştirea despre începutul revoltei, marele politolog Alexis de Tocqueville anunţă colegii parlamentari în şedinţa din 29 ianuarie 1848 : "Cred că în clipa de faţă dormim pe un vulcan! Sînt profund încredinţat că aşa stau lucrurile!"

Agenţii englezi stăpâneau.. Dr. itus FILIPAŞ >>

 

Şcoala Ardeleană şi iluminismul

Unirea cu Roma a Bisericii Române din Transilvania în 1700 a deschis porţile universităţilor catolice din Roma şi Viena tinerilor greco-catolici, care au pus bazele şcolii Ardelene. Corifeii Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ioan Budai Deleanu s-au format în spiritul teologiei occidentale, ei nu sunt iluminişti, cum sunt văzuţi de moldo-valahi. După 1920 Biserica Unită n-a trecut Carpaţii, în schimb 1948 moldo-valahii au desfiinţat cu ajutorul ruşilor Biserica Unită şi reorientat 2000 de biserici ... Dr. Viorel Roman >>

 

Cimitirul Bellu din Bucureşti

sursa foto: www.azi.ro/arhive/2006/01/13/demn.htmInspirată de articolul aparut în Revista AGERO pe 20.08.06 intitulat "Misterul simbolurilor tip Thanatos de la mormântul lui Mihail Eminescu" (citiţi-l pe acest link), sub semnatura domnului Dan DULCIU, m-am gândit că poate este bine să se cunoască de catre cititori, câte ceva din Istoria acestui cimitir bucureştean, asa zis "cimitirul bogaţilor"... Întrucât m-am nascut, copilarit şi trăit în Bucuresti pâna la vârsta senectuţii...Venera E. DUMITRESCU-STAIA>>

 

„Buni, răi, sunt fraţii noştri!“ - Din istoria românilor sud-dunăreni

Prof. Vasile Barba, Freiburg / Germania Prin 1930, cu prilejul unei vizite oficiale într-un oraş mai sudic al Dobrogei, Nicolae Iorga – atunci, pentru puţină vreme, prim-ministru – asculta cu multă atenţie o interesantă dare de seamă, prezentată de prefectul judeţului.Raportorul înfăţişa realizări îmbucurătoare, dar şi neajunsuri determinate de o acută febră a emigrărilor şi imigrărilor în acea zonă. Am trăit acest eveniment cu emoţiile elevului ce eram atunci, însoţind pe tatăl meu – unul dintre fruntaşii celor colonizaţi, invitat să participe la analiza .. Prof. Vasile G. Barba - Germania >>

 

Focul lui  Sâmedru – Ziua Soroacelor - început de iarnă pastorală

« Hai la focul lui Sâmedru, hai la focul lui Sâmedru » strigă flăcăiandrii şi copiii alergând în jurul focului. Flăcările rugului dănţuie vesele – explozie de vitalitate, de lumină şi culoare în întunericul nopţii, iar bradul înalt, aprins în mijlocul lor pare o torţă uriaşă înălţată ca o rugă spre cer…

Focul lui Sâmedru, « ceremonialul nocturn de înnoire a timpului calendaristic »  este un adevărat Revelion sătesc, cu multiple semnificaţii, ce are loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie. Şi acum în timpurile noastre, păstorii români – la fel ca toate ... Julia Maria CRISTEA, Viena >>

 

Forum de discuţii     >>

Comentare articole >>

 

Revista Agero

Este un jurnal internet de cultură în limba română, primul de acest gen din Germania, fiind prima pagină de cultură şi informare în limba română din Germania.

 

 

Peste 9000 de citiri zilnice  Agero in mai 2008 era cotată în clasamentul  Google pe poziţia 5 din 9 posibile, fiind cea mai citită pagină de informaţie şi cultură din afara ţării.

 

Sigla revistei Agero

 

Peste 600 de corespondenţi de limbă română

 

de pretutindeni, sunt un garant pentru o lectură adecvată şi diversă. Vă invităm să ne citiţi!

 

Lucian Hetco - sept. 2005 Bucuresti

Lucian Hetco

Editorul Revistei Agero

 

Revista Agero - Rubrica de cultură

cu lucrari noi, eseuri, teme diverse, recenzii de carte, analize literare, manifestari culturale.

 

Cenaclul AGERO.

 

Revista Agero - Rubrica de istorie si etnografie

Istoria aşa cum a fost. Reportaje şi articole top semnate de Mihai Rădulescu, Oleg Garaz, Ioan Aldea, Liviu Vălenaş, Lucian Hetco, Viorel Dolha. dr. Viorel Roman, dr. Artur Silvestri. Excelente lucrari etnografice de Julia Maria Cristea (Viena)

 

Revista Agero - Rubrica de poezie

cu lucrări ale unor poeti consacrati si debuturi literare, din Romania, Germania şi de peste tot, poezie romanească contemporană.

 

Proză şi teatru scurt

O Revista Agero - Rubrica inedită cu lucrări de calitate.

 

Actualitatea germană

Aşa cum o simţim şi o resimţim noi, românii din Germania.

 

Actualitaţi jurnalistice

Dorim sa atragem si alti colaboratori din tara si din strainatate. Cititi articole despre activitatile AGERO in Stuttgart, reportaje top sle romanilor de pretutindeni.

 

Articole romanesti in limbi straine

Articole valoroase, pe diferite teme, istorie,analize, comentarii, traduse in limbi de circulatie. Intelectuali romani in alte limbi.

 

Comentarii si analize

Analize pertinente, cinstite, fara val si fara masca. Opinii ale unor experti si istorici romani din occident.

 

Scrieţi-mi părerea Dvs. si vă voi contacta.

Cooperam la 1 august 2006 cu peste 200 de corespondenţi si autori, prozatori, istorici si poeti din Romania, Germania, Romania, Franta, Marea Britanie, Austria, SUA,  Africa de Sud, Australia etc.

 

Abonaţi newsletter nostru

 

Va salutam aici....in cadrul

 

Revistei AGERO

 

o revistă adresată tuturor personelor vorbitoare a limbii române.

 

Lucian Hetco

Redacţia Revistei Agero

Editor web

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

      Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com